maandag, september 25

Colombia heeft Nederland het vuur aan de schenen gelegd in een geschil met Nederland en andere Europese landen over importtarieven op frites.

Het Zuid-Amerikaanse land gaat in beroep tegen een uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tegen haar 8% accijns op diepvriesfriet.

Het beweerde dat België, Nederland en Duitsland opzettelijk partijen verkochten voor minder dan de marktprijs om een oneerlijk voordeel te behalen op binnenlandse producenten.

De drie landen brachten de zaak naar de WTO nadat de onderhandelingen er niet in slaagden de situatie op te lossen.

De WTO oordeelde in het voordeel van de Europese landen, maar Colombia heeft beroep aangetekend tegen de beslissing en verzocht om een arbitragezitting.

Het betwiste tarief blijft van kracht totdat de WTO een nieuwe uitspraak doet, wat waarschijnlijk maanden zal duren.

 

Share.