vrijdag, september 29

Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) laat de pensioenpremie in 2020 hetzelfde, waarmee die dus net als in 2019 23,5 procent bedraagt. Hiervoor heeft het bestuur woensdag gekozen na advies van de pensioenraad.

Ook het opbouwpercentage van 1,75 procent blijft hetzelfde.

Het pensioenfonds kan de pensioenen niet mee laten groeien met de gemiddelde prijsontwikkeling. “De financiële positie is daarvoor niet voldoende robuust. Ook de komende jaren verwacht PFZW de pensioenen niet te kunnen verhogen.”

Pas als het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110 procent behaalt, mag het de pensioenuitkeringen weer verhogen. “Daar zijn we nu nog ver van verwijderd”, aldus PFZW.

Het bestuur houdt er rekening mee dat de premie in 2021 wel moet worden verhoogd, of de pensioenopbouw moet worden verlaagd. Een combinatie van die twee ingrepen is ook mogelijk. Of er moet worden ingegrepen op deze manier, hangt af van de rente, het rendement uit beleggingen en de uitkomst van een nieuw pensioenakkoord.

PFZW beheert de pensioenen van bijna 2,9 miljoen oud- en huidige werknemers in de zorgsector.

 

Share.