Extra marineschip met kruisraketten richting Russische vlooteenheid bij Syrië – ‘Westen bekommert zich niet om humanitaire situatie in Syrië, maar beschermt Al-Qaeda tegen luchtaanvallen’.

Het Russische ministerie van Defensie heeft in scherpe bewoordingen gereageerd op de Amerikaanse oorlogsdreigementen. Iedere aanval op het Syrische leger zal als een rechtstreekse bedreiging voor de Russische militairen worden gezien, en met militaire middelen worden beantwoord. Ook zullen de S-200, S-300 en S-400 luchtafweerraketten vanaf nu zonder waarschuwing vooraf op ieder vliegtuig worden afgeschoten dat niet in het Syrische luchtruim thuishoort en dat zich niet kan identificeren.

De meeste Russische militairen in Syrië zijn er om humanitaire hulp te verlenen en te proberen een dialoog aan te gaan met de diverse bewapende groepen. Om die reden zal iedere bom of raket die op gebied valt dat door het Syrische leger wordt gecontroleerd, als een agressieve bedreiging voor deze militairen worden opgevat.

Rusland kon niets anders besluiten nadat de Amerikanen het staakt-het-vuren doorbraken met een provocatieve luchtaanval op het Syrische leger. Volgens de VS was dat een ‘vergissing’, maar buiten Washington en het immer naïeve Europa wordt dat nergens geloofd.

Luchtafweerraketten staan klaar; extra marineschip met kruisraketten

Het ministerie vat de uitlatingen en dreigementen van Amerikaanse politici en militairen op als een aankondiging van een militaire interventie in Syrië. Die zal niet door het Kremlin worden geaccepteerd. De defensieve Russische luchtafweersystemen in Syrië zullen daarom zonder waarschuwing op ieder vliegend object worden afgeschoten dat een bedreiging voor de Russische of Syrische strijdkrachten kan vormen.

Vanuit Sevastopol is vandaag de korvet ‘Mirasj’ vertrokken. Het marineschip, dat kruisraketten aan boord heeft, zal zich voegen bij de Russische vlooteenheid in de wateren bij Syrië.

‘Westen bekommert zich niet om humanitaire situatie, maar beschermt Al-Nusra’

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde vandaag dat de aanval van Al-Nusra (/Al-Qaeda) op de ambassade in Damascus een direct gevolg is van de Amerikaanse dreigementen tegen Rusland. ‘Het Westen schijnt zich niet om de humanitaire situatie in Syrië te bekommeren. In plaats daarvan beschermt het Westen het Al-Nusra front tegen luchtaanvallen,’ aldus een woordvoerder van het ministerie. (1)

Kwade genius George Soros uit op oorlog met Rusland

De kwade genius achter onder andere de Oekraïense staatsgreep, de Westerse agressie tegen Rusland en de moslim migranteninvasie van Europa, de nauw met Brussel samenwerkende ultralinkse miljardair George Soros, beschuldigt president Putin inmiddels van ‘afschuwelijke misdaden tegen de menselijkheid’, omdat die weigert de luchtaanvallen op ISIS, Al-Nusra en andere islamitische terreurgroepen te stoppen.

Soros beweert weliswaar dat de Russen de burgerbevolking bestoken, maar daar is geen enkel bewijs voor. Waar wél overvloedig bewijs voor is, is dat de Amerikanen er alles aan doen om te voorkomen dat de Russen en Syriërs de radicale islamisten van ISIS, Al-Nusra en het Free Syrian Army vernietigen.

De top globalist roept Europa en de wereld op om niet werkeloos toe te zien. Hiermee volgt hij hetzelfde scenario als in 2013, toen de regering Assad werd beschuldigd van een chemische aanval in een buitenwijk van Damascus, waarbij zeker 1000 mensen omkwamen. Later werd aangetoond dat het de door het Westen gesteunde rebellen waren die deze ‘false flag’ aanval hadden uitgevoerd met saringas, dat hen met medeweten en actieve hulp van toenmalige minister van BuZa Hillary Clinton werd geleverd.

Deze keer wel de Derde Wereldoorlog?

Het zorgde in september 2013 bijna voor een militaire confrontatie tussen Amerika en Rusland. De Amerikaanse vliegtuigen waren (letterlijk!) al aan het warmdraaien voor een aanval op Syrië, toen president Putin het Witte Huis te verstaan gaf dat de Russische vloot voor de kust op alles zou schieten dat zou proberen naar Syrië te vliegen. Uiteindelijk besloot president Obama op het laatste moment om de aanval –en daarmee misschien wel de Derde Wereldoorlog- af te blazen. (2)

Nu staat hij kort voor zijn aftreden opnieuw voor de keus: luisteren naar de haviken in het Pentagon en in zijn regering, naar George Soros, en het bevel geven voor luchtaanvallen, waarmee een oorlog met de Russen in Syrië een zekerheid wordt, en het risico op een nog veel hevigere oorlog in de regio en daarbuiten, heel groot is; óf er ook deze keer voor zorgen dat het verstand prevaleert, en de mensheid niet wordt blootgesteld aan een conflict dat met een beetje pech op een wereldwijde kernoorlog zou kunnen uitlopen.

Bronnen:

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) Zero Hedge

Share.