‘Kiezers onder dwang, bedreiging en belangenverstrengeling met list en bedrog misleid om niet op PVV te stemmen’.

De Nationale Bond voor Overheidszaken (NDBO) roept zoveel mogelijk mensen op een collectieve aangifte te tekenen tegen de andere grote partijen in Den Haag vanwege het op voorhand en ook achteraf buitensluiten van de PVV, die afgelopen woensdag door zo’n 1,5 miljoen Nederlanders met een winst van 5 zetels tot de 2e partij van het land werd gepromoveerd. Hieronder in zijn geheel de oproep*:

De NDBO heeft geconstateerd dat het Fair-Play beginsel van de Nederlandse democratie ernstig is ondermijnd door het plegen van een Cordon Sanitaire op een democratisch gekozen partij (PVV). Hiermee zijn de kiezers onder dwang, bedreiging en belangenverstrengeling met list & bedrog misleid om een andere stemkeuze te moeten maken. Wij hebben al verklaringen van kiezers die beweren hun stemgedrag te hebben aangepast vanwege het Cordon Sanitaire. De peilingen (en verkiezingen) zijn overduidelijk nadelig uitgevallen voor de PVV na het uitroepen van het Cordon Sanitaire.

De VVD is de laatste 5 jaar uitgeroepen tot de politieke partij met de meeste integriteitsovertredingen. De afgelopen jaren zijn er vele doofpotten door de VVD gecreëerd, en zijn er sinds 2008 zelfs al 21 VVD-ers gerechtelijk veroordeeld. “Vreemd genoeg” wordt de VVD vanwege zijn onbetrouwbaarheid niet uitgesloten door andere politieke partijen en kiezers? Het Ministerie van Veiligheid & Justitie valt onder de verantwoording van de VVD en héél toevallig is er tijdens de flyercampagne een veiligheidslek bij Geert Wilders, waardoor hij als “meest bedreigde man van Nederland” beroofd werd van zijn laatste beperkte vrijheid om een eerlijk campagne te kunnen voeren.

De VVD is zelfs bereid om de grootste politieke rel uit de Nederlandse geschiedenis met Turkije te creëren (en/of te misbruiken) om zijn machten te kunnen behouden, met M. Rutte als zogenaamde “krachtige leider”.

Het kan bijna geen toeval zijn dat de PVV in de 2 maanden dat er een Cordon Sanitaire, een veiligheidslek en de Turkije rel hebben plaatsgevonden, van 35 zetels naar 20 zetels is gezakt. Zie dit NOS artikel over de valse strategie van Rutte/de VVD: ‘Populistische revolutie bleef uit. Strategie Rutte gamechanger’.

De VVD heeft in samenwerking met NPO2 bewust een zwaar beladen documentaire over terugkerende loslopende jihadisten tot na de verkiezingen uitgesteld, waaruit blijkt dat de Nederlandse burgers ernstig gevaar lopen. Zo werd de kiezers belangrijke informatie onthouden tijdens de verkiezingen, en werden zij ook bewust in gevaar gebracht. (NRC: ‘Als de omroep een zwaar beladen film tot na de verkiezingen uitstelt’).

Alle KvK ingeschreven politieke verenigingen die deel uitmaken van de Nederlandse democratiestelsel dienen de democratie te respecteren en na te leven. Het plegen van een Cordon Sanitaire is namelijk verboden in een democratisch stelstel. Daarom dienen de verkiezingen van 2017 ongeldig te worden verklaard wegens dwang, bedreiging, belangenverstrengeling en misleiding met list en bedrog. Nergens in de wet staat dat het mogelijk is om democratische partijen uit te sluiten, artikel 1 van de Grondwet bepaalt zelfs dat allen die zich in Nederland bevinden gelijke rechten dienen te krijgen.

Nu het kabinet demissionair is, zal de Nationale Bond voor Overheidszaken 30 maart a.s. een collectieve aangifte indienen tegen de politieke partijen Democraten ’66, Volkspartij voor Vrijheid & Democratie en Christen-Democratisch Appel vanwege naamsmisleiding. Wanneer een bedrijf of vereniging zich inschrijft bij de KvK mag de bedrijf- & verenigingsnaam niet misleidend zijn. VVD, CDA en D’66 negeren democratische referendum uitslagen, weigeren een eerlijke democratische volksraadpleging (over een Nexit) te bieden aan het volk, en sluiten voor eigen machtsbelang andere democratisch gekozen partijen uit.

Tevens zal de Nationale Bond voor Overheidszaken een collectieve aangifte indienen tegen H. Spekman/L. Asscher (PvdA), M. Rutte/H. Zijlstra (VVD), A. Pechtold (D’66), J. Klaver (GroenLinks) en S. Buma (CDA), vanwege het Cordon Sanitaire en het plegen van een aantal strafbare feiten.

Door het uitsluiten van minimaal 1,5 miljoen ongeruste burgers wordt de grootste vorm van discriminatie gepleegd tegen Nederlandse burgers die zich oprecht zorgen maken over de zorg, ouderenopvang, veiligheid en het behoud van de Nederlandse cultuur. Deze Nederlandse burgers worden met smaad en laster valselijk uitgemaakt als ‘verkeerde populisten’ en racisten.

WIJ WILLEN MET ZOVEEL MOGELIJK BURGERS AANGIFTE DOEN, DUS MELD U S.V.P. GRATIS AAN!!! Zodat we als collectief het schandalige ondemocratische wanbeleid en de illegale kartelvorming van de afgelopen verkiezingen volledig afstraffen en de verantwoordelijken aansprakelijk stellen voor het overtreden van onze democratische rechten & wetten.

* LEES AANGIFTEMODEL & MELD U AAN VOOR DE COLLECTIEVE AANGIFTE! (KLIK HIER)

Een boodschap aan diegene die op de VVD steunde/stemde, het is namelijk bij wet verboden om een criminele organisatie** te ondersteunen (stemmen, financieren) of bij aan te sluiten (lidmaatschap)!

* Verdiep u maar eens goed in de schandelijst van de VVD? (KLIK HIER)

Tot slot! Het gevestigde partijenkartel kan wel met een Cordon Sanitaire de burgers zijn stemrecht ontnemen en democratisch gekozen politieke partijen uitsluiten… Maar de jaren van maatschappelijke onvrede zullen daar niet mee verdwijnen. Wij vrezen dat de maatschappelijke onvrede juist alleen maar zal verergeren.

PS. TEKEN S.V.P. OOK DE PETITIE: WIJ WILLEN EEN DIGITALE (HER)STEMMING? (KLIK HIER)
Met vriendelijke groet,

Nationale Bond voor Overheidszaken

www.bondoverheidszaken.nl
www.act4justice.org
www.eutribunal.com

Share.