De islamistische AK Partij van de Turkse president Erdogan heeft bij de verkiezingen gisteren de absolute meerderheid in het parlement behaald en krijgt 316 van de 550 zetels. De AKP kwam van een fors tanende populariteit in de peilingen terug nadat de regering een keiharde campagne voerde tegen alle personen en media die zich kritisch opstelden tegen Erdogan en de AKP. Twee ‘vijandige’ kranten werden simpelweg door de overheid in beslag genomen en werden van de een op andere dag propaganda organen van de AKP (2). De Turkse media juichen nu over de enorme –zwaar gemanipuleerde- verkiezingsoverwinning (iets anders mogen en durven ze niet meer). Sommigen stellen dat waar de AKP al jaren openlijk van droomt nu gaat uitkomen: Erdogan zal de nieuwe Kalief worden van het échte wereldwijde Islamitische Kalifaat.

Zo stelde de bekende columnist Dilipak (Yen Akit) enkel dagen vóór de verkiezingen dat als de AKP de absolute meerderheid zou halen, Erdogan hoogstwaarschijnlijk zijn eerdere plannen voor een presidentieel systeem, waarin hij feitelijk de absolute macht over Turkije zal krijgen, gaat uitvoeren. De kamers in het gigantische luxueuze presidentiële paleis zullen worden gereserveerd voor de vertegenwoordigers van het door Turkije geleide Kalifaat, dat in werkelijkheid nooit opgeven zou zijn (de bijna 100 jarige ‘schijndood’ na de val van het Ottomaanse Rijk).

President van de Islamitische wereld

‘Als Erdogan op een presidentieel systeem overgaat zal hij waarschijnlijk adviseurs van de regio’s onder het Kalifaat aanwijzen, en vertegenwoordigende instanties van alle landen van de Islamitische Unie in dat 1005 kamers tellende paleis in Bestepe openen,’ zei Dillipak tijdens een AKP conferentie in Toronto (Canada). Daarmee zou Erdogan zichzelf impliciet tot de nieuwe Kalief van de hele Islamitische wereld benoemen.

Vorig jaar kondigde de virulent antisemitische sheikh Yusuf al-Qaradawi, voorzitter van de Internationale Unie voor Moslim Geestelijken, in Istanbul eveneens de aanstaande oprichting van dat Kalifaat aan, een ‘federatie of confederatie’ van moslimlanden die geregeerd zal worden door de racistische, discriminerende en onderdrukkende Shariawetten. Istanbul is de beoogde hoofdstad van dit nieuwe moslim wereldrijk.

Het dodelijk getroffen Ottomaanse Rijk zal herleven

Het herstel van het Ottomaanse Rijk is iets wat de Turkse leiders al heel lang steeds openlijker aankondigen. In Bijbels-profetisch opzicht is dit rijk ‘het beest’ dat van zijn dodelijke wond zal genezen en een confederatie van mogelijk 10 landen (de 10 ‘horens van het beest) zal vormen. Die ‘genezing’ is overigens niet iets wat plotsklaps zal gebeuren, maar wat al geruime tijd aan de gang is in de vorm van de steeds sterker worden islamitische jihad (denk o.a. aan het door Turkije gesteunde ISIS).

De 7 koppen waarop die 10 horens staan zijn een verwijzing naar de 7 wereldrijken (o.a. het Griekse, Babylonische, Medo-Perzische, Egyptische en Romeinse) die allen grote delen van het Midden Oosten, Afrika en Europa, dus van het voormalige Ottomaanse Rijk, in bezit hadden. Dat betekent dus dat deze confederatie, het 8e wereldrijk, zal voortkomen uit het 7e(Ottomaanse). (1)

Eindtijd beest-rijk heeft uiterlijk eerste 3 beest-rijken

Het Beest-rijk in Openbaring wordt beschreven als het uiterlijk hebbende van zowel een luipaard, een beer als een leeuw (Opb.13). Daarmee werden in Daniël de eerste 3 rijken van het grote beeld omschreven: het Griekse, Medo-Perzische en Babylonische. De gebieden waar deze rijken over heersten liggen voor 90% in het Midden Oosten (inclusief het huidige Israël). Ook dat houdt in dat dit laatste ‘eindtijd Beest / rijk’ enkel daar kan ontstaan.

Het vierde wereldrijk (de benen van ijzer, uitmondend in de 10 tenen van leem en ijzer), het Romeinse, het ‘vreselijk, schrikwekkende en geweldige sterke’ beest (Dan.7), viel uiteindelijk in twee delen en later vele delen uiteen. De eerste 3 rijken verloren weliswaar hun werelddominantie, maar zullen –gezien de omschrijving in Openbaring- in de eindtijd alsnog als één beest optreden. In onze tijd gaat het hier zonder uitzondering om moslimlanden. Dit beest zal zijn macht ontvangen van ‘de draak’: Satan,

Het Westen is ‘als een lam’ sprekend ‘als een draak’

De opkomst van het huidige Westen werd eveneens geprofeteerd, en wel in het andere beest ‘uit de aarde’ (=uit de volken) dat twee hoorns* ‘als een lam’ zal hebben (= christelijk zal lijken, over vrede zal praten) maar als ‘een draak’ zal spreken (= militair agressief zal zijn) (opb.13:11-14). Dit beest zal de wereldmacht ‘voor de ogen’ (=in het bijzijn) van het eerste beest (Luipaard/Beer/Leeuw = islam) uitoefenen en ‘grote wonderen’ doen (= technologie) en zelfs ‘vuur uit de hemel’ laten komen (= raketten en bommen).

* Mogelijk de VS en Europa.

Dit tweede ‘beest’ (Westerse rijk) zal iedereen met deze wonderen (technologie) misleiden, en het eerste beest ertoe brengen hier gebruik van te maken om alle bewoners van ‘de aarde’ (=de toenmalig bekende aarde) het ‘beeld’ van het (islamitische) beest (de Ka’aba steen, mogelijk ook een Kalief en/of de ‘Mahdi’) te laten aanbidden.

Die alliantie tussen het eerste en tweede beest zien we steeds duidelijker terug, bijvoorbeeld in de anti-Assad coalitie (VS/Europa/NAVO/Turkije/Arabische Golfstaten) en de massale moslimmigratie naar en daarmee islamisering van Europa.

666 Allah en valse profeet Mohammed

Dat beest zal iedereen willen dwingen om openlijk ‘666’ (in de islam het meest heilige getal voor Allah) en zijn ‘valse profeet’ (Mohammed) te aanbidden (= het virtuele ‘teken’ aan hand of voorhoofd, vaak ook zichtbaar gemaakt met hoofd- en schouderbanden met islamitische teksten). Degenen die dit niet doen zullen worden gedood / onthoofd (=de huidige islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom, die door het andere beest, het zogenaamd ‘christelijke’ Westen, gewoon wordt toegestaan).

Derde Wereldoorlog duurt 15 dagen

Nu Erdogan stap voor stap de absolute macht in Turkije naar zich toe trekt, is het goed mogelijk dat hij inderdaad de islamitische heerser zal worden die het 8e eindtijdrijk zal aanvoeren, of dit tenminste zal herstellen. Dat herleefde islamitische wereldrijk krijgt volgens Openbaring slechts één profetisch uur (= ruim 15 dagen) de macht om de laatste Holocaust te ontketenen en het Midden Oosten en de hele wereld in de meest vernietigende oorlog ooit te storten.

Bronnen:

(1) Shoebat
(2) Today’s Zaman

Share.