maandag, september 25

Nederlanders hebben met 31% nog het grootste vertrouwen in Brussels migrantenbeleid

Uit een grote opiniepeiling van het toonaangevende Pew Research Center blijkt dat de steun voor de Europese Unie in iedere lidstaat daalt,  soms licht, maar vaker nog fors. Europeanen zijn vooral ontevreden over hoe Brussel de migrantencrisis te lijft gaat, of beter gezegd: niet te lijf gaat. In alle lidstaten wil een meerderheid de door hun politici aan Brussel overgedragen macht weer terug in eigen hand. De eurocraten zullen zoals gebruikelijk ook deze peiling negeren, en stug doorgaan op hun ingeslagen weg naar een vrijwel door niemand gewilde Europese Superstaat.

De Britten krijgen op 23 juni in een referendum de kans om voor of tegen een langer verblijf in de EU te stemmen. Peilingen wijzen uit dat de bevolking ongeveer gelijkmatig verdeeld is. Bookmakers gaan er echter allemaal vanuit dat het Brexit wordt afgewezen, mogelijk omdat het Schotse referendum destijds eveneens is vervalst.

Ook wij denken dat de Europese politieke elite die zich al jarenlang bedient van ontelbare overtredingen van de eigen regels, gemanipuleerde statistieken, schaamteloze verdragsbreuken en glasharde leugens, alles uit de kast zal trekken om een Britse uittreding te voorkomen, omdat anders een kettingreactie dreigt die het einde van de EU kan betekenen.

Nergens een meerderheid voor Europese Superstaat

In niet één lidstaat is een meerderheid voor een almaar nauwere Europese Unie, laat staan een Europese Superstaat. 68% van de Grieken wil dat de eigen politici de aan Brussel overgegeven macht weer terugkrijgen. Slechts 8% is voorstander van nog meer macht geven aan de EU.

Ook de Britten willen met een ruime meerderheid van 65% de door hen opgegeven soevereiniteit weer herstellen. Slechts 6% wil juist verder toewerken naar de door Brussel gewilde politieke unie. Desondanks heeft 44% nog wel een positief beeld vaneen ‘Europese Unie’, maar duidelijk niet één in de huidige vorm.

Polen kent het hoogste aantal positief gestemden over de EU: 72%. Niettemin koos de bevolking vorig jaar een EU-kritische conservatieve regering.

In Frankrijk is het aantal voorstanders van de EU het scherpst gedaald. Op dit moment is nog maar 38% positief over Brussel, een daling van 17% in slechts één jaar, en maar liefst 31% ten opzichte van 2004. Ook in buurland Spanje daalde het aantal voorstanders met 16% naar 47%.

Deutsche Bank: ECB schuldig aan opkomst eurosceptici

Volgens de Deutsche Bank is de sterke opkomst van eurosceptische partijen te wijten aan het ultra-gemakkelijke geldbeleid van ECB-president Mario Draghi. Hierdoor worden de spaarders in Europa gestraft, ten gunste van degenen die toch al veel teveel geld uitgaven. DB-analisten constateren dat de ECB de stabiliteit in de eurozone ondermijnt als het door blijft gaan met het nul-rentebeleid en het opkopen van obligaties en inmiddels ook bedrijfsaandelen.

Bovendien blijkt deze koers al jaren niet te werken: de inflatie wordt amper aangewakkerd. Daarnaast verliezen Duitse en Nederlandse pensioenfondsen hun dekkingsgraad, en kan Zuid Europa op kosten van de Noord Europese bevolking schulden blijven maken zonder structurele hervormingen door te voeren – hervormingen, die in ons eigen land hebben geleid tot almaar pijnlijker wordende permanente bezuinigingen op de zorg en sociale zekerheid, waardoor vooral ouderen, chronisch zieken en mensen die afhankelijk zijn van een uitkering worden getroffen.

Nederlanders weer als laatsten wakker?

Desondanks blijken veel Nederlanders -zoals altijd- nog (en weer) de naïeve sukkeltjes van het continent door van alle gepeilde lidstaten het grootste vertrouwen te hebben in hoe Brussel met de migrantencrisis omgaat. Overigens blijft die steun beperkt tot een magere 31%. In Italië keurt 77% het EU-beleid af, in Zweden 88% en in Griekenland zelfs 94%.

Zoals het er nu uitziet gaat Nederland, net als tijdens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, opnieuw als laatste land wakker worden, en dan pas als het al veel te laat is. Alhoewel de nationale peilingen al enige tijd reden geven tot hoop, aangezien de huidige VVD-PvdAfbraak coalitie zou worden weggevaagd, en de enige echt eurokritische partij in Den Haag, de PVV, zo’n 40 zetels zou krijgen.

Bronnen:

(1) Breitbart
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Share.