‘Vooral de armeren worden getroffen – Het recht van de mensen wordt stap voor stap afgebroken’ – Oorlog ECB tegen gewone man gaat op 21 maart nieuwe fase in: Jonge gezinnen en ouderen wordt onmogelijk gemaakt hypotheek af te sluiten

De CEO van de grootste herverzekeraar ter wereld Münchener Rück uit zware kritiek op de Europese Centrale Bank en op de regering in Berlijn (en daarmee ook in Den Haag) vanwege het gevoerde rentebeleid, dat hij ‘het einde van de geldpolitiek’ noemt. Volgens topman Nikolaus von Bomhard is de koers van ECB-president Mario Draghi extreem schadelijk voor met name de Noord Europeanen, die hun spaargeld, welvaart, koopkracht en pensioenen zien verdampen, enkel omdat de Italiaan Draghi de zuidelijke schuldenstaten –waaronder zijn failliete thuisland- met maandelijks € 20 miljard overeind probeert te houden.

‘De bijwerkingen (van het ECB-beleid) hebben een afschuwelijke omvang bereikt,’ waarschuwde Von Bomhard met niet mis te verstane termen. ‘Hier is alles uit de hand gelopen.’ Tevens noemde hij het een raadsel waarom de ECB nog meer leningen wil opkopen. De centrale bank heeft nu al 25% van alle gedekte leningen in zijn bezit, en zal al snel 10% van alle Europese staatsobligaties hebben opgekocht.

De Duitse regering zou tegen dit kapitaal- en welvaartverwoestende beleid in verzet moeten komen, vindt Von Bomhard, maar laat dat tot nu toe na, iets wat hij als ‘vreemd’ omschreef. Alleen hedge- en staatsfondsen zijn in staat de lage –zelfs nul en negatieve- rente te ontlopen. ‘Getroffen worden de armeren, die dat niet kunnen.’ De topbestuurder ziet dat het recht van de gewone man stap voor stap wordt afgebroken. ‘Dat stemt ons zeer bezorgd.’

Tevens wijst hij erop dat de huidige politici niet in staat blijken om crises te bezweren. Hij twijfelt openlijk of de uitgangspunten van de regering Merkel in de vluchtelingencrisis nu wel zo wijs zijn. (1)

Jonge gezinnen en ouderen kunnen vanaf 21 maart amper meer hypotheek krijgen

De oorlog die de ECB namens de banken en andere grote financiële spelers tegen de doorsnee Europeaan voert gaat op 21 maart een nieuwe fase in, als er een nieuwe EU richtlijn in werking treedt waarmee het jonge gezinnen vrijwel onmogelijk wordt gemaakt om nog een hypotheek af te sluiten. De banken gaan vanaf die datum niet enkel kijken of mensen hun maandelijkse lasten kunnen betalen, maar ook of hun financiële vooruitzichten wel goed genoeg zijn, vooral als de rente in de toekomst weer zou gaan stijgen.

De nieuwe regels zouden zijn bedoeld om te voorkomen dat mensen een te hoge hypotheek afsluiten, maar zullen er volgens critici toe leiden dat enkel nog grootverdieners tussen de 30 en 50 jaar aan de normen voor het krijgen van een hypotheek zullen kunnen voldoen. Jonger dan 30 en ouder dan 50? Dan zult u een eigen of nieuwe woning zo goed als zeker op uw buik kunnen schrijven.

De rem op leningen / kredieten / hypotheken die aan burgers worden verstrekt, bevestigt dat het nul-rentebeleid van de ECB uitsluitend is bedoeld om –naast het in stand houden van de nog altijd veel te hoge staatsuitgaven van bankroet Zuid Europa- de grote beleggers en topmanagers van banken en investeringsfirma’s te spekken.

Bijna nergens in Europa is de woningmarkt zó overspannen als in ons land. Door de hypotheekrenteaftrek zijn de prijzen van huizen jarenlang kunstmatig de hoogte in gedreven. Mensen sloten torenhoge hypotheken af met het door de banken gestimuleerde valse idee dat hun huizen vanzelf meer waard zouden worden. Nu de huizenmarkt sinds het begin van de financiële crisis compleet is ingezakt –met slechts af en toe een kortdurend herstel tussendoor- ziet het er voor de Nederlandse hypothekenmarkt en daarmee potentiële woningbezitters bijzonder slecht uit.

Bronnen:

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

 

Share.