zaterdag, september 30

Comey erkent dat Trump hem nooit heeft gevraagd het Rusland-onderzoek stop te zetten – Meineed? Clinton-bondgenoot Comey, die eerder onder ede verklaarde dat er van Russische inmenging geen enkel bewijs is, beweert nu het tegendeel

Tot ieders verbijstering heeft de door president Trump ontslagen voormalige FBI directeur James Comey tijdens de hoorzitting vandaag onder ede toegegeven dat hij zelf memo’s naar de pers heeft gelekt, in de hoop daarmee een speciale aanklager naar de nog altijd compleet onbewezen ‘Russische inmenging’ in de Amerikaanse verkiezingen benoemd te krijgen. Critici verwachtten het al, en nu is er geen twijfel over mogelijk: Clinton bondgenoot Comey is een pion van de ‘Deep State’ schaduwregering, die is ingezet om Trump ten val te brengen. Hoe dan ook, het blijkt meer dan terecht dat Trump deze –volgens zijn eigen bekentenis!- volstrekt onbetrouwbare man ontslagen heeft.

Comey verklaarde tegen het inlichtingencomité van de Senaat dat hij memo’s aan zijn ‘goede vriend’ professor Daniel C. Richman gaf om deze naar de pers te lekken, waarmee Trump in diskrediet moest worden gebracht. Dat zou hij gedaan hebben nadat Trump via Twitter had geïnsinueerd dat hij mogelijk geluidsopnames had van hun vertrouwelijke gesprekken in het Witte Huis had.

Op Twitter brak de hel los over Comeys bekentenis. ‘Comey geeft toe dat hij zijn vriend de memo naar de pers heeft doen lekken. Ik vraag me af wat voor andere info hij naar zijn vrienden heeft gelekt. Geheime informatie?’ vraagt Mark Dice zich af.

Gouverneur Mike Huckabee: ‘Zojuist vernomen dat Comey naar de pers heeft gelekt. Hij was te zwak om tegen de president op te staan, en bezweek onder de druk van minister van Justitie Lynch. Ja, hij werd ontslagen!’

Comey bleek zélf het lek dat hij van Trump moest vinden

Trump had op 24 februari nog getwitterd dat ‘de FBI totaal niet in staat is de nationale veiligheid ‘lekkers’, die al geruime tijd in onze regering zijn geïnfiltreerd, te stoppen. Ze kunnen zelfs niet de lekken binnen de FBI zelf vinden (dit bleek dus de hoogste baas te zijn!). Geheime informatie die verwoestend voor de VS kan zijn, wordt aan de media gegeven. Vind ze nu!’

Op 16 mei volgde daar een tweet op waarin de president schreef dat ‘ik directeur Comey en anderen vanaf het begin van mijn regering heb gevraagd om de lekken in de inlichtingen gemeenschap te vinden.’ Die werden vervolgens niet gevonden, en nu blijkt waarom: het grootste lek was Comey zélf.

Totaal ongeloofwaardig

De Nederlandse reguliere media, die van meet af aan bijna uitsluitend extreem eenzijdig anti-Trump hebben bericht, doen het op de hen bekende misleidende ‘nepnieuws’ wijze voorkomen alsof Comey buiten iedere verdenking staat, en Trump door zijn getuigenis ten val kan worden gebracht. Wat ze op dit moment nog steeds niet beseffen is dat Comey zich zojuist zelf totaal, maar dan ook totaal ongeloofwaardig heeft gemaakt. Maar dat was hij feitelijk al, omdat hij eerder onder ede heeft verklaard dat er van Russische inmenging in de verkiezingen geen enkel bewijs is, en nu precies het tegendeel suggereert.

Comey keihard onderuit gehaald:

Ten overvloede: Comey erkende dat president Trump hem nooit heeft bevolen het Rusland onderzoek stop te zetten: ‘Ik bedoel, ik was alleen met de president van de VS, en hij zei ‘ik hoop dit’. Ik vatte dat op dat hij dat van mij wilde. Ik gehoorzaamde niet, maar dat is hoe ik het opvatte.’ Ondervrager Risch: ‘U mag dat als een instructie hebben opgevat, maar dat is niet wat hij zei.’ Comey: ‘Correct.’ Risch: Hij zei ‘ik hoop’.’ Comey: ‘Correct.’  Risch: ‘Kent u iemand die werd aangeklaagd omdat hij iets hoopte?’ Comey: ‘Zoals ik hier zit, nee.’

Bronnen:

(1) Infowars
(2) Breitbart
(3) Breitbart

Share.