Jarenlang ging de politiek ervan uit dat de gekozen oplossing om tot minder stikstofuitstoot te komen voldeed, maar het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van oud-VVD-minister Johan Remkes pleit nu voor rigoureuze maatregelen.

“De uitspraak van de Raad van State volgde op jarenlange waarschuwingen van allerlei experts. Zij zagen hoe de natuur veranderde door verzuring en uitstoot van stikstof”, zei Remkes woensdag in een toelichting op een eerste advies met noodmaatregelen aan het kabinet. Het volgende advies, met structurele oplossingen, wordt in mei volgend jaar verwacht.

“We leven gelukkig in een zeer welvarend land. Al dit goeds heeft ook een keerzijde, beter gezegd: een schaduwzijde, namelijk dat de natuur in het gedrang komt”, vervolgde Remkes.

Om de natuur te ontzien, moet onder andere de snelheid op de autowegen omlaag en de veestapel worden verkleind. Soms zijn “scherpe keuzes” nodig om welvaart en natuur “hand in hand” te laten gaan, licht de VVD’er toe.

Schrok u zelf van de uitkomst dat de snelheid omlaag moet?
“De maximumsnelheid omlaag is niet de enige oplossing. We hebben een aantal maatregelen aanbevolen. Het is onze overtuiging dat voor de korte termijn deze maatregelen nodig zijn. Daar hoort snelheidsverlaging in relatie tot Natura 2000 bij.”

“Wij zeggen niet dat de snelheid generiek terug moet. Het moet aantoonbaar een bijdrage leveren aan het natuurherstel. Daar gaat het om.”

U beveelt dus geen algehele snelheidsverlaging van bijvoorbeeld 130 naar 100 kilometer per uur aan?
“Als het gaat over de maximumsnelheden, spelen een aantal overwegingen. Die politieke verantwoordelijkheid is aan het kabinet. Onze opdracht is om te redeneren vanuit de stikstofproblematiek. Daar houden wij het als adviescommissie graag bij.”

U bent nog niet klaar met uw onderzoek. Kunt u iets zeggen over de structurele maatregelen?
“Daar kan ik nog niets over zeggen. Anders hadden we net zo goed het definitieve rapport kunnen publiceren.”

Kunt u iets zeggen over de gevolgen voor de Grand Prix in Zandvoort in relatie tot de stikstofuitstoot?
“We hebben niet gekeken naar concrete projecten. Ik weet wel dat Zandvoort een tijdelijk effect heeft omdat daar een perron verlengd moet worden. Er is mogelijk een structureel effect als gevolg van de autoraces, maar daar kunnen dingen worden geschrapt.”

“In dit geval is de provincie Noord-Holland aan zet. Ik ben de laatste persoon die het provinciebestuur voor de voeten loopt (Remkes was tussen 2010 en 2018 commissaris van de koning voor die provincie, red.).”

U hebt een politiek verleden. Daardoor weet u ook dat snelheidsverlaging erg gevoelig ligt bij uw partij, de VVD.
“Er zijn heel veel gevoeligheden in deze problematiek. Als we waren begonnen met alle heilige huisjes te ontzien, dan waren we nergens gekomen.”

Share.