Politici willen 60e verjaardag Unie op 17 maart aangrijpen om nationale democratie en soevereiniteit definitief te vernietigen – Het gevreesde woord wordt voor het eerst genoemd: de Verenigde Staten van Europa (‘degenen die nu niet meteen willen meedoen, kunnen later aansluiten’) – Alleen PVV, VNL en Forum voor democratie willen Nederland echt behouden.

Het lijkt er sterk op dat de eurofielen nog dit jaar de meerderheid van hun eigen onderdanen negeren en met een totalitaire machtsgreep hun megalomane visioen van een VS van Europa proberen te realiseren. De laatste hoop van vrijheidslievende Nederlanders is om bij de volgende verkiezingen op die paar partijen te stemmen die de overgedragen macht weer aan ons eigen volk willen teruggeven.

De voorzitters van de parlementen in Frankrijk, Italië, Duitsland en Luxemburg roepen in een open brief in de Italiaanse krant La Stampa op om de EU onmiddellijk om te vormen tot een federale unie. Gezien de snelle opkomst van vrijheidspartijen in Europa is dit vermoedelijk een ultieme poging om de Europese volken zo snel mogelijk van hun laatste resten soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht te beroven, en te confronteren met een voldongen feit: een vanuit Brussel geregeerde totalitaire Europese Superstaat, waarin financieel gezondere landen zoals Nederland en Duitsland permanent voor de uitgavendrift van de Zuid Europese schuldenlanden zullen moeten betalen.

De brief werd ondertekend door Claude Bartolone (Franse assemblee), Laura Boldrini (Italiaanse Lagerhuis), Norbert Lammert (Duitse Bundestag) en Mars Di Bartolomeo (Luxemburgse Lagerhuis). In de brief stellen ze dat het ‘Europese integratieproject’ een groter gevaar dan ooit tevoren loopt. Oorzaken: hoge werkloosheid en problemen met immigranten doen veel kiezers weglopen naar ‘populistische’ en ‘nationalistische’ bewegingen.

Het hoge woord is eruit: er komt een Verenigde Staten (van Europa)

‘Op 17 maart ontmoeten wij presidenten van de nationale parlementen van de EU elkaar in Rome voor de 60e verjaardag van het Verdrag waar alles mee begon: onze Unie. Maar het is allen duidelijk dat er deze keer veel meer nodig is dan enkel een historische herdenking. Deze verjaardag komt tijdens de meest kritieke fase die ooit door het Europese project werd doorlopen,’ begint de (enigszins vrije vertaling van) de brief.

‘In deze situatie zouden we niet verlamd behoren te zijn van angst, of door zorgen over de aanstaande verkiezingen in sommige landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland). We moeten nu handelen, voordat het te laat is, en deze verjaardag aangrijpen om terug te keren naar de visie en de geest van de ‘founding fathers’, en opnieuw starten met het bouwwerk van Europa, op herstelde fundamenten.’

‘Wij zijn ervan overtuigd dat we in deze crisis méér Europa nodig hebben, ook al hebben we tegenwind te verduren. We kunnen de sociale impact van desastreuze economische en financiële maatregelen op tientallen miljoenen gezinnen niet negeren. We moeten ons focussen op groei en banen. Europa zal voor jongeren niet aantrekkelijk zijn als ze geen geloofwaardige arbeidsperspectieven hebben.’

‘We moeten de moed hebben om op veel terreinen, waarop de handelingen van individuele staten nu totaal ineffectief zijn en gedoemd zijn te falen, soevereiniteit te delen: van ‘global warming’ tot energiebeleid, van financiële markten tot regels voor immigratie, belastingontduiking en de strijd tegen terrorisme.’

‘Nu is het moment om tot nauwere politieke integratie over te gaan: een Federale Unie van Staten, met grote bevoegdheden. We weten dat dit vooruitzicht op sterke weerstand zal stuiten, maar de inactiviteit van sommigen kan niet de verlamming van allemaal betekenen. Degenen die geloven in het Europese ideaal zijn in staat om het te doen herleven, in plaats van hulpeloos het langzame verval af te wachten. Degenen die zich niet meteen bij de Verenigde Staten (van Europa) willen aansluiten in die nauwere integratie, zouden dat later alsnog moeten kunnen doen.’

Torenhoge boete voor Britten moet anderen afschrikken

Gisteren pleitten Duitsland, Frankrijk en Italië nog om Groot Brittannië een forse ‘alimentatie’ te laten betalen voor de Brexit, de vorig jaar besloten uittreding uit de EU. Die ordinaire miljardenboete is ongetwijfeld bedoeld om andere landen die zich eventueel uit de Brusselse dwangbuis willen bevrijden, af te schrikken. Opper eurofiel Guy Verhofstadt –wiens thuisland België juist één grote ruziënde en geïslamiseerde puinhoop werd door een fatale federale constructie- eist een snelle ‘hervorming’, omdat de EU anders door interne en externe krachten zal verdwijnen.

Het verzet tegen een federale Europese Unie, een vanuit Brussel geregeerde Superstaat, is overal in Europa enorm. In niet één land is er onder de bevolking een meerderheid voor te vinden. Voor ‘hun’ politieke partijen is dat een heel ander verhaal. In Nederland werken bijna alle grote politieke partijen met het overdragen van steeds meer macht aan Brussel al vele jaren mee aan de totstandkoming van de Verenigde Staten van Europa, of ze dit nu in hun verkiezingsprogramma propageren (D66 en GroenLinks nog nèt niet letterlijk, CDA verkapt) of zogenaamd bestrijden (VVD).

Alleen PVV, VNL en Forum voor Democratie willen Nederland echt behouden

De enige Nederlandse partijen die onze democratie en ons zelfbeschikkingsrecht juist willen herstellen en de EU veel minder macht willen geven of in zijn huidige vorm desnoods zelfs willen opheffen, zijn de PVV, VNL en het Forum voor Democratie.

De SGP, ChristenUnie en SP willen ook minder Brussel, maar wel de Unie –in gewijzigde vorm- overeind houden. De VVD stelt weliswaar tegen meer macht voor de EU te zijn, maar aangezien Mark Rutte als premier eigenhandig een geheel nieuwe dimensie toevoegde aan het spreekwoord ‘Veel beloven en weinig geven…’, kunnen we de liberalen ook wat dit betreft totaal niet serieus meer nemen.

De PvdA wil – maar wie is daar nog in geïnteresseerd?

SGP: Politici spreken met dubbele tong

In het partijprogramma van de SGP wordt treffend geconcludeerd: ‘Vanzelfsprekend zijn de EU-lidstaten mede debet aan de crisis in de EU. Zij hebben de EU zo sterk gemaakt. Toch blijven veel Europese regeringen besluiten nemen die zorgen voor een verdere uitbouw en verdieping van de EU. Vaak spreken zij met dubbele tong: EU-kritisch in hun parlementen, maar ‘eurofiel’ in Brussel. Zelfs de Brexit, symbolisch dieptepunt van de crisis in de EU, brengt hen niet op andere ideeën.’

Frontale aanval op volk: Zijn wij binnenkort opnieuw bezet gebied?

Gezien de bovengenoemde brief begint het er dus sterk op te lijken dat de ‘eurofielen’ in de Europese hoofdsteden nog dit jaar frontaal de aanval openen op de meerderheid van hun eigen onderdanen, op hun toekomst, vrijheid, welvaart en ook veiligheid (mede omdat de grenzen worden opengehouden voor straks tientallen miljoenen moslimmigranten).

Als inderdaad al heel snel wordt besloten tot een federaal Europa, kunnen we met recht spreken van een EU bezettingsmacht. Dan zijn we 72 jaar na de bevrijding van de Nazi’s opnieuw officieel ‘bezet gebied’, deze keer van het totalitaire ‘Vierde Rijk’ –dat niet voor niets zo snel mogelijk een Europees leger wil oprichten-, en is de noodzaak van actief en hard verzet om onze landen weer te bevrijden niet langer uitgesloten.

Bron

Share.