Negeren stem van het volk zal TEGEN kamp verder versterken – Poolse minister BiZa: ‘Tijd om negermentaliteit tegen VS op te geven’

De Nederlanders hebben met een grote meerderheid van ruim 61% gestemd tegen het associatieverdrag met Oekraïne. 38% stemde voor, bijna 1% blanco, en met 32,2% opkomst is het referendum geldig. In binnen en buitenland wordt de uitslag omschreven als een grote klap voor de EU als organisatie. PVV-leider Geert Wilders hoopt dat dan ook dat het einde van de EU in zijn huidige vorm is begonnen (2). Van meet af aan was namelijk duidelijk dat een ‘TEGEN’ stem vooral een stem TEGEN Brussel was, tegen de massa immigratie van miljoenen moslims en dus tegen de islamisering, tegen de afbraak van onze pensioenen, spaargeld, koopkracht en welvaart door het monetaire beleid van de ECB, tegen het overdragen van steeds meer macht aan de eurocraten. Kortom: TEGEN een Europese superstaat, waarin wij vrijwel niets meer over ons eigen land en onze eigen toekomst te zeggen zouden hebben.

Negeren uitslag zal TEGEN kamp verder versterken

‘Dit is het begin van het einde van de EU,’ twitterde Wilders. Volgens de PVV leider heeft ons volk zich ‘tegen de Europese elite’ gekeerd.

De regering in Kiev ziet de uitslag van het Nederlandse referendum niet als een bedreiging ‘op weg naar Europa’. Praktisch gaat er volgens de Westerse marionettenregering, die zoals u weet na een fascistische staatsgreep aan de macht kwam, niets veranderen.

Dat zal ongetwijfeld ook de insteek van Brussel en premier Mark Rutte zijn. Voor de vorm zegt hij nu dat het verdrag ‘niet zonder meer’ geratificeerd wordt, maar na wat nietszeggende aanpassingen zal zijn kabinet er alsnog zijn handtekening onder zetten, maar dan natuurlijk zonder dat er een referendum over wordt gehouden.

En daarmee zal de gevestigde orde het ‘TEGEN’ en “NEE’ kamp alleen maar verder in de kaart spelen. Op de één of andere manier is het in Den Haag en Brussel nog steeds niet duidelijk dat de gewone man zich niet langer met een kluitje in het riet zal laten sturen. Het negeren van ons ‘NEE’ tegen de Europese grondwet in 2005 heeft veel kwaad bloed gezet, wat ongetwijfeld van invloed is geweest op de uitslag van gisteren.

TEGENgeluid wordt ook in Den Haag niet meer getolereerd

Als het kabinet het straks niet noemenswaardig aangepaste associatieverdrag naar verwachting toch ondertekend, dan hebben wij als volk opnieuw de bevestiging dat onze stem er al lang niet meer toe doet, dat verkiezingen schijnvertoningen zijn geworden, omdat op een enkele uitzondering na ook de politieke elite in Den Haag inmiddels dezelfde pro-Europese eenheidsbrei is geworden, of u nu socialistisch, liberaal, christendemocratisch, links of christelijk stemt.

Het enige écht andere geluid, dat van de PVV, wordt voortdurend zwart gemaakt, verketterd, vervolgd, gedemoniseerd, belasterd met valse berichten en leugens – een duidelijker signaal dat van onze democratie en ons zelfbeschikkingsrecht nauwelijks meer iets overgebleven, had men ons in Den Haag niet kunnen geven. Of u nu VVD, PvdA, CDA, D66, GL of CU stemt – allemaal willen ze ons land stap voor stap doen opgaan in een Europese Superstaat. Zelfs de zich als eurokritische partij presenterende SP beschouwt het Europese project als een vast gegeven dat onomkeerbaar is geworden.

Maar waarom? Waarom kan een ondemocratische, autoritair geregeerde Unie die nog maar kort geleden uit verschillende democratische landen werd geforceerd, niet weer worden opgeheven? Een munt, die nog veel korter geleden uit tal van verschillende nationale munten werd gesmeed, weer worden opgebroken? ‘Onomkeerbaar’ en ‘alternatiefloos’ zijn typerende termen voor anti-democraten, feitelijk dus voor fascisten, die daarmee aangeven dat hun eigen koers hoe dan ook zal worden doorgezet, ongeacht wat de burgers daarvan vinden, en ongeacht de gevolgen voor hun onderdanen.

‘Genoeg van uitbreiding en onopgeloste problemen’

In Duitsland wordt uitgebreid stilgestaan bij de duidelijke TEGEN stem van de Nederlanders. Alle analisten en commentatoren beseffen dat het niet zozeer een NEE tegen Oekraïne was, maar vooral een NEE tegen nog meer Brussel, tegen nog meer EU. ‘Wij hebben genoeg van deze uitbreiding en de onopgeloste problemen, als ook van de Bijregering in Brussel, die steeds meer taken wil overnemen en steeds meer tegenstand bij de burgers opwekt,’ vat auteur en onderzoeksjournalist Markus Gärtner het samen.

De uitslag van ons referendum zou de bom die de Britten met hun eigen referendum onder de EU hebben gelegd, wel eens kunnen doen onsteken. ‘Voor’ en ‘tegen’ het lidmaatschap van de EU bestrijden elkaar in het Verenigd Koninkrijk met tal van argumenten en steun van bedrijven en industrie. Het duidelijke TEGEN van de Nederlanders zou het Britse NEE kamp wel eens een flinke steun in de rug kunnen geven.

Europa dankzij EU gevaarlijk onstabiel

Ondertussen begint de situatie in heel Europa dankzij het EU-beleid, en dankzij de nationale regeringen die deze EU steunen –met die van Rutte en Merkel voorop-, gevaarlijk onstabiel te worden. Oostenrijk stuurt soldaten naar de Brennerpas, omdat er een gigantische migrantenstroom uit Italië wordt verwacht. Omdat de EU nog altijd weigert de grenzen te sluiten, wordt dat land namelijk opnieuw overspoeld met gelukszoekers uit Afrika, waarvan zelfs de reguliere Duitse media nu toegeven dat het hier niet om oorlogsvluchtelingen gaat.

In Zwitserland zeggen woordvoerders van de grootste politieke partij bang te zijn dat de massa immigratie een nieuwe wereldoorlog zal ontketenen, zoals we gisteren schreven. Oost Europa weigert pertinent mee te werken aan het plan van Brussel om migranten volgens een quotumsysteem over de EU te verdelen. Omdat men in regeringssteden zoals Praag, Boedapest en Warschau heel goed beseft dat het dan niet bij een paar duizend zal blijven, maar het binnen zeer korte tijd om vele miljoenen moslims zal gaan.

Frankrijk dreigt uit de Brusselse onderhandelingen over het TTIP vrijhandelsverdrag met Noord Amerika te stappen, omdat met dit verdrag de grote multinationals, en met name de Amerikaanse –waaronder het beruchte, door velen gehate Monsanto- daardoor totale macht over de Europeanen en bijvoorbeeld hun voedsel krijgen.

‘Tijd om negermentaliteit tegen VS op te geven’

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski zei dat het tijd wordt dat zijn land ‘de negermentaliteit tegenover de VS’ opgeeft. Dat was indirect ook forse kritiek op de Duitse regering, die al jaren als gewillige marionet van Washington fungeert, en enkel de Amerikaanse belangen lijkt te behartigen.

Op de achtergrond zet het IMF de EU onder grote druk om akkoord te gaan met een nieuwe gigantische schuldenverlichting voor de Grieken. De tientallen, maar waarschijnlijk honderden miljarden euro’s die hiermee gemoeid zijn, zullen vooral de Duitsers en Nederlanders, die toch al zuchten onder grote bezuinigingen op gezondheidszorg en sociale zekerheid, nog veel meer pijn gaan doen.

Griekenland is niet meer te redden. In de eerste 3 maanden van dit jaar steeg het aantal faillissementen met meer dan 70% ten opzichte van een jaar eerder. Van de zogenaamde economische ‘opleving’ is helemaal niets meer over. (1)

Burgers versus elite: strijd om een vrij Europa

De migrantencrisis blijft echter het grootste en meest acute probleem van Europa – een crisis, die de huidige politieke orde in Europa overduidelijk totaal boven het hoofd is gegroeid. Dan drukken we het nog zo positief mogelijk uit, want het begint er steeds meer op te lijken dat de gevestigde orde het oude Europa doelbewust WIL afschaffen, ondermijnen en doen instorten met het toelaten van miljoenen moslimmigranten, zodat Brussel op de puinhopen zijn lang gedroomde superstaat kan bouwen.

Niet als het aan de Oost Europeanen ligt, waarschijnlijk ook niet aan de Britten, en gelukkig inmiddels ook niet aan ons Nederlanders. Het is echter wel de hoogste tijd geworden om dit ook bij de volgende verkiezingen om te zetten in een duidelijke stem VOOR het behoud van ons land, onze normen en waarden, onze cultuur en onze welvaart, en dus VOOR het herstel van onze grenzen, onze soevereiniteit en ons zelfbeschikkingsrecht.

Laten we hopen dat we dan samen met zoveel mogelijk andere échte Europeanen definitief een einde kunnen maken aan de EU en aan Brussel, en terugkeren naar het EG-model dat was gebaseerd opvrijwilligesamenwerking, en dat daarom wèl succesvol was.

Bronnen:

(1) KOPP
(2) T-Online
(3) N-TV

Share.