maandag, september 25

Onderzoekers: Niet sociale of economische achterstelling, maar islamitische religie is belangrijkste reden – Frankrijk op tweesprong: kiest het soevereiniteit en vrijheid onder nationalist Le Pen, of een Europese Superstaat en islamisering onder globalist Macron? Peilingen wijzen het laatste uit.

Uit een Frans overheidsonderzoek blijkt dat critici van de massa immigratie altijd gelijk hebben gehad: minstens een derde van alle jonge moslims staat achter geweld en terreur om de islam te verspreiden, en is bereid om daar ook zelf aan deel te nemen. Het volledige onderzoek wordt pas na de presidentsverkiezingen gepubliceerd, omdat de uitkomsten ervan bepaald niet politiek-correct zijn, en men bang is dat het Front Nationaal kandidaat Marine Le Pen nog meer stemmen zal opleveren.

Het onderzoek werd op 6828 middelbare scholen in Frankrijk verricht, en begon vlak na de aanslagen in Parijs in 2015. De resultaten zijn verontrustend, maar gezien de grote aantallen moslims die Europa al jarenlang binnenlaat niet echt verrassend, en kan als maatgevend voor de andere EU-landen worden beschouwd:

* Een moslimjongere heeft 4 x vaker kans op radicale geloofsovertuigingen dan een christen;

* 33% van alle moslimstudenten vind het deelnemen aan geweld (zoals terreuraanslagen) acceptabel om de eigen geloofsovertuiging te verspreiden;

* 20% van alle moslimstudenten vinden dat de islam met wapens ‘verdedigd’ mag worden;

* 24% weigert om de moorddadige aanslag op het Charlie Hebdo magazine te veroordelen; 21% weigert om de aanslag op de Bataclan concertzaal, waarbij 130 jongeren werden vermoord door moslimterroristen, te veroordelen.

Deze percentages zijn in werkelijkheid waarschijnlijk nog veel hoger, omdat in dit officiële onderzoek slechts 25% van de ondervraagden moslims waren. Ongetwijfeld zal dat gedaan zijn om de werkelijke, nog veel schokkendere cijfers te verzachten voor het grote publiek.

Niet sociaal-economische achterstelling, maar islam is het probleem

Daarbij verwijzen de onderzoekers het argument van linkse partijen dat de anti-Westerse houding van moslimjongeren te maken heeft met hun economische en sociale achterstelling, naar de prullenbak. De steun voor geweld en terreur komen in eerste instantie voort uit de islamitische religie zelf, die immers opdracht geeft om alle ongelovigen desnoods onder dwang te laten gehoorzamen aan de islam. Christenen mogen zich nog bekeren, Joden niet, die moeten volgens Allah allemaal worden uitgeroeid.

Journalist Gurvan Le Guellec erkende dat de uitkomst van het onderzoek ‘niet erg politiek correct’ is. Anderen bekritiseerden het besluit om het volledige rapport pas na de verkiezingen te publiceren. De linkse Franse krant Le Monde verketterde de onderzoekers voor ‘het openen van Pandora’s box’, enkel omdat ze enkele niet gewenste resultaten vóór de verkiezingen bekend hebben gemaakt.

Meerderheid wil geen moslimmigratie meer, maar keuze in stemhokje blijft uit

De uitkomst van het overheidsonderzoek bevestigt tal van eerdere studies, zoals dat van het gerenommeerde Pew Research, dat constateerde dat 42% van alle moslims tussen de 18 en 29 jaar oud vindt dat zelfmoordaanslagen in bepaalde gevallen gerechtvaardigd zijn.

Niet voor niets wil een duidelijke meerderheid van alle Europeanen een totale stop op alle moslimimmigratie, zo bleek uit een peiling van het Royal Institute of International Affairs. (1) Klaarblijkelijk gold dat niet voor Nederland, want op 15 maart kozen wij opnieuw massaal voor partijen die de EU willen blijven gehoorzamen, en de grenzen zullen openlaten voor de islam en miljoenen volgelingen van deze discriminerende, racistische, haatzaaiende en geweld predikende totalitaire religieuze ideologie.

Ook Fransen en Duitsers lijken voor de ondergang te gaan kiezen

Voor Frankrijk lijkt hetzelfde te gelden. Volgens de opiniepeilingen heeft Front National leider Marine Le Pen haar voorsprong voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen weliswaar uitgebouwd, maar zal ze het in de tweede ronde ruimschoots verliezen van Emanuel Macron.

De tegenstellingen tussen beide kandidaten kunnen niet groter zijn: Le Pen is nationalistisch en wil de Franse soevereiniteit en munt weer terug, en een einde maken aan de massa immigratie. Macron is de kandidaat van de elite, is voorstander van een federaal Europa –dus het laten opgaan van Frankrijk in een Europese Superstaat-, en een groot voorstander van volledig open grenzen en onbeperkte moslimimmigratie.

Waar dat in Parijs inmiddels wekelijks toe leidt kon ook de afgelopen dagen weer worden gezien: massale migrantenrellen, waar zelfs de Franse ME nauwelijks tegenop gewassen lijkt.

Omdat Duitsland onder zowel Angela Merkel als Martin Schulz –beide pro-islamitische rasglobalisten en euro-federalisten- al bij voorbaat verloren is, ziet onze toekomst er dan ook buitengewoon somber uit – en dan drukken we ons nog voorzichtig uit.

Bronnen:

(1) Zero Hedge
(2) Infowars
(3) VideoJunx

Share.