Drie jaar geleden verklaarde de NAVO dat de missie in Libië ‘één van de meest succesvolle in de geschiedenis van de NAVO’ was.

Uit een rapport van de commissie voor Buitenlandse Zaken van het Britse parlement blijkt dat dit een leugen is.

In het rapport wordt gesteld dat de westerse interventie gebaseerd was op onjuiste inlichtingen en de weg plaveide voor de opkomst van islamitische terreurgroepen in het land.

Geen sprake van

Het Brookings Institute opperde pas geleden dat Gaddafi misdaden pleegde tegen zijn eigen volk en dat het Westen ingreep om het volk te beschermen.

Volstrekt onjuist, zo blijkt uit het rapport. Er waren geen inlichtingen waaruit bleek dat hij een grote bedreiging vormde voor burgers.

Volgens het Brookings Institute moordde Gaddafi zijn landgenoten uit en zou hij daar zeker mee door zijn gegaan als het Westen niet had ingegrepen.

De Britse overheidscommissie stelt echter dat er absoluut geen sprake van was dat er zoiets gebeurde ten tijde van de interventie.

Geen burgers aangevallen

De aanname dat Moammar Gaddafi opdracht zou hebben gegeven tot het uitmoorden van burgers in Benghazi werd niet ondersteund door bewijs, aldus de commissie.

“Het regime van Gaddafi had in begin februari 2011 steden heroverd op de rebellen zonder daarbij burgers aan te vallen,” voegde de commissie toe.

Uit onderzoek blijkt dat troepen van het regime van Gaddafi geen burgers hebben aangevallen toen ze Ajdabiya in februari 2011 heroverden.

Regimeverandering

Toen de Britse oud-premier David Cameron op 21 maart 2011 parlementaire steun kreeg voor militaire interventie in Libië, verzekerde hij de parlementsleden ervan dat de interventie niet gericht was op regimeverandering.

In april 2011, nog geen maand later, ondertekende hij samen met president Obama en de Franse oud-president Sarkozy een brief die ging over ‘een toekomst zonder Gaddafi’.

De overheidscommissie merkt op dat alternatieven zoals sancties, onderhandelingen of diplomatieke druk nooit zijn overwogen.

Arabische Lente

Algemeen wordt aangenomen dat de crisis in Libië het gevolg is van de zogeheten Arabische Lente. Niets is minder waar.

“Het is nu duidelijk dat militante islamitische milities een cruciale rol speelden bij de opstand in februari 2011,” stelt de commissie.

De internationale gemeenschap zag de wapenleveranties aan deze rebellen door Arabische landen door de vingers.

Westers complot

Libië is het slachtoffer geworden van een westers complot. Het is verzand in chaos en geweld.

Het land stond in 2010 op plek 53 in de ranglijst van de meest ontwikkelde landen. Nu staat het land op plaats 94.

Het Westen heeft Libië ‘succesvol’ veranderd van het rijkste Afrikaanse land onder Gaddafi in een mislukte staat onder westerse supervisie.

[New Eastern Outlook]

Share.