zaterdag, september 23

COMPLOTTEN
Saudi Arabië, op papier nog altijd de grootste Arabische bondgenoot van het Westen, trekt volgens de Basler Zeitung tot het einde van dit decennium $ 100 miljard uit voor de islamisering van de wereld, waarbij Europa en de VS de voornaamste –en tevens meest gewillige- doelwitten zijn. Dat bedrag komt bovenop de $ 100 miljard die het Salafistische koninkrijk al heeft uitgegeven voor de ‘stille’ verovering van de planeet door de islam. De Saudi’s financieren in Europa de bouw van grote moskeeën zoals de Arrahma Moskee in Basel, en zetten daar haatpredikers neer die openlijk stellen dat niet-moslims ‘lager zijn dan dieren’. Desondanks wordt in Europa niet de islam aangepakt, maar juist politici en partijen die zich tégen de religieuze ideologie van Allah en Mohammed verzetten

De Arrahma Moskee werd gefinancierd door de Saudische Koning Faysal Stichting, die onvermoeid propaganda bedrijft voor de islam, en moslims ertoe aanzet om autochtone Europeanen te mijden en tegen hen in opstand te komen. De meeste haatpredikers blijven onder de radar van de inlichtingendiensten, omdat zij achter gesloten deuren en in het Arabisch prediken.

‘Niet-moslims lager dan dieren’

Al in 2010 maakte de Zwitserse televisie een opname met een verborgen camera in de moskee, waarin te zien was hoe de imam de aanwezige gelovigen voorhield dat ‘de mens die Allah niet erkent, lager is dan een dier.’ Na hiermee geconfronteerd te zijn reageerde de Stichting op de inmiddels bekende islamitische wijze, namelijk door ontkenning en misleiding. Zo zou de zin enkel van toepassing zijn geweest op de verhouding tussen de mensen en Allah.

Maar amper een jaar later kwam de moskee weer in het nieuws omdat deze onderdak bood aan een groep islamisten. In december 2013 werden op aanplakbiljetten Joden en christenen in Arabische teksten verketterd, en werden de moslims ertoe aangezet om hen te bestelen of zelfs te vermoorden. Nadat het Openbaar Ministerie werd ingeschakeld, werden de posters verwijderd. Desondanks verdeelde de moskee in het Frans geschreven boeken waarin alle ongelovigen werden belasterd, en christelijke kerkklokken als ‘getuigen van de duivel’ werden omschreven.

Keer op keer blijkt de moskee in het centrum te staan van islamistische en terroristische activiteiten. En even zo vaak reageert de moskeeleiding ontkennend, en speelt men –eveneens op de bekende islamitische wijze- de bal steeds terug door zich als slachtoffer van racisme op te stellen.

Saudische miljarden voor islamisering Europa

Uit tal van onderzoeken blijkt dat de controverse rond de Arrahma moskee exemplarisch is voor heel Europa. Het is een van de belangrijkste manieren waarop Saudi Arabië ons continent stap voor stap islamiseert. In ISIS, eveneens ontstaan dankzij Saudische miljarden, is goed te zien wat de oliesjeiks als de meest zuivere vorm van islam beschouwen.

De Muslim World League (MWL) is een door het Saudische koningshuis ondersteunde ‘maatschappelijke’ organisatie die zijn hoofdkwartier in Mekka heeft, en die de Wahabitische (Salafistische) variant van de islam –die vereist dat ieder mens op aarde zich strikt aan de Sharia en de leer van Mohammed houdt- over de wereld verspreidt. De MWH heeft al zeker 100 imams in 94 landen ingezet.

Vrede = totale onderwerping aan islam

Officieel is de doelstelling van de MWL ‘vrede op Aarde’ – maar niet ‘vrede’ zoals wij dat in het Westen begrijpen. In de islam is er enkel sprake van ‘vrede’ zodra de islam en moslims de heerschappij voeren. Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de islam worden overheerst, worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd dat moet worden veroverd.

Om dat te bereiken heeft de MWL banden met terreurorganisaties zoals Al-Qaeda. Volgens islamexperts is het onomstreden dat de Saudi’s door diverse organisaties zoals de MWL zowel de verspreiding van het islamisme als het islamitische terrorisme ondersteunen. Desondanks komt er geen kwaad woord over de Saudi’s uit de Westerse regeringssteden – immers, wij zijn afhankelijk van hun olie en hun aankopen van ons wapentuig.

Ook in München komt omstreden groot islamitisch fort

Net zoals in Basel, Amsterdam, Rotterdam, Berlijn, Stockholm, Parijs, Brussel, Londen, en noem al die andere Europese steden maar op, moet er ook in München een groot islamitisch centrum met moskee –in de islamitische ideologie een militair fort, een bolwerk, een teken van verovering- worden gebouwd.

Na de maatschappelijke onrust die er ontstond, schreef de zichzelf als ‘gematigd’ neerzettende imam Idriz –in werkelijkheid een aartsleugenaar namens Allah, die in de Koran niet voor niets de grote ‘listen-smid’, de meester-misleider, wordt genoemd- een brief waarin hij ‘acceptatie’ eiste van de islamistische financiers van het ‘zo dringend noodzakelijke’ complex.

‘Hoogverraad aan het volk’ als islam niet wordt gestopt

‘Als de verantwoordelijken in de regering toegeven aan de druk van ‘links’, kerkfunctionarissen (!), moraalapostelen, mohammedanen en topmanagers, en uit oogpunt van de snode Mammon, de olie en het gas, en de angst voor vermeende stigmatisering, de financiering uit zulke wrede terreurstaten zoals Saudi Arabië accepteren, dan betekent dat niets anders dan hoogverraad aan het volk,’ schrijft Michael Stürzenberger op PI-News.

‘Het bloed van de slachtoffers van de eerste grote terreuraanslag in Duitsland (en vult u zelf ook Nederland maar in), die slechts een kwestie van tijd is als er niet consequent paal en perk wordt gesteld aan dit rampzalige streven, kleeft dan dik aan hun handen.’

Share.