In mijn Vlog voor Cafe Weltschmerz voorspelde ik 14 maart al: ongekozen machten willen een CO2-budget per burger invoeren. Dat werd nu op de Klimaattop deze week in het bijzijn van Sharon Dijksma serieus voorgesteld. Peter de Goede stelde voor de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) ook zo’n Carbon Budget voor dat wettelijk verankerd moet en voor 2050 afdwingbaar moet zijn. Dat was op landelijk niveau. Daaruit volgt dan automatisch het persoonsgebonden koolstofbudget.

Onze Marcel scheef in de Volkskrant al over de (afwezige) ratio er achter. Wij laten hier zien hoe ze bij zo’n budget komen, waarbij we de klimaatwetenschap van IPCC AR5 verdedigen tegen de klimaatwetenschap-ontkenners van de WRR en de Springtij-klimaatsekte van Wouter Waddengas van Dieren.

De filosofie achter zo’n koolstofbudget is dat wij mondiaal de thermostaat van de aarde kunnen afregelen. Daarbij is CO2 de enige knop waar het klimaat op reageert, en U bent deel van die knop die machthebbers willen aandraaien. Zeg maar als ‘de duimschroeven aandraaien’. Opwarming mag – zo is het politieke dogma- niet meer worden dan 2 graden boven het peil van de Kleine IJstijd. In die relatief koude periode van ongeveer 1600 tot 1850 lag de temperatuur gemiddeld een halve tot een graad lager dan de rest van ons Holoceen, de warme periode waarin wij leven die menselijke beschaving mogelijk maakte.

Omdat we al 1 graadje hebben gehad, mag er niet meer dan een graadje bij. Bij dat graadje opwarming hoort dan een hoeveelheid CO2. Daarvan claimt Peter de Goede precies te weten hoeveel dat is. Dat is het koolstofbudget. Je hebt dus een mondiaal koolstofbudget over, en dat verdeelt Peter dan over alle wereldburgers. Waaronder de 17 miljoen klimaat-ijverige Hollanders, die wel doen waarvan de meer dan 1 miljard mensen in India zeggen: Fuck You, maar dan in het Hindi.

Het Klimazisme: Simpel en totalitair
Het idee van een persoonsgebonden CO2-budget is even simpel als totalitair. De overheid stelt voor jouw vast hoeveel energie je mag gebruiken per jaar/CO2 produceren. Kom je daar over heen, dan moet je bijbetalen aan klimaatbankiers. Hoe wil de overheid dat dan aflezen, vraag je je nu af? Nou, dat doen ze via de hier reeds gerecenseerde Slimme Meter, die Klimazi Henk Kamp tegen 2020 verplicht stelt. Afgelopen jaar kwamen ze ook al bij mij aan de deur bonzen, en met een nasaal Fries accent stelde de mevrouw; Jai sssssult wal moet’n.

Ik moet helemaal niks zei ik toen, bij mij geen spionagekastjes in huis. Zo wil men op afstand je energieverbruik continue aflezen en ook afregelen. Als je nu zegt: nou, dat zal zo’n vaart toch niet lopen, ZE zullen wel….2020 is het verplicht, de uitrol is al begonnen. 

Met wat beeldend proza en een knipoog wil ik het voelbaar maken, bij klimaat spelen argumenten toch geen enkele rol. Ik moet op je gevoel inwerken.

Zit je dus straks over de tax, dan komt- bij wijze van spreken- klimaatdrammer Diederik Samsom (PvdA/Greenpeace/Vice-premier) op zijn lederen laarzen met zijn Klimaat-Gestapo aan je deur bonzen. Samen met mede-indiener van de Klimaatwet Jesse Klaver: Aufmachen!! Tenzij je dan bijbetaalt aan klimaatbankiers, na het zingen van een groene versie op het Horst Wessel Lied: Die Erde Hoch, die Reien fest geschlossen.

  • Maar natuurlijk is het ditmaal allemaal heel anders. Nu is het voor de Grote Noodzaak van het Natuurhistorisch Materialisme. DE Wetenschap zegt dat het moet. Dus wie durft hier nog vragen bij te stellen zonder sociaal-economische buitensluiting te riskeren? Uiteindelijk leven we toch in een land met vrijheid van de zelfde meningsuiting.
  • Je kunt toch stemmen…oh, het is ook zo: alle partijen applaudiseren bij iedere klimaatregel… behalve de partij waarmee je niet geassocieerd mag worden, die van de dommen en de racisten. Je kunt – voor toegang tot de salon- beter stemmen op die partij van de intellectuelen, D66 die ook beslag op je lichaam willen leggen. Net als vroeger de ter dood veroordeelden voor de artsenij zoals in het schilderij van Rembrandt.

…ze zullen toch wel. Nee, ZE hebben het helemaal niet goed met U voor
Als je nu denkt, nou, dat zal toch zo’n vaart niet lopen, ZE zullen wel…. Dan heb je het opnieuw mis: 40 grote bedrijven waaronder Shell pleiten al voor een Klimaatwet met carbon budget naar WRR Model. Net als Klimazi Diederik Samsom en Jesse Klaver in september en vervolgens weer die WRR. Zij willen de afpersing van burgers uit naam van het klimaat dus wettelijk verankeren, zodat zij hun verdienmodel kunnen baseren op de honderden miljarden euro’s die uit naam van klimaatbeleid vrij komen.

Dan bedoel ik dus niet Sikkema’s bloemenhandel aan de Pietje Doustraat die dit tijdens de verenigingsborrel voorstelde. Maar de 40 machtigste bedrijven van NL met veruit de sterkste lobby, die stelden dat bij Sharon Dijksma en Kamp voor. En onze propagandisten van het Financieele Dagblad jubelden samen met het NOS Journaal van ‘jaaa, wat goed, jaaaa’.

  • Nou we hebben toch vrije media, zeg je dan: wat heb  je aan vrije media, als het journaille daarvan te dom is om ook maar te begrijpen waar het over gaat?

…ze zullen toch wel De Wetenschap. Nee, dit staat los van het laatste IPCC-rapport
Als je nu denkt: nou, maar ZE zullen toch wel doen wat DE Wetenschap voorstelt. Dan heb je het opnieuw mis, want klimaatwetenschap-ontkenner Peter de Goede en consorten van de Wetenschappelijke (….)Raad voor Regeringsbeleid negeren het Vijfde IPCC-rapport. En dan specifiek Werkgroep 1 hoofdstuk 8 over de hamvraag: hoe gevoelig is het klimaat nu voor CO2, hoeveel opwarming geeft toevoeging van een x-percentage CO2 bij de 280 ppm rond 1850. Dus stel dat we de CO2-concentratie verdubbelen, hoeveel stijgt de temperatuur dan?

Let wel, ik ben geen klimaatgeleerde, maar kan wel gewoon lezen. En zo moeilijk is het nu ook weer niet. Zelfs al zou het IPCC de literatuur selectief behandelen, dan nog kun je beter het IPCC-rapport lezen dan Peter de Goede geloven en Jesse Klaver. Ook moet je niet de samenvatting voor mediasukkels en politici lezen, maar de broodtekst van het rapport.

Hoofdstuk 8 van Werkgroep 1, dus de klimaatwetenschap geeft op bladzijde 661  dan een mate van onzekerheid weer over de zogenaamde Radiative Forcing (RF) van CO2, gemeten in Watt per vierkante meter. Hoeveel opwarming daar uit volgt, dat is voer voor klimaatwetenschappers, waar klimaatwetenschappers zelf ook niet over uit zijn.

Klimaatwetenschappers weten NIET  hoeveel opwarming CO2 nu precies geeft, naast alle vele andere klimaatfactoren die zowel versterken als dempen. Dat weten alleen Greenpeace, Sharon Dijksma, Peter de Goede en Jesse Klaver. Ze geven overal netjes onzekerheidsmarges, waaruit ze een beste schatting halen voor het temperatuureffect van CO2-toevoeging en de vele andere ‘forcings’.

In eerdere IPCC-rapporten gaven ze vervolgens ook een beste schatting voor temperatuurstijging bij CO2-verdubbeling. Die lag toen op 3 graden, bij – als ik me niet vergis- 4 Watt per vierkante meter. Daarbij komt de meeste opwarming uit een trampoline-effect van waterdamp, dus positieve feedback. Want alleen CO2-verdubbeling zou maar ongeveer 1,2 graad opwarming geven.Die RF halen we uit het 4de IPCC-rapport waar ze deze onderstaande grafiek halen, gebaseerd op Myre et al 1998 in GRL. Het kale RF-effect van CO2 is dat.

Peter de Goede (WRR) Klimaatwetenschap-ontkenner
In het 5de rapport is die beste schatting geschrapt voor temperatuurstijging. Dus de onzekerheid over positieve en negatieve feedbacks nam toe.

Maar wanneer je hoofddoel is om macht en geld te vergaren, dan is zo’n discussie niet zo relevant. En dus plukt klimaatwetenschap-ontkenner Peter de Goede met zijn Wetenschappelijke (….) Raad voor Regeringsbeleid een diagram van website Openclimatedata.net om het Carbon Budget te bepalen. Die club baseert zich op haar beurt op DE alarmfabriek op klimaatgebied van Moeder Aarde: het PIK van Klimasturmfuhrer Schellnnhuber in Potsdam. Plots zie je dat we nog maar een kleine fractie CO2 mogen produceren, slechts 60 ppm. Omdat anders de wereld vergaat.

Wie nu niet al te stom is, die stelt dan de volgende heldere vraag: van welke KLIMAATGEVOELIGHEID, dan wel RF gaan ze hier nu uit van alle forcings samen, CO2 en andere? Als we nog maar zo’n beetje CO2 over hebben. Dat kun je heel simpel berekenen, met lagere schoolrekenwerk.

Zij gaan dus nog steeds ervan uit dat CO2-verdubbeling een opwarming van ruim 3 graden geeft.

Het budget: er zou nog maar 60 ppm bij mogen
We zitten nu op 1 graad stijging. Terwijl we 400 ppm in de atmosfeer hebben. Ze gaan er dus van uit dat we nog maar 60 ppm CO2 mogen toevoegen voor 2050. En dat budget verdelen ze over U en mij. Maar stel nu, dat- bijvoorbeeld- de helft van de opwarming sinds 1850 niet door CO2 komt.  Of een kwart. Maar andere factoren. Dus dat CO2 maar voor een halve graad opwarming zorgde of voor 3/4? Dan mogen we er nog makkelijk 120 ppm bij doen. En wat als de temperatuur de rest van deze eeuw stijgt zoals deze volgens de satellieten stijgt, met 0,12 graad per decade? (RSS)

Dan halen we met 2 vingers in de neus zonder enig klimaatbeleid het 2 gradendoel in 2100. En tegen die tijd hebben slimme Chinezen al lang Thorium-energie ontwikkeld, terwijl wij Hollanders zuchten onder het juk van de klimaat-Gestapo van Diederik Samsom.

Peter de Goede een slecht mens

Vandaar ons donkerbruine vermoeden hier, dat de meest fanatieke klimaatgelovigen nooit in klimaat geïnteresseerd waren. Het is ze om de macht te doen over U en mij, en om ons af te persen. De geschiedenis herhaalt zich, en mensen leren daar nul, nada helemaal niets van. Peter de Goede gedraagt zich dus met WRR als een totalitaire proto-fascist die een vorm van Natuurhistorisch Materialisme gebruikt om U en mij te onderdrukken en uit te zuigen.

Wel ironisch dat je dan zo’n achternaam hebt. Conclusie. De Heidelbergse Catechismus maakte een goede samenvatting van de menselijke aard: hij is geneigd tot alle kwaad. Pas wanneer je die harde spiegel voor je ziel houdt, is er kans op beschaving en verbetering mogelijk. Het ergste kwaad wordt aangericht door mensen die zichzelf De Goede wanen.

Bron

Share.