*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Zoals er al jaren over wordt geschreven, waren de massale onlusten en burgeroorlogen in Noord Afrika en het Midden Oosten niet enkel bedoeld om seculiere regimes te vervangen door islamistische, maar vooral om een enorme migrantenstroom naar Europa op gang te brengen, waardoor ons continent zou worden gedestabiliseerd en uiteindelijk zal instorten, zodat de weg vrijgemaakt wordt voor een vanuit Brussel geregeerde dictatoriale Europese superstaat. Overal in Europa zien we nu voorbereidingen voor het uitbreken van de grote oorlog die de Europeanen rijp moet maken die EU-dictatuur te accepteren en zelfs te omarmen.

De geplande vernietiging van de Europese democratie en vrijheid zal vervolgens de weg vrijmaken voor een wereldwijde dictatuur. Om dat te bereiken worden de grenzen van onze landen zo lang mogelijk open gehouden, en worden er zoveel mogelijk –het liefst tientallen miljoenen- moslims binnengelaten, waarvan een veel groter percentage dan officieel erkend verborgen leden van ISIS of andere islamitische terreurbewegingen is.

ISIS trainingskampen in Bosnië

Onderzoeksjournalist Peter Orzechowski onthulde onlangs dat er in door de NAVO ‘bevrijd’ Bosnië complete, door Saudi Arabië gefinancierde en door de CIA geleide trainingskampen van ISIS zijn, waar strijders worden opgeleid en uitgerust voor de komende terreuroorlog tegen de Europese bevolking. De oorlog van de islam tegen het christendom, alsmede ook de NAVO-bombardementen in Syrië en Irak, worden enkel gebruikt om de verschillende volken en religies nog meer tegen elkaar op te zetten en elkaar te doen haten. Kortom, de aloude ‘verdeel en heers’ tactiek.

Migranten niet welkom in Arabië, wordt doelbewust naar Europa gestuurd

Tal van ingewijden en andere experts, ook Syriërs, bevestigen dat de massa’s ‘vluchtelingen’ in werkelijkheid vrijwel uitsluitend uit gelukszoekers, criminelen en extremisten bestaan. De echte hulpbehoevenden hebben nauwelijks kans, geld en gelegenheid om de oorlogsgebieden te ontvluchten. In de hele Arabische wereld zijn ze ondanks de gemeenschappelijke taal, cultuur en religie, en ondanks de enorme rijkdom om ze op te vangen, niet welkom.

De globalisten in Washington en Brussel sturen ze met Arabische hulp, financiën en logistieke steun met opzet naar het goedgelovige Europa, waar de bevolking onder het mom van ‘medemenselijkheid’ gedwongen wordt om miljoenen mensen uit een totaal andere, vaak tegengestelde cultuur op te nemen.

‘Wanneer krijg ik mijn huis, mijn auto en mijn baan?’

Een Duitse psychotherapeut vertelde onlangs dat ‘Syrische’ asielzoekers inmiddels bij hem komen met de klacht dat ze nog steeds in een AZC moeten wonen, en dat ze de beloofde auto, huis en baan nog altijd niet hebben gekregen. Ook de manager van het AZC in Rosenheim bevestigde dat migranten haar steeds vragen wanneer ze eindelijk hun gratis huis en auto krijgen, wat erop wijst dat velen van hen dit daadwerkelijk is beloofd.

Politie heeft inderdaad opdracht migrantencriminaliteit te verzwijgen

Inmiddels berichten ook de reguliere media zoals Focus dat de politie inderdaad de opdracht heeft om de nationaliteit en achtergrond van criminelen te verzwijgen, omdat anders onmiddellijk duidelijk zou worden dat de moslimmigranten een enorme criminaliteitsexplosie hebben veroorzaakt. Rainer Wendt, voorzitter van de politievakbond, verklaarde onlangs in het ARD programma Hart, aber fair dat agenten verplicht worden een houding aan te nemen die door een politiek van hen wordt verwacht (2). Dat is er duidelijk een van pro-immigratie en pro-islamisering.

ISIS en gevestigde orde zullen instabiliteit uitbuiten

Overal komen autochtone Europeanen in opstand. Zodra grote aantallen van hen gaan protesteren, dan valt te verwachten dat ISIS de maatschappelijke spanningen zal aangrijpen om massaal actief te worden. Een burgeroorlog of grote internationale oorlog is dan sneller uitgebroken dan de meeste mensen nu voor mogelijk houden.

De gevestigde orde zal dit aangrijpen voor het uitroepen van de noodtoestand, het instellen van de avondklok, samenscholingsverboden en het buiten werking stellen van delen van de grondwet zoals de persvrijheid, het postgeheim, het recht op privé bezit, de bescherming van uw sociale status / uw woning, et cetera. De overheid zal zich onder het mom van uw ‘bescherming’ het recht toe-eigenen om alles wat van u is, inclusief uw geld en bankrekeningen, in beslag te nemen.

De instorting van Europa

Dat we snel op deze verschrikkelijke toestand afstevenen zien we aan de ‘ring’ van onrustige en oorlogsgebieden rondom Europa, inclusief Oekraïne, eveneens een globalistisch ‘project’ van de CIA en de EU. De gigantische stroom moslimmigranten begint inmiddels onze landen en sociale voorzieningen uit te putten. Alles wijst erop dat het grote doel de instorting van Europa en het veroorzaken van een grote oorlog of serie burgeroorlogen is. De Europeanen zullen dan alles en iedereen accepteren, inclusief een dictatoriale superstaat, wat belooft de rust weer terug te doen keren.

De ‘juiste crisis’ voor de Nieuwe Wereld Orde

De beruchte David Rockefeller kondigde het al in 1994 aan: ‘We staan op de rand van een wereldwijde reorganisatie. Alles wat we nodig hebben is de juiste alomvattende crisis, en de naties zullen instemmen met de Nieuwe Wereld Orde’. Anno 2016 zijn we letterlijk op de rand van deze ‘juiste crisis’ gebracht. De finale strijd om de macht over onze planeet is in ieder geval al losgebarsten. Hoe Rusland daarop reageert valt lastig te voorspellen, en ook dat maakt het gevaar dat plotseling de Derde Wereldoorlog losbarst, almaar groter.

Europeanen hebben andere leiders en andere koers nodig

Het enige wat de Europeanen nog kunnen doen is het zo snel mogelijk aanstellen van andere leiders, die onmiddellijk de grenzen sluiten, het overgrote deel van de migranten terugsturen (zodat er ruimte komt en blijft voor de paar procent echte vluchtelingen), de islamisering van Europa onmiddellijk stoppen en de islam tot een staatsvijandige totalitaire ideologie verklaren, de Europese Unie en eurozone in zijn huidige vorm opheffen en terugkeren naar een vrijwillig samenwerkingsverband, en de door Amerika aangestoken vijandigheid richting Rusland omkeren in toenadering en daarna vriendschap en samenwerking.

Maar of ‘onze’ leiders en die in Brussel het zover zullen laten komen? Gezien de almaar erger wordende manipulatie en leugens in de massamedia valt te vrezen dat de meeste mensen pas wakker worden zodra de eerste explosies ook hun steden en dorpen in vuur en vlam zetten.

Bronnen:

(1) KOPP
(2) Focus

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster