Overbevolking, en 2 tekeningen van de huidige top down ‘democratieën’ versus een bevolking zonder leiders.
Uiteraard is wat ik hier schrijf slechts mijn mening, zienswijze, mede voortkomende uit ervaringen, opvoeding, scholing, gesprekken, getuige zijn van… Iedereen heeft een anders brede wereldplaatje.

Overbevolking ben ik het mee eens, dat is een gegeven.

Het zou goed zijn als komende generaties vrouwen minder kinderen willen voortbrengen, Ook voor de kinderen in kwestie! De ratio overlijden / geboortes dient te veranderen, anders is de huidige nestvervuilende mens-luis made vuilbelt op moeder aarde onomkeerbaar.


Dat zal moeilijk zijn, biologische klok, hormonen e.d., echter er is al een kentering zichtbaar, meer en meer vrouwen willen gelijk aan de man zijn, een carriere bijv. Meer competitie op de arbeidsmarkt, minder kwaliteits-uren ouder ↔ kind(eren)
Toch, bottomline, minder kinderen, beter voor degenen die wel geboren worden, inzake milieu en voeding alleen al. Erger voor al degenen die nog geboren worden in een toenemende wereldbevolking.
Meer kinderen ivm overleven is al zeg 150 jaar niet meer nodig. Kapitalisten willen meer kinderen = consumenten = bronnen roofbouw.
Waarom uitstellen, op enig moment zijn er sowieso te veel mensen, zelfs als er genoeg huizen en water en eten is dat niet een soort gifpil is.

PS: vergeet ook de volgende oorlogen niet, om consumptie geschikt water… SF schrijvers zijn niet zelden zeer vooruitziende gebleken, mensenkennis hebbende. En zelfs als een verhaal door ‘regeringen’(u weet wel de zetbaasjes van het groot-bedrijf) gemaakt is om mensen te wennen, murw te maken, het komt er dus aan. En wat er dan aankomt… dat zal voor een ieder diens logisch denken en extrapoleren een andere uitkomst geven. Helaas voor mij ben ik overtuigd van een destructieve overbevolking en ‘gedoe om water’. Ja kinderen hebben een geweldige toekomst voor de boeg op een gezonde aarde, of niet? Ik ween voor hen.

En zeg je geboorte, dan volgt automatisch ouder(s) en scholing. Scholing is zeer impact-vol in de ‘formatieve jaren’ van een mens. Tevens leren we er te veel dingen NIET, zoals bijv. de rode vlaggen leren kennen voor ‘giftige relaties’, ofwel foute partners.

Een verwant onderwerp is ouder verwerping. Of er een causaal verband is met opvoeding/scholing/opgroei omstandigheden weet ik niet, maar meer en meer kinderen hebben minder contact met hun ouder wordende ouder(s).
Men kan zelfs diensten inhuren die de ouders bijv. eens in de maand belt uit hun naam…. 🙁
Sign ‘o’ the times aldus a dead artist named prince.

Als laatste stip ik de uiting van Staatsbosbeheer aan, ze willen kappen met kappen en bomen gaan planten. Zoals in 3 weg, 1 terug? Mijn geloof is weg, ik proef een leugen. En de regering gaat ver in het inhuren van experts, het zou zo maar kunnen dat er bomen gekapt zijn op plekken waar inderdaad, puur voor deze uiting, bomen geplant zullen worden. “zie je wel, de overheid is goed, gaat u rustig slapen”

Na jagen en verzamelen, kwam het boerenleven. Enkelen voedden velen. We werden met te veel, en de nep-grond, kassen enz. werden uitgevonden, alsmede groeihormonen e.d. Natuurlijke bronnen werden patenteerbaar gemaakt, dus beurs verhandelbaar, geld, duur.

Deze onderwerpen gaan niet zomaar, vanzelf, positief, voorbij.

Share.