Red Bull betaalde vier jaar wetenschappers van de Universiteit Utrecht. Al hun studies oordelen positief over Red Bull. Zo blijkt Red Bull slaperigheid tijdens lange autoritten tegen te gaan. Dit onderzoek onder slechts 21 personen lijkt erg op sluikreclame, gezien enkel de effecten van de drank van de opdrachtgevers en niet de effecten van andere dranken, zoals koffie, zijn onderzocht.

 

Maar niet alleen Red Bull blijkt dit te doen ook Nutricia blijkt dit te doen. Het Alzheimercentrum van het VUmc wordt gesponsord door Nutricia. De directeur van dit centrum, professor Philip Scheltens, concludeert in wetenschappelijke artikelen dat het drankje Souvenaid van Nutricia positieve effecten heeft op het geheugen van mensen met milde Alzheimer.

Hoogleraar openbare financiering Harrie Verbon noemt deze conclusies gekleurd en zwak. Als bijvoorbeeld de test na 12 weken in plaats van 24 weken was gestopt zou precies het omgekeerde moeten worden geconcludeerd, dit wordt echter niet vermeld in de publicatie.

SP wil dit aanpakken en komt met de Wij van WC-Eend voorstellen:

  • De helft van het overheidsgeld waarvoor nu geconcurreerd moet worden (tweede geldstroom) wordt toegevoegd aan de vaste financiering van universiteiten (eerste geldstroom).
  • Er komt een onderzoeksfonds waarin de industrie opdrachten kan aanbieden, zonder een directe band tussen bedrijf en onderzoeker.
  • De positie van wetenschappers wordt versterkt door meer vaste aanstellingen en meer zeggenschap.
  • Onderzoekers worden gewapend tegen ongewenste druk van buitenaf met de Verklaring van Onafhankelijke Wetenschap van de KNAW.
  • Investeringen in onderzoek en onafhankelijkheid zorgen voor meer, betere en betrouwbaardere wetenschappelijke doorbraken en inzichten.

 

Share.