D66 minister, die thuis een grote foto van Yasser Arafat heeft hangen, noemt eigen kinderen ‘Palestijns’.

Het vandaag beëdigde kabinet Rutte III bevat twee bewindslieden, CDA minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en D66 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, die er op zijn minst enkele dubieuze pro-islam standpunten op nahouden, waardoor er gerede twijfel is of zij wel de juiste mensen op deze belangrijke posten zijn. Grapperhaus is bijvoorbeeld voorstander van het terugnemen van jihadisten die in Syrië terreurdaden hebben gepleegd, en Kaag heeft er nooit een geheim van gemaakt een grote bewonderaar van de Palestijnse aartsterrorist Yasser Arafat te zijn. Ze is destijds zelfs getrouwd met een vertrouweling van Arafat, en heeft dit feit ook nog eens voor de Nederlandse overheid verborgen gehouden.

PVV leider Geert Wilders vroeg gisteren de Tweede Kamer vergeefs om steun voor een debat om te voorkomen dat Grapperhaus tot minister van Justitie en Veiligheid zou worden benoemd. ‘Als je jihadisten wil laten terugkeren naar Nederland, ze wil knuffelen en met ze in debat wil gaan en ze vervolgens genade wil geven, ben je eerder een probleem voor onze nationale veiligheid dan dat je beloond moet worden voor dat soort ideeën om minister van Justitie te worden,’ betoogde Wilders. (1)

Vereerder van Yasser Arafat

De benoeming van D66’er Sigrid Kaag op Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is mogelijk nog veel problematischer. Kaag moest nota bene eerder het ministerie van BuZa gedwongen verlaten omdat zij haar huwelijk met een vertrouweling van de Palestijnse terreurleider Yasser Arafat –van wie ze thuis een grote foto van in haar woonkamer heeft hangen- geheim had gehouden.

Haar kinderen, die op social media moslimterroristen zoals Marwan Barghouti ‘liken’, noemt ze ‘Palestijns’. Verder vindt ze (moslim)immigratie ‘een verrijking voor de Nederlandse samenleving’, en is ze trots op haar ‘goede banden’ met de Shi’itische terreurbeweging Hezbollah, die openlijk als hoofddoel de vernietiging van Israël heeft. (2)

Mogelijk dat Kaag mede om deze redenen geen minister van Buitenlandse Zaken werd, zoals veel ‘Binnenhof watchers’ hadden verwacht.

Het kabinet Rutte III bevat dus minimaal twee bewindslieden op belangrijke posten die de dreiging van het islamitische terrorisme totaal niet serieus nemen, en zelfs voorstanders zijn van de huidige immigratiegolf uit islamitische landen – en dat in een tijd waarin we als samenleving nog hooguit een paar jaar hebben om deze trend alsnog tegen te houden en om te keren.

Bronnen:

(1) PVVpers (/YouTube)
(2) Likud.nl

Share.