Een ontevreden vader wil morgenochtend bij de rechter afdwingen dat de basisschool van zijn dochter bij haar een IQ-test afneemt. Hij twijfelt aan het schooladvies dat zij kreeg voor het voortgezet onderwijs. ‘Als je je afspraken niet nakomt, moet je niet gek opkijken als een mondige ouder naar de rechter stapt.

Het betreft een leerling van basisschool de Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk. Carlie de Bakker, directrice van die school, is niet blij met de rechtszaak, die maandagochtend bij de kortgedingrechter in Den Haag dient. Verder wil ze er inhoudelijk niet op ingaan. ,,Maar ik denk dat dit niet in het belang van de leerling is.

Een rechtszaak met een schooladvies als onderwerp lijkt uniek voor Nederland. Woordvoerders van onderwijsorganisaties kunnen zich geen eerdere voorbeelden voor de geest halen. Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb), ziet de zaak als een voorbeeld van een zorgwekkende trend. ,,Ouders gaan steeds vaker op de stoel zitten van de leraar. Het kind is hier de dupe van.”

De vader van het 12-jarige meisje meent juist in het belang van zijn dochter te handelen, vertelt hij. Ze kreeg van haar basisschool een vmbo-advies. ,,Stel dat ze qua intelligentie op havo-niveau kan presteren, dan is dat advies niet in het belang van mijn kind. Dat zou andersom ook zo zijn.”

Het vermoeden dat zijn dochter meer kan dan nu door de school wordt aangenomen, haalt hij uit de grote schommelingen in haar prestaties. ,,De ene keer is het een 2, dan is het een 10. Daar moeten externe oorzaken voor zijn. Als het een kwestie van IQ zou zijn, haal je altijd een bepaald niveau.”

Door haar IQ te laten testen, hoopt de vader te kunnen vaststellen wat het ware niveau is van zijn dochter. Aan de hand daarvan kan dan opnieuw het schooladvies bepaald worden. ,,Ik wil voorkomen dat ze een opleiding gaat volgen waar ze niet thuishoort. Ik denk dat dat erg schadelijk is voor een kind. Daarom moet het advies passend en onderbouwd zijn.”

Scheiding

Vader en moeder van het kind zijn drie jaar geleden gescheiden. Complicerende factor is dat ze het niet eens zijn over de te volgen route. De moeder schaart zich aan de kant van de school. Ook de regionale jeugdhulporganisatie Go!voorjeugd is betrokken bij het dossier. De kinderen van het gescheiden paar zijn in het verleden een tijdje naar een andere school gegaan, vertelt de vader. Later zijn ze weer teruggekeerd naar  de Tweeklank.

De vader zegt dat alle partijen in november vorig jaar hebben afgesproken dat er een IQ-test zou worden afgenomen, maar dat de school daar later toch van af zag. Ook zouden in stukken van de betrokken instanties fouten staan, zouden er hierdoor verkeerde conclusies getrokken worden en zouden ze een verkeerd beeld van de vader schetsen. Hij zegt over geluidsopnames te beschikken die de afspraak over de IQ-test bewijzen. Die zijn in de rechtszaak als bewijs ingebracht, stelt hij.

,,Sinds de jaren ‘80 lijkt het wel of alle kinderen minimaal havo en daarna hbo moeten doen”, zegt AOb-voorzitter Verheggen. ,,We moeten af van het idee dat er iets mis is met het vmbo.” Betrokkenheid van ouders is volgens haar ‘essentieel’, maar die zou moeten stoppen bij de inhoud van het onderwijs. ,,Leraren zijn professionals, de ouders zouden moeten vertrouwen op hun kunde.”

De vader die er een rechtszaak van gemaakt heeft, stelt echter dat de school afspraken niet is nagekomen. ,,Dan moet je niet gek opkijken als een mondige ouder naar de rechter stapt. Of dit niet schadelijk is voor mijn kind? Het is volgens mij veel schadelijker als ze op een school terecht komt die niet bij haar past.”

Share.