*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

POLITIESTAAT NEDERLAND
Bijna dagelijks zien wij voorbeelden voorbij komen van excessief politiegeweld, wat tot voor kort slechts toebehoorde aan landen waar men het met het begrip democratie niet zo nauw nam.
Nog geen twee jaar geleden spraken wij als Nederlandse bevolking schande over het fascistische politiegeweld in landen als Frankrijk en Spanje, een fascistisch gedachtegoed wat echter werkelijkheid is geworden in onze steden en dorpen.
Na een wat aarzelend begin tijdens schermutselingen met zich -terecht- verdedigende boeren, heeft onze zwart-gele brigade nu de smaak te pakken, en gebruiken zij zelfs excessief geweld tegen minderjarige kinderen (Nunspeet 5 december 2020).
Hoe heeft het zover kunnen komen dat een beroepsgroep die in het leven is geroepen voor onze bescherming, en die van onze belastingcenten wordt betaald, zich volledig tegen het volk heeft gekeerd en daarbij stelselmatig de grenzen van fatsoen, empathie en menswaardigheid overschrijdt?
Regelmatig hoor ik na het stellen van dit soort vragen de verwijten voorbij komen: ja maar die mensen vragen er zelf om, maar is dit ook zo?
Ik ben geen agent, en weet uiteraard niet onder welke stress of groepsdruk -indoctrinatie- zij staan, maar volgens mij is het eerste wat je bij aanvaarding van dit ambt leert: het de-escaleren van een situatie. Punt.
Als ik echter het optreden van onze zwart-gele brigade voorbij zie komen in de vele, vele filmpjes die hiervan inmiddels zijn, dan is er van de-escslatie geen sprake maar eerder van olie op het vuur gooien.
Is het een gebrek aan training, en groepscoaching, dat onze agenten tegenwoordig slechts excessief geweld kunnen gebruiken, en hierbij weigeren elkaar te coachen, of is het slechts een gebrek aan persoonlijkheden die boven het eigen ego durven uit te stijgen, en handelen zoals zij in hun eed gezworen hebben: naar eer en geweten.
Ik kan me niet voorstellen dat iedere agent -en BOA by the way- een machtswellusteling is die er niet voor terugdeinst om zelfs minderjarige kinderen te mishandelen, om hier een soort misselijkmakende erkenning van de eigen ‘verhevenheid’ aan te ontlenen, maar dat wordt me wel verdomd moeilijk gemaakt.
Het is schokkend om te constateren dat de gemiddelde burger tegenwoordig beter op de hoogte is van de wet, dan de dienders die hem moeten uitvoeren, en dit overduidelijke gebrek aan kennis vertaald zich in een non-communicatie vanuit de zijde van de zwart-gele boys and girls.
Geweld is zo’n beetje de enige taal die onze dienders nog spreken, en ik kan me niet aan de mening onttrekken dat velen dit een uitstekende manier van communiceren vinden.
Doe ik met dit schrijven de agenten tekort die wel naar eer en geweten handelen? Ja, ongetwijfeld. Zolang zij echter werkeloos blijven toekijken hoe hun geweld verheerlijkende collega’s hun -voorheen- eerzame beroep te schande maken, zullen zij, de goeden, zoals zo vaak onder de kwaden moeten lijden.
Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'PGLITIE LITIE Korps landelijke politiediensten Eed zweer, "Ik zoweer, dat ik middellijk fonmiddellijk, welke vorm ook, aanstellingaan niemand gegeven fbeloofd" iets betrekking doen niemand, middellijk onmiddellijk, enige beloften gescbenken aannemen" verkrijgen van mijn waarlijk zoweer Koning(in), aan Grondwet aan krachtens uitgevaardigde voorschriften aan verstrekte opdrachten waarvan door mijn ambt diemi vertrouwelijke karakter volgens "Ik qweer mij betrouwbaa zal niet nauwgezet nakomen volbrengen waarvan zoals niets doen dat verplicht betaamt, aanzien van zorgvuldig, onkreukbaar ambt schaden' waarlijk belpe mij God januari 2009 Driebergen handen van politiediensten, de heer R.G.C Bik eed wijze afgelegd. korpscbef Korps landelijke formulering voorgescbreven DeAmbtanaar. Di.KarhsehdaK_RD'
 
 
 
 
 
Mensen kopieer dit op uw telefoon en zo kunt u een agent die zijn boekje te buiten gaat op de feiten wijzen waarop ze hebben gezworen hun diensten uit te voeren.
 
 

Bedankt voor het doneren aan T2W

time2wakeup.me wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving voort te zetten over alles wat er wordt verzwegen wereldwijd en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. time2wakeup.me is al 8 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we u niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dit wel doen, dan kan dat via

Ideal, creditcard, Crypto Valuta of Paypal.

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster