Geir Lundestad, oud secretaris van het Nobel comité, heeft gezegd dat het toekennen van de Nobelprijs voor de Vrede aan Barack Obama een fout is geweest omdat de Amerikaanse president de hoge verwachtingen niet heeft waargemaakt. Lundestad breekt met zijn opmerkelijke uitspraak met de traditie dat eenmaal toegekende prijzen achteraf nooit door (oud) leden van het comité worden bekritiseerd.

In zijn gisteren gepubliceerde boek schrijft Lundestad dat het comité in 2009 de prijs aan Obama toekende omdat men hoge verwachtingen van hem had. Dat Obama tot op dat punt in zijn leven nog helemaal niets had gepresteerd –niet als president, en ook niet daarvoor- deed veel Amerikaanse analisten forse kritiek uiten op het besluit van het Nobel comité.

‘Ook veel supporters van Obama geloven dat het een fout was’

‘Zelfs veel supporters van Obama geloofden dat de prijs een fout was,’ aldus Lundestad, die vorig jaar na 25 jaar als niet stemgerechtigde secretaris van het besloten orgaan aftrad. ‘In dat opzicht bereikte het comité niet waar het op gehoopt had.’

Lundestad erkende dat hij het destijds niet oneens was met de toekenning van de prijs aan Obama. ‘Het comité dacht dat het Obama zou versterken, maar dat effect bleef uit.’

De voormalige secretaris valt in zijn boek ook Thorbjorn Jagland aan, die zes jaar lang de voorzitter van het comité was en inmiddels gewoon lid is. Lundestad vindt dat de oud premier van Noorwegen en het huidige hoofd van de mensenrechtenorganisatie Council of Europe nooit benoemd had mogen worden, omdat het de onafhankelijke status van het Nobel comité aantast.

‘Vredespresident’ zette tal van bloederige conflicten in gang

Obama lanceerde de afgelopen jaren onder het voorwendsel van ‘vrede’ een oorlog tegen Libië, zorgde mede voor een revolutie in Egypte en natuurlijk de bloederige burgeroorlog in Syrië alsmede het wederom instorten van Irak. Bij al deze militaire operaties kwamen radicale islamisten zoals ISIS aan de macht, die massa’s mensen vermoordden en de hedendaagse gigantische vluchtelingenstroom naar Europa op gang brachten.

CIA veroorzaakte staatsgreep Oekraïne

Verder veroorzaakte de Amerikaanse CIA een fascistische staatsgreep in Oekraïne, waardoor er ook in dat land een burgeroorlog losbrak en de spanningen tussen Rusland en het Westen voor het eerst sinds de Val van de Muur opliepen naar het niveau van de Koude Oorlog.

Tegelijkertijd zette het Witte Huis het mes op de keel van de Europeanen door harde economische sancties tegen Rusland te eisen, waar de VS zich echter zelf niet aan houdt. Europese landen zijn hierdoor zeker het afgelopen jaar begonnen stap voor stap afstand te nemen van het ondermijnende en agressieve Amerikaanse buitenland beleid.

Obama veroorzaakte op haartje na Derde Wereldoorlog

In 2013 veroorzaakte Obama op een haartje na de Derde Wereldoorlog toen hij op het punt stond om vanaf een vloot in de Middellandse Zee het bevel te geven voor luchtaanvallen op het Syrische leger. Een Russische vloot voorkwam deze aanval, en het was dankzij briljant diplomatiek optreden van president Vladimir Putin dat een nog veel ernstigere oorlog werd afgewend en de Syrische chemische wapens vrijwillig werden vernietigd.

Fel omstreden kernakkoord met Iran

Onlangs wist Obama ternauwernood te voorkomen dat de Senaat met twee derde meerderheid zijn in juni gesloten akkoord over het omstreden Iraanse nucleaire programma blokkeerde. Van alle politieke kanten is er zware kritiek op deze overeenkomst, die volgens de meeste onafhankelijke analisten de Islamitische Republiek in staat stelt om vrijwel ongehinderd op topsnelheid verder te werken aan een eigen kernbom.

Obama zorgde er tevens hoogstpersoonlijk voor dat de al decennia lang uitstekende verhoudingen met de Joodse staat Israël, en met name met premier Benyamin Netanyahu, totaal werden verziekt. Ook de Arabische Golfstaten, bondgenoten van Amerika, toonden zich regelmatig onthutst en zelfs woedend over Obama’s toenadering tot Iran. Daarnaast nam bondgenoot Egypte eveneens afstand van de VS, omdat Obama openlijk de Moslim Broederschap terreurorganisatie en hun president Mohamed Morsi steunde.

Bron

Share.