maandag, september 25

Donderdag publiceerde de voormalige procureur bij het hoogste federale gerechtshof in Duitsland, Bruno Jost, zijn rapport over het onderzoek naar de terreuraanslag op de kerstmarkt op de Breitscheidplatz in Berlijn op 19 december 2016. Zijn oordeel is vernietigend. Zijn woorden voor het schandalige falen van de autoriteiten zijn o.a.: “gebrekkig”, “ontoereikend”, “te laat”, “achterwege gebleven”, “met fouten” en “onprofessioneel”.

De speciale onderzoeker komt tot het vernietigende oordeel dat de islamitische aanslag, waarbij 12 mensen om het leven kwamen, wel degelijk verhinderd had kunnen worden. Mits er niet “met fouten”, “ontoereikend”, “onprofessioneel”, of helemaal niet gewerkt zou zijn geworden.

Ook al zouden de bewijzen niet hebben volstaan om Amri wegens vermeende “radicaalislamitische activiteiten” op te sluiten, dan zouden de autoriteiten toch in ieder geval de mogelijkheid gehad hebben om hem wegens drugshandel op non-actief te zetten. Dat is echter blijkbaar op grond van ontoereikende communicatie of gebrekkige samenwerking tussen de verschillende verantwoordelijke instanties niet gebeurd.

Men zou het er blijkbaar niet eens met elkaar over eens zijn kunnen worden wie uiteindelijk voor een procedure verantwoordelijk zou zijn. “Deze onduidelijkheid”, aldus Jost, zou “tot een regelrecht verantwoordelijkheidsvacuüm” hebben geleid.

Ondanks meerdere vervalste identiteiten werd er geen arrestatiebevel uitgevaardigd

De autoriteiten hadden hem ook kunnen opsluiten vanwege zijn meerdere vervalste identiteiten. Amri werd weliswaar in de zomer van 2016 wegens twee vervalste identiteitsdocumenten gearresteerd in Friedrichshafen, maar korte tijd later weer, zoals bij ons gebruikelijk, vrijgelaten.

Wat betreft de speciale onderzoeker is het onbegrijpelijk dat hier geen arrestatiebevel werd uitgevaardigd. Een bijzonder fraai voorbeeld van dit eclatante falen van de staat is echter in deze vaststelling van het rapport te vinden:

Alle observaties beperken zich tot dagen door de week van maandag tot vrijdag, en wel ook in de weken waarin Amri bovenaan de lijst van Berlijnse bedreigers staat. In de weekenden en op feestdagen vinden er geen observaties plaats.

Uiterlijk hier zou het voor de laatste dromer duidelijk moeten worden dat de gevarensituatie waarin wij ons bevinden óf niet werkelijk serieus genomen wordt óf dat dit soort “uitdunning” van “diegenen die hier al langer leven” simpelweg op de koop wordt toegenomen.  Wellicht had op het tijdstip van de aanslag, maandag even na 20.00 uur, de dagploeg al vrij en kon men het niet eens worden over de verantwoordelijkheid van de nachtploeg. Alles is mogelijk in het gekkenhuis Duitsland.

Anis Amri werd op 23 december 2016 in Milaan bij een controle doodgeschoten.

Bron:
www.pi-news.net

Share.