‘Die gasten in Teheran weten dat Israël er 200 op hen gericht heeft’.

Opnieuw is een serie geruchtmakende gehackte emails op de website DCLeaks gepubliceerd. In één van deze mails bevestigt de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en oud generaal Colin Powell dat de Joodse staat Israël 200 kernbommen heeft, 2 ½ keer zoveel als doorgaans wordt aangenomen. ‘Als de Iraniërs er eindelijk zelf een maken, kunnen ze hem dus niet gebruiken,’ voegde hij eraan toe, omdat Israël overduidelijk in staat is om hun complete land in de as te leggen.

De bewuste mail van Powell, geschreven in maart 2015, was gericht aan de Democratische donor Jeffrey Leeds, oprichter van een hedgefonds en bestuurslid van de Colin L. Powell School for Civic and Global Leadership aan het City College van New York.

‘Die gasten in Teheran weten dat Israël er 200 heeft’

Onderwerp was een toespraak van de Israëlische premier Benyamin Netanyahu voor het Amerikaanse Congres, waarin hij –naar later bleek tevergeefs- opriep om geen nucleaire overeenkomst met Iran te sluiten, omdat het land al 13 jaar lang alle eerder internationale afspraken aan zijn laars had gelapt, en daar zelfs openlijk trots op was.

‘Die gasten in Teheran weten dat Israël er 200 heeft, allemaal gericht op Teheran. En wij hebben er duizenden,’ schreef Powell. Afgelopen vrijdag reageerde de oud minister via zijn woordvoerder echter terughoudend op de onthullingen, en beweerde hij dat hij enkel de algemeen bekende schattingen had aangehaald. (1)

Begin vorig jaar waarschuwden Israëlische defensiespecialisten dat slechts één kleine Iraanse kernbom vlak voor de kust van Israël een tsunami kan veroorzaken die bijna heel centraal Israël zal verwoesten en op zijn minst 1 miljoen slachtoffers zal eisen. (2)

Hoge Iraanse politici en militaire leiders herhalen al enige jaren met de regelmaat van de klok dat hun land in de toekomst Israël, dat onder andere een ‘kankertumor’ en ‘oude wond die moet verdwijnen’ wordt genoemd, totaal zal vernietigen. In een propagandafilm was te zien hoe Iraanse raketten op Israël neerdaalden, tanks naar de poorten van Jeruzalem reden, en Tel Aviv door een kernbom werd weggevaagd (6).

Nucleaire akkoord niet bindend en niet ondertekend

Premier Netanyahu sprak de afgelopen jaren daarom meerdere malen over een eventuele preventieve aanval op de Iraanse kerninstallaties. Die aanval zou er in 2014 zijn gekomen, ware het niet dat de Amerikaanse president Obama destijds zijn veto uitsprak, en dreigde om de Israëlische gevechtsbommenwerpers neer te schieten (3). Het nucleaire akkoord dat Obama vervolgens sloot, werd door de mullahs in Teheran nooit ondertekend.

Sowieso was in het verdrag een bepaling opgenomen dat de afspraken niet bindend waren, en dat Iran zélf zijn eigen omstreden nucleaire installaties mag inspecteren. Kortom: alsof een slager zijn eigen vlees mag keuren, of een automobilist zijn eigen auto (4).

Gezien de door alle partijen -inclusief de VN en Iran zelf (!)- bevestigde jarenlange misleidingen en leugens over het kernwapenprogramma, behoeft het geen uitleg dat de Islamitische Republiek door Obama in staat werd gesteld ongestoord verder te werken aan de ontwikkeling van een eigen nucleaire raketmacht, die op termijn ook Europa zal kunnen raken. Nu al reiken de nieuwste Iraanse raketten tot het oosten van Griekenland, Bulgarije en Roemenië.

Dreigende taal van Hillary en Trump

Van beide Amerikaanse presidentskandidaten klonk het afgelopen jaar dreigende taal richting Iran. Trump hield het nog bij het openen van het vuur op snelle aanvalsboten van de Iraanse marine, omdat die regelmatig schijnaanvallen uitvoeren op Amerikaanse marineschepen die in de Perzische Golf varen. Hillary Clinton zei op 3 juli 2015 in een interview met CBS News zelfs dat ‘de Iraniërs moeten beseffen dat als ik president ben, wij Iran zullen aanvallen. Wij zullen hen totaal kunnen vernietigen.’ (5)

Eerst vernietiging Saudi Arabië door Iran

Er is echter een land dat door Iran nog meer gehaat wordt dan Israël, en dat is aartsvijand Saudi Arabië. De Bijbelse profeet Jesaja voorzegde dat heel Arabië (‘Edom’ in het boek Ezechiël), inclusief de ‘heerlijkheid van Kedar’ (=Mekka) (Jes.21:16), in de toen nog verre toekomst door ‘Elam’ (=Iran) zal worden vernietigd. Dat blijkt uit onder andere de profetie: ‘… het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan…’(Jes.13:20)

Arabieren slaan hun tenten op in Arabië, niet in Rome (het Vaticaan), dat volgens veel moderne Westerse uitleggers het ‘Babylon’ uit deze profetie zou zijn. De ultieme vervulling van deze profetie is de verwoesting van het Babylon van en in de eindtijd. Dit valt op te maken uit vers 9, waarin over ‘de dag des Heeren’ wordt gesproken, een term die uitsluitend op de allerlaatste fase van de eindtijd betrekking heeft.

De Bijbel noemt expliciet de Rode Zee als een geografische indicatie waar het eindtijd-Babylon zich zal bevinden: ‘De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals, van het gekrijt, welks geluid gehoord is bij de Schelfzee (SV, KJV: Rode Zee).’ (Jer.49:21). Eén blik op de kaart leert dat Mekka vlakbij de Rode Zee ligt.

In Ezechiël 25 staat dat ‘Edom’ zich uitstrekt van Teman (in Jemen) tot Dedan (in het noorden van Saudi Arabië)(vs.13). Groter-Edom omvatte dus de hele westkust van het Arabische schiereiland, precies waar Mekka zich bevindt. Haar vernietiging wordt als volgt voorzegt: ‘Zoals Sodom en Gomorra met hun naburen ondersteboven gekeerd werden, zal daar niemand wonen en geen mensenkind daar verblijf houden’ (Jer.49:18).

Dus wie er ook de trekker zal overhalen – Iran, Rusland, of Israël -, er komt volgens de Bijbel een dag waarop Mekka en heel Saudi Arabië letterlijk in vlammen zullen opgaan, en ‘in eeuwigheid niet meer bewoond’ zullen worden.

Bronnen:

(1) Ynet News
(2) DEBKA
(3) DEBKA
(4) Arutz 7
(5) Infowars
(6) Haaretz

Share.