*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Cijfers, armoede, stijgende werkloosheid, meer behoefte aan thuiszorg en andere falende systemen. Wordt wakker!

Vanmiddag op de site nujij.nl trof ik de volgende tekst aan die refereert aan de Volkskrant: www.volkskrant.nl

Het aantal Nederlanders dat in langdurige armoede verkeert, is door de economische crisis snel gestegen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar hardnekkige armoede in Nederland.

Nederland telde in 2013 1,25 miljoen armen. Daarvan leefde bijna de helft (595 duizend mensen) minstens drie jaar onder de armoedegrens, het criterium voor langdurige armoede. Dat is bijna 4 procent van de Nederlandse bevolking. Voor de crisis (2007) waren er 850 duizend armen en lag het aantal langdurig armen op nog geen 500 duizend.

Het SCP verwacht niet dat het aantal armen ooit weer naar dat pre-crisisniveau zal dalen, ook niet als de economie verder aantrekt. ‘De reden daarvoor is dat steeds meer mensen een flexibel contract hebben of zzp’er zijn’, zegt onderzoekster Stella Hoff.

Echter een simpel rekensommetje leert mij dat het veel meer mensen zijn die langdurig onder de armoede grens leven. Te weten 450.000 mensen leven van de bijstand en ruim 400.000 leven van de WW. Ofterwijl die mensen die in de WW zitten hadden een hele goede baan of het getal klopt niet. Deze gegevens zijn afkomstig van het CBS. Het betekent wel dat wanneer de mensen die nu in de WW zitten niet in staat zijn een baan te vinden de armoede in Nederland de komende tijd nog meer zal toenemen.

Frappant is het dat de 895.000 mensen in bijstand en werkloosheidsuitkering bijna hetzelfde getal opleveren als de mensen die momenteel niet in staat zijn om hun ziektekosten te betalen. Gaat er al een belletje rinkelen?

schrijf.land/3370/definitief-opheffen-ziektekosten-premies-en-eigen-bijdrage

Misschien wordt het hoog tijd dat de dames en heren kabinet zich eens achter de oren krabben over de hoogte van de uitkeringen? Tenzij er een reden is waarom men deze mensen graag in armoede houd. Heeft de jeugd er iets mee te maken? Wie zal het zeggen?

Feit is dat het kabinet faalt in het opstellen van een plan om de werkloosheid die steeds maar toeneemt en met de huidige wetgeving die in stand gehouden of aangescherpt wordt alleen maar meer zal toenemen en voor meer armoede zal zorgen. Hetgeen betekent dat meer mensen niet in staat zijn hun rekeningen te betalen.

Want, de hoogte van de bijstandsuitkering is sinds januari gelijk voor hen met kinderen en zonder kinderen. Dat betekent weer dat je van hetzelfde bedrag moet rondkomen of je nu een gezin hebt met 1 of 4 kinderen. Toename in werkloosheid, toename in armoede, toename in schuldsaneringstrajecten en een toename in ontwrichting van gezinnen ivm het kader van de vervroegde interventiewet voor de bescherming van kinderen.

Begrijpt u wel..?

Daarnaast neemt ook nog de vergrijzing toe. Meer mensen blijven thuiswonen waardoor er meer thuiszorg ingezet dient te worden. Helaas wordt daar alleen maar bezuinigd. Geen tijd, hoge druk, veel ziekte en allez ook daar vallen dan slachtoffers. Helaas, helaas. En wat te denken van onze eigen oude dag? Hoe zouden wij bij onze kinderen kunnen wonen wanneer deze ons afgenomen worden? Want daar gaan we naartoe, rijken worden rijker en rijkst en de armen mogen weer gezellig met vele generaties in een huis leven.Maar dan ben je wel je uitkering kwijt en loopt je belastinginning op. Ja, ja azijnpisser of niet, ons kabinet weet het leuk te brengen. Participatie?

Het ziet er naar uit dat ons kabinet er wederom een zootje van maakt EN niet met de juiste cijfers naar buiten komt? Het is alles perspectief, maar vanuit onze kant bezien met dit kabinet, geen zonnige.

Misschien dan ook maar asiel zoeken bij Angela Merkel?

Bron

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster