Een buitenlandse journaliste stelt dat in een slechte relatie, er meestal twee schuld hebben. Wat heeft Rusland fout gedaan de afgelopen 15 jaar? Putin had weinig tijd nodig en weinig ehhs en ahhs: “We vertrouwden het Westen te veel”. .

Zwakte

En: “de fout van het Westen was dat ze daar misbruik van maakten. Ze interpreteerden het abusievelijk als zwakte”.

Verder wees Putin op de dubbele standaards in het Westen. De afscheiding vsan Kosovo wordt bevordert; in Catalonie juist veroordeeld. Ook wees hij op de in Amerika aangenomen wetten die erop gericht zijn Europa aan het duurdere Amerikaanse gas te krijgen en Europa en Rusland verder uit elkaar te drijven.

Ook wees Putin op de ongekende heksenjacht in de VS op Rusland, terwijl de feiten er juist op wijzen dat Rusland zich aan alle afspraken houdt en waar zijn de VS? Waar het bijvoorbeeld gaat om het vernietigen van chemische wapens wapens. Onder andere Karzai was aanwezig die Putin prees.

Putin wees ook fijntjes op het wegkijken van de EU bij de nieuwe taalwet in Oekraine die de belangen en rechten van taalminderheden ernstig aantast. Zoals ook de Hongaarse taalminderheid.

Share.