*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Is ‘Politie aan de deur’ gewettigd of Intimidatie, machtsmisbruik en inbreuk op onze grondrechten?

Naar aanleiding van dit artikel.

Hieronder enige zeer doeltreffende argumenten van lezers.

– Als een tweet of commentaar opruiend of haatzaaiend is, dan heeft justitie middelen om dit aan te pakken.
Als een tweet of commentaar slechts een mening verkondigt die het “bevoegd gezag” niet goed valt, dan is een interventie door de politie kennelijk bedoeld om de maatschappelijke discussie te “sturen” en daarmee in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

– Op intimiderende wijze laten aanspreken door de politie raakt al snel aan bepalingen aangaande vrijheid van meningsuiting, censuur, en dergelijke. Dat kan als snel inbreuk opleveren op de grondrechten van burgers en sterker: op de democratische rechtsorde die vrijelijke uitwisseling van meningen zonder staatscontrole vooraf veronderstelt. En dan mag de politie zoiets, zoals terecht opgemerkt, niet.
Dat geldt temeer wanneer de te voorkomen misdaden zo weinig om het lijf hebben als in dit geval. Als het gaat om een aankondig van een aanslag is het wat anders!

– De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

– Als het een overtreding van de wet betreft dan mag de politie een bekeuring geven (hetgeen overigens ook schriftelijk kan)

– Intimiderend of dreigend
Een uitdrukkelijke wettelijke grondslag is daarvoor niet nodig’. Daarbij wordt door de Minister opgemerkt dat deze bevoegdheid om rond te kijken op een openbaar netwerk niet de bevoegdheid impliceert om stelselmatig voor de uitoefening van de politietaak gegevens van internet te downloaden en in een politieregister op te slaan.

– In een democratische rechtstaat is het niet de taak van de politie te intimideren. Dat is machtsmisbruik.
In situaties waarbij het gaat om het aanspreken van de burger op het gebruik van een van de meest belangrijke grondrechten moet de politie zich bewust zijn van deze intimiderende aanpak, en zich terughoudend opstellen. Dit geldt zowel voor wat de politie doet, als zegt. Zeker gezien de gevoeligheid van dit debat.

– Een weloverwogen, bewuste actie van de politieorganisatie; niet het adhoc handhaven van de rechtsorde.
Dat komt toch echt heel dicht bij censuur. De politie mag niet vragen om zaken waar ze niet rechtelijk bevoegd zijn. En als ze het vorderen dan is het censuur.

– De politie begeeft zich daarmee wel op een hellend vlak.
Het gaat mij ook wel ver om te beweren dat de politie nooit zou mogen ingrijpen tot er iets strafbaars gebeurt. Maar is dit optreden proportioneel? Politie aan de deur is intimiderender dan een agent die je op straat aanspreekt.

En dan komt de politie langs om een hartig woordje me je te spreken. De hele buurt spreekt er schande van, jij wordt met de nek aangekeken en een paar dagen later zijn jouw ruiten ingegooid en is er ‘vreemdelingenhater’ op je garagedeur gekalkt. De buren weten natuurlijk van niks.

Realpredictor

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster