Uit een vertrouwelijk verslag van de vergadering van EU-leiders van dinsdag blijkt dat premier Rutte bereid is het associatieverdrag met Oekraïne ongewijzigd te ondertekenen. Er moet dan wel een aparte en bindende verklaring komen die rekening houdt met de Nederlandse zorgen over het EU-akkoord met het land.

Het kabinet wil ‘recht doen aan de Nederlandse zorgen’, maar de Nederlandse kiezer stemde het hele verdrag weg. De kiezers stemden niet voor een ondertekend verdrag met een verklaring over ‘Nederlandse zorgen’.

Uitslag naast zich neergelegd

Nederland koos begin april met een meerderheid van ruim 60 procent tegen ondertekening van het verdrag. Rutte zei toen tijd nodig te hebben om in overleg te treden en pas na het Brexit-referendum te willen praten over de kwestie.

Nu de Brexit een feit is blijkt volgens de Volkskrant dat Rutte geen aanpassing van het verdrag wil, maar een aparte bindende verklaring waarin de zorgen van Nederland tot uiting komen. Emile Roemer (SP) zei dat Rutte de uitslag van het referendum over het associatieakkoord naast zich heeft neergelegd.

De Rijksvoorlichtingsdienst ontkent bij hoog en bij laag dat Rutte tijdens de EU-top een voorstel heeft gedaan om het associatieverdrag met Oekraïne toch te kunnen ondertekenen.

‘Slapjanus van een man’

“Het was een raadgevend referendum. Rutte heeft het recht de uitslag naast zich neer te leggen,” zegt journalist Joost Niemöller. “Wanneer hij dat meteen had gedaan, had hij tenminste ballen getoond. In plaats daarvan schoof hij het door en kwam hij met deze typisch Haagse schijnoplossing. Wel ondertekenen, maar met een aantekening erbij.”

“Wettelijk bindend is alleen dat associatieverdrag en dat wordt door Rutte keurig getekend,” gaat hij verder. “Wat de Nederlanders daarvan vinden, dat zal hem een worst wezen. Zo’n slapjanus van een premier, daarmee mag je toch maar één ding doen; wegstemmen die man!”

[Gelderlander, Joost Niemöller]

Share.