Ernstige waarschuwing Paul Craig Roberts: ‘Russen en Chinezen geloven nu dat het een kwestie van zij of wij is’ – Gevaarlijkste tijd voor de mensheid ooit, maar onbenullige Nederlandse politici maken zich enkel druk om CO2 en windmolens.

Paul Craig Roberts, voormalig official van de regering Reagan en tegenwoordig hoofd van het Institute for Political Economy, is verbijsterd dat de Westerse media op een enkele uitzondering na geheel geen aandacht besteden aan het feit dat hun collega’s in Rusland en China berichten dat de leiders in Moskou en Beijing er inmiddels van overtuigd zijn dat de Verenigde Staten een preventieve kernaanval op hun landen voorbereidt. ‘Bent u bereid te sterven?’ vraagt Roberts dan ook aan zijn lezers. Hij waarschuwt dat zowel de Russen als de Chinezen het namelijk zover nooit zullen laten komen, en daarom gezamenlijk een massale preventieve nucleaire aanval op de VS en Europa plannen.

Roberts schrijft dat de vergelijking tussen het Westen anno 2017 en de zo vaak aangehaalde roman ‘1984’ van George Orwell niet meer opgaat. In de beruchte ‘Big Brother’ maatschappij in dat boek wordt alle informatie die niet overeen komt met de visie van de overheid, onderdrukt. Die fase heeft het Westen inmiddels –helaas met groot ‘succes’- doorlopen. We zijn nu naar een nog lager dieptepunt gezakt, namelijk dat alle echte informatie waar de burgers iets aan hebben, überhaupt niet meer in de media terecht komt, en er uitsluitend nog sprake is van pure propaganda.

Russische generale staf overtuigd van Amerikaanse aanvalsplannen

Op 26 april verklaarde luitenant-generaal Viktor Poznihir, vicechef van het operationele directoraat van de Russische strijdkrachten, op de Moscow International Security Conference dat de Russische generale staf de conclusie heeft getrokken dat de VS een nucleaire ‘first strike’ op Rusland voorbereidt.

De Times-Gazett in Ashland (Ohio) was het enige Westerse krantje dat over deze meest alarmerende aankondiging van ons aller leven berichtte. Noch in Amerika, noch in Europa, noch in Canada of Australië vonden de reguliere ‘nieuws’media het waard om hier melding van te maken. Nodeloos eraan toe te voegen dat niet één politicus er ook maar een woord aan vuil maakte.

Wat de wereldsituatie nog gevaarlijker maakt is dat de Chinezen dezelfde overtuiging hebben gekregen als de Russen. Ook in Beijing verwacht men bloedserieus een Amerikaanse ‘’first strike’ kernaanval op hun land.

‘Nul bewustzijn en geen discussie’

Roberts benadrukt dat beide landen afzonderlijk de VS kunnen vernietigen, en als ze dit samen doen, er van heel Amerika en heel Europa niets anders overblijft dan één grote zwarte asvlakte. Waarom staat er dan niet één politicus of andere gezaghebbende persoon in het Westen op om de roekeloze onverantwoordelijkheid van Washington (en Brussel) aan de kaak te stellen, omdat zij zo opzichtig en brutaal een preventieve Russische-Chineze nucleaire verrassingsaanval op ons uitlokken?

Is de gewone Amerikaanse en Europese bevolking soms net zo onverschillig en onbenullig geworden als de leiders die ze via nep-democratische verkiezingen hebben gekozen? Of denkt u écht dat de Russen en Chinezen lijdzaam afwachten totdat ze door Amerikaanse kernwapens worden geraakt?

‘Ik steunde Trump, omdat hij, in tegenstelling tot Hillary, zei dat hij de banden met Rusland zou normaliseren. In plaats daarvan heeft hij de spanningen tussen de kernmachten vergroot. Niets is onverantwoordelijker of gevaarlijker. We bevinden ons op dit moment in de meest gevaarlijke situatie van mijn hele leven, en er is NUL BEWUSTZIJN EN GEEN DISCUSSIE OVER!’ vervolgt Roberts.

Westerse propagandamedia mede schuldig aan komende kernoorlog

Nochtans heeft de Russische president Vladimir Putin het Westen de afgelopen jaren meerdere malen gewaarschuwd. Tijdens een persconferentie hield hij de Westerse propagandamedia wegens hun constante leugenachtige berichtgeving mede verantwoordelijk voor de sneltreinvaart waarmee het Westen de wereld op een kernoorlog afstuurt. ‘Ik waarschuw en waarschuw, maar niemand luistert! Hoe kan ik tot jullie doordringen?’ waren de woorden van een bijna wanhopige Putin.

Roberts: ‘Misschien zullen de idioten pas luisteren als er paddenstoelwolken boven Washington en New York verschijnen, en Europa ophoudt te bestaan – want dat zal er gebeuren als de dik betaalde vazallen in Europa –zoals verlangd wordt door Washington- doorgaan met de confrontatie zoeken met Rusland.’

De voormalige Reagan official schrijft al jaren over de reactie van de Chinese overheid op de Amerikaanse kernaanval plannen. De Chinezen lieten zien hoe hun onderzeeërs de Amerikaanse Westkust zullen verschroeien, en hun intercontinentale raketten de rest van het land zullen vernietigen. ‘Maar er kwam geen reactie. De doofpot was niet nodig, want noch Washington, noch de ‘presstitutes’, noch het internet besteedden er aandacht aan. Dit is totale onverschilligheid tot in de duizendste graad.’

‘In Amerika en zijn onderdanige, op hun knieën kruipende vazalstaten, wordt nooit over de informatie bericht, dus hoeft het ook niet de doofpot in.’

‘Washington is het allergrootste kwaad’

Als iemand ervan overtuigd is dat een ander hem wil vermoorden, dan is de kans groot dat zo iemand die ander eerst vermoordt, om zo zijn eigen leven te redden. Een regering zoals in Washington –die in Brussel kunnen we amper een regering noemen, want daar doet men enkel wat Washington beveelt- die kernmachten zoals Rusland en China ervan overtuigt dat ze het doelwit worden van een nucleaire aanval, heeft geen enkel respect voor het leven van zijn eigen burgers, noch voor dat van alle andere volken, noch voor al het leven op Aarde.

‘Zo’n regering is onpeilbaar kwaadaardig,’ aldus Roberts. ‘En dat geldt ook voor de mediahoeren en de Europese, Canadese, Australische en Japanse vazalstaten die ten koste van hun eigen burgers Washington dienen.’

‘Russen en Chinezen overtuigd: het is zij of wij’

Tot slot geeft Roberts nogmaals een zeer ernstige waarschuwing aan zijn lezers: ‘Ondanks al hun pogingen om het niet te geloven, realiseren de Russische en Chinese leiders eindelijk -en veel te laat- dat Washington het allergrootste kwaad is, en de agent van Satan. Daarom heeft het Satanische kwaad dat over het Westen heerst maar één enkele keuze overgelaten voor Rusland en China: het is zij of wij.’ (1)

Absolute waanzin, ook in Den Haag

Ondertussen, in Den Haag, beramen een psychopathische communist genaamd Jesse Klaver, een narcistische demagoog Alexander Pechtold, en een immer lachende opportunistische leugenaar genaamd Mark Rutte plannen om in een volgende regering tientallen miljarden euro’s van de samenleving te stelen om duizenden windmolens te bouwen, die de uitstoot van een volstrekt ongevaarlijk en voor al het menselijk leven zelfs broodnodig gas genaamd CO2 moeten stopzetten, zodat de opwarming van de Aarde met hooguit enkele duizendsten van één graad wordt verminderd.

Toekomstige generaties, ALS die er al ooit zullen komen, zullen deze krankzinnigen die pretenderen onze leiders te zijn en die beweren ons naar een geweldige toekomst te sturen, verketteren om al hun onbeschrijflijke waanzin, en zich onthutst afvragen hoe het toch kon dat complete volken –inclusief wij Nederlanders- zich willoos en ongeïnteresseerd door hen naar de absolute ondergang lieten leiden.

Als u in de Randstad woont heeft u straks één groot ‘voordeel’: de nucleaire dood zal zo plotseling komen, dat velen van u er geen enkel besef van zullen hebben. Voor de meeste anderen is het slechts enkele seconden aftellen totdat de intense hitte en/of de schokgolf hen wegvaagt.

Bron

Share.