Paus Franciscus waarschuwt de wereld dat we dit jaar mogelijk voor het laatst kerst vieren. Volgens de leider van de Katholieke Kerk is de situatie in de wereld nu zo ernstig, dat de eindtijd is begonnen en we in 2016 in totale chaos terecht dreigen te komen. In oktober haalden de Italiaanse media nog twee hoge insiders van het Vaticaan aan die beweerden dat de paus zou overwegen om volgend jaar af te treden, omdat zijn ‘Nieuwe Wereld Orde’ doelstellingen inmiddels zouden zijn bereikt.

Franciscus deed zijn opmerkelijke uitspraak in een sombere preek aan gelovigen op het St. Pietersplein in het Vaticaan. De chaos in de wereld toont volgens hem aan dat de ‘eindtijd’ is begonnen –wat hij maart 2014 overigens ook al stelde-, een term die in het christendom wordt gebruikt voor de in de Bijbel voorzegde dramatische wereldgebeurtenissen –waaronder een wereldwijde oorlog met ontelbare slachtoffers- die pal aan de terugkeer van Jezus Christus vooraf zullen gaan.

Over een jaar zal de wereld waarschijnlijk onherkenbaar zijn veranderd, zo vreest de paus, die in de eerste helft van dit jaar letterlijk verklaarde dat de Derde Wereldoorlog is begonnen. Op 8 december riep hij vervolgens zijn eigen versie van het Joodse Jubeljaar uit.

 

De katholieke opperpriester, die vorige week donderdag 79 werd, hield de massa op het St. Pietersplein voor dat ‘terwijl de wereld verhongert, brandt, en verder in chaos wegzinkt, moeten we ons realiseren dat de kerstvieringen van dit jaar voor degenen die ervoor kiezen het te vieren wel eens hun laatste kan zijn.’

‘Tenzij het pad naar vrede wordt herkend moeten we wenen voor het dagelijks toenemende aantal onschuldige slachtoffers, en God om vergeving vragen. Net als Jezus en God ween ik ook.’

Socialistische Nieuwe Wereld Orde

Wat Franciscus waarschijnlijk met ‘het pad naar vrede’ bedoelt kan uit zijn eerdere preken, toespraken, encycliek en acties worden opgemaakt. De paus is een van de hoogste ‘Nieuwe Wereld Orde’ topleiders die met succes ‘Agenda-2030’ erdoor hebben gedrukt, het alomvattende Marxistisch-socialistische VN-programma waarmee een groot deel van de welvaart in het Westen met torenhoge milieubelastingen wordt verplaatst naar de Derde Wereld, en de oorspronkelijke Europese en Amerikaanse landen, volken en culturen worden uitgewist door deze te overspoelen met miljoenen (moslim)migranten.

Met zinnen zoals ‘De christelijke traditie heeft nooit het onschendbare recht op privé bezit erkend’ en ‘de onrechtvaardige gewoonten van een deel (het Westerse) van de mensheid’ werd goed duidelijk dat de paus een groot voorstander is van een wereldwijd socialistisch herverdelingsprogramma.

Samenvoeging christendom en islam

Franciscus heeft in navolging van zijn voorganger grote stappen gezet naar het samenvoegen van het christendom en de islam tot een min of meer universele religie (in de wandelgangen ‘crislam’ genoemd). Zo boog hij tijdens zijn bezoek aan de Turkse stad Istanbul eind vorig jaar in de Blauwe Moskee tijdens het gebed tot Allah van de grote mufti Rahmi Yaran eveneens zijn hoofd richting Mekka.

Op de site van het Vaticaan is het officiële katholieke geloofsartikel (clausule 16) terug te vinden, waar staat dat ‘het verlossingplan ook degenen die de Schepper erkennen omvat, in die eerste plaats de moslims, die het geloof van Abraham belijden en samen met ons de enige en barmhartige God aanbidden, die op de jongste dag de mensheid zal oordelen.’

Bron

 

Share.