Eurocriticus Nigel Farage: ‘Behandeling Hongarije en Polen door EU doet nu al denken aan leven onder Sovjet communisten’ – Blauwdruk voor federale superstaat van EC president is recept voor burgeroorlogen

In zijn jaarlijkse ‘state of the union’ toespraak pleitte EC-president Jean-Claude Juncker voor niets minder dan een federaal, dus voornamelijk uit Brussel geregeerd Europa. Alle landen moeten na 2019 de euro gaan gebruiken, de grenzen-loze Schengen zone wordt vergroot, het in opbouw zijnde Europese leger wordt versterkt, en alle lidstaten dragen steeds meer zeggenschap, zoals over belastingen en de sociale zekerheid, over aan de EU. Kortom: over een paar jaar zijn de Verenigde Staten van Europa, waarin wij feitelijk niets meer te zeggen hebben over ons eigen land, wat Juncker betreft een feit. De Oostenrijkse politicus Harald Vilimsky waarschuwde in zijn officiële reactie in het Europese Parlement dat Junckers plan ‘de komst van miljoenen Afrikanen en Arabieren naar ons continent zal betekenen.’

 

Juncker wil ook de presidenten van de Commissie en de Raad samenvoegen tot één functie, die door alle Europeanen moet worden gekozen. De eerste ‘echte’ president van de Europese Unie wordt daarmee een feit. Er moet ook een machtige EU-minister van economische en financiële zaken komen, die de bevoegdheid krijgt in te grijpen in de begrotingen van de lidstaten.

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble reageerde dat Junckers plannen grotendeels overeenkomen met die van Berlijn. Wel moeten de lidstaten die straks ook de euro gaan gebruiken zich -met het oog op de crises rond Griekenland- eerst aan een strakke begrotingsdiscipline weten te houden (we weten immers allemaal hoe ‘goed’ dat kernlanden zoals Frankrijk en Italië lukt).

‘Uw behandeling van Hongarije en Polen doet nu al aan Sovjet communisten denken’

Juncker draaide de vernedering van Brussel door het Brexit schaamteloos om door te beweren dat de EU zonder de Engelsen eindelijk een machtig en centraal geregeerd blok kan worden.

‘De boodschap is heel duidelijk: Brexit is achter de rug, op volle kracht vooruit… In alle richtingen meer Europa, en dat alles zonder de instemming van het volk,’ sneerde de bekende Britse eurocriticus Nigel Farage. ‘De wijze waarop u Hongarije en Polen behandelt moet hen nu al herinneren aan het leven onder de Sovjet communisten. Ik kan alleen maar zeggen: Goddank dat wij eruit stappen, want u heeft niets geleerd van het Brexit.’

Polen: Eerst crises met migratie, werkloosheid en terrorisme oplossen

De regerende Poolse PiS partij noemde het plan ‘gezien de voortdurende crises met migratie, werkloosheid, stagnatie en terrorisme’ veel te optimistisch, en pleitte ervoor om eerst het huidige EU ‘huis’ op orde te krijgen, voordat er überhaupt wordt gediscussieerd over nog meer integratie.

Philippe Lamberts van de Europese Groenenpartij uitte eveneens zijn twijfels vanwege de vele Europeanen die zich in de steek gelaten voelen vanwege het macro-economische beleid van de EU, dat alleen de multinationals goed heeft gedaan.

‘Opheffen grenzen betekent komst miljoenen Afrikanen en Arabieren’

Harald Vilimsky, vice voorzitter van de Europese Volks- en vrijheidspartij, had echter de zwaarste kritiek. ‘Wat meneer Juncker feitelijk wil is de Europese Unie in één staat dwingen, en we weten dat de euro geen succesverhaal is. Het tweede is dat hij feitelijk alle internationale grenzen wil opheffen. Dan zullen we 10.000, 100.000, miljoenen Afrikanen en Arabieren naar ons continent zien komen.’

Juncker wilde Vilimsky niet langer aanhoren, en vertrok nog tijdens diens toespraak. Dat weerhield Vilimsky er niet van te zeggen dat zijn land niets voor een gemeenschappelijke defensie voelt, en neutraal wil blijven. ‘De juiste weg voor Europa kan enkel een weg met meer democratie voor het volk zijn, meer democratie voor de burgers, die kunnen stemmen of ze wel of niet in Schengen willen blijven, of ze wel of niet hun grenzen willen houden. De stem moet aan het volk worden gelaten.’

Zelfs eurofiel Mark Rutte liet blijken dat hij Junckers plannen (voorlopig) te ver vindt gaan. ‘Hij is een romanticus, ik een pragmaticus… Mensen die zich teveel bezig houden met visie, zouden naar een oogarts moeten gaan.’ De ervaring van het Nederlandse volk leert echter dat Rutte doorgaans wel degelijk voor het overhevelen van steeds meer macht naar Brussel is, ook al beweert hij dat niet te willen doen.

Recept voor bloedvergieten en burgeroorlogen

Eind 2017 organiseren Duitsland en Frankrijk een topconferentie waar over de volgende stappen naar Junckers gedroomde federale unie zal worden besloten. De verwachting is dat Angela Merkel en Emanuel Macron de snelheid waarmee Junckers dat wil bewerkstelligen zullen temperen, maar tegelijkertijd grote druk op kernlanden zoals Nederland zullen uitoefenen om toch akkoord te gaan met een route naar de Verenigde Staten van Europa, wetende dat Brussel altijd al zijn oren naar enkel Berlijn en Parijs laat hangen, en de overige hoofdsteden zelden of nooit serieus worden genomen.

Wat het forceren van het opheffen van grenzen en het wegnemen van de soevereiniteit van volken betreft hoeft maar één blik op de geschiedenis te worden geworpen om te constateren dat dit zonder uitzondering eindigt in zwaar geweld en massaal bloedvergieten. Junckers plannen zijn dan ook een recept voor het ontstaan van regelrechte burgeroorlogen in Europa.

Bron

Share.