De Deense hoogleraar en internist Peter Gøtzsche heeft op 29 maart op uitnodiging van Stichting Wemos de Tweede Kamer toegesproken. Vijf politieke partijen waren aanwezig: het CDA, de PvdA, GroenLinks, de VVD en SP.

Begin dit jaar schreef minister Schippers van Volksgezondheid een brief aan de Tweede Kamer waarin ze zei dat de macht van de farmaceutische industrie moet worden ingeperkt.

De torenhoge prijzen die fabrikanten vragen voor nieuwe medicijnen, moeten aan banden worden gelegd. In dit veld van belangenverstrengeling zijn maar weinig werkelijk onafhankelijke deskundigen. Eén van hen is Peter Gøtzsche.

Winstbejag

Hij is medeoprichter van de Cochrane Collaboration, een organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar medicijnen. Gøtzsche is jarenlang werkzaam geweest in de farmaceutische industrie en weet dus waarover hij praat.

Vorig jaar won hij de British Medical Association’s Book Award met zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. Daarin beschrijft hij, op basis van eigen ervaring en grondig aanvullend speurwerk, de op winstbejag gerichte manier waarop farmaceutische bedrijven patenten verkrijgen en hun marktaandeel in stand houden. De belangen van de samenleving worden daarbij veronachtzaamd.

Gøtzsche riep op tot een systeemverandering: de samenleving moet streven naar onafhankelijke, publiek gefinancierde klinische testen en overheidsgestuurde farmaceutische ondernemingen op non-profit basis.

Van een arts verwachten we dat hij mensen behandelt als ze ziek zijn, onafhankelijk van de dikte van hun portemonnee. Dit leggen we nu in handen van op winst gerichte bedrijven. Gøtzsche: “Gezondheidszorg gaat over altruïsme, niet over kapitalisme.”

Willens en wetens verzwegen

Naast de belangenverstrengeling bij artsen nam Gøtzsche ook patiëntenorganisaties op de korrel. Deze zouden zich niet voor het karretje van farmaceuten mogen laten spannen. Hij stelt zich kritisch op tegenover het vertrouwen in medicijnen en vindt dat bijwerkingen vaak onderschat worden.

De patiënt vertrouwt erop dat medicijnen er zijn om je beter te maken, maar wat blijkt: medicijnen zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer drie, direct na kanker en hart- en vaatziekten.

Mensen worden vaak ten onrechte volgestopt met medicijnen, met averechtse gezondheidseffecten. Eén van de voorbeelden die Gøtzsche in zijn boek geeft is een diabetesmedicijn dat slecht is voor je hart. De bijwerkingen worden door de industrie willens en wetens verzwegen, omdat ze slecht zijn voor de verkoop.

Schaamteloze leugens

De medicijnindustrie veegt deze onderzoeksresultaten structureel onder het tapijt, omdat die niet in hun voordeel werken. Ook hierin pleit Gøtzsche voor een systeemverandering. De overheid zou geneesmiddelen in eigen handen moeten nemen. Ook zouden resultaten van medicijnonderzoeken toegankelijk moeten zijn voor het publiek.

Gøtzsche vergelijkt farmaceutische bedrijven onomwonden met de maffia, omdat ze tot alles in staat zijn – omkopen, verduisteren, afpersen, bedriegen, de rechtsgang belemmeren, de politiek corrumperen en zelfs mensen met de dood bedreigen – om het succes van hun producten te verzekeren.

“De belangrijkste reden waarom we zoveel medicijnen slikken, is dat geneesmiddelenfabrikanten geen pillen verkopen, maar leugens over pillen,” aldus Gøtzsche. “In alle gevallen die ik heb onderzocht, hielden ze deze schaamteloze leugens vol, zelfs nadat de onjuistheid van hun beweringen was aangetoond.”

Bekijk hier de presentatie van Peter Gøtzsche.

Boekentip: Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad.

[Wemos]

Share.