Het RIVM leidt een dubbelbestaan.

 

 

Deze ontdekking komt bij ons binnen via de continue opvolging van de gegevens van het RIVM door mensen die in de wereld van de REALITEIT leven

.

Het RIVM brengt met eigen onderzoek slechts 3 à 4 “coronagevallen” per week aan het licht. De GGD’en “testen” maar liefst 27.000 personen met COVID-19. De GGD’en maken er een complete puinhoop van. Deze puinhoop heeft Nederland al miljarden Euro’s schade gekost en als we het niet DIRECT stoppen worden het biljoenen Euro’s. Nog afgezien van een psychologisch kapot gemaakte bevolking.

Wat betekent dit?
In de wereld van de politiek, media en wetenschap is er uitvergrote crisis aan de gang: de “coronacrisis”. Dag en nacht worden wij daar op verschillende manieren aan herinnerd, hetzij via de media, hetzij op straat, hetzij via de smartphone. We kunnen alleen nog gaan en staan in een fictieve wereld om te overleven. Althans zo ziet de regering het graag.

Deze fictieve slaaptoestand wordt gevoed door een groots opgezette landelijke test-epidemie, waar we ook dag en nacht aan worden herinnerd. De macht van de grote getallen overheerst en een loopneus of niesbui in het openbaar is al bijna een misdaad.

Die grote getallen, die wekelijks over ons heen komen, behelzen 230.000 testen, 4.500 COVID-19 positieve en dus “gevaarlijk besmettelijke wandelende patiënten, aanzwellende stromen zieken naar ziekenhuis en IC” en in de kleine lettertjes bijna achteloos het dodental. Allemaal debet aan “corona”…. “Er is geen Influenza meer, er is bijna geen Rhinovirus meer, er is alleen nog maar meer, steeds meer…Coronavirus”.

Op het “corona dashboard” is het dodental overigens plotseling verdwenen. Het lijkt niet meer de moeite in de stortvloed van de grote getallen. Het dient blijkbaar het politieke doel niet, op dit moment.

De RIVM rapportage
Het RIVM rapporteert de resultaten van de GGD’en wekelijks en kan grote getallen presenteren. Het gaat hierbij alleen maar om een nietszeggende test, maar dat wordt angstvallig stil gehouden. Een enkele keer kan het RIVM niet voorkomen, dat er moet worden uitgelegd dat de PCR test niet kan worden gebruikt voor analyse en diagnose, maar alleen voor politieke doeleinden geschikt is. Tenminste zolang de mensen het willen geloven en zolang niet aan het licht komt wat RIVM nog meer rapporteert.

En dat is nogal wat. Zo houdt het RIVM bijvoorbeeld in de gaten welke virologische ontwikkelingen er in ons land plaatsvinden in hun “Virologische Weekstaten”. Hiermee krijgen we inzicht in de virussen en bacteriën die een epidemiologisch gevaar voor de volksgezondheid kunnen zijn. We hebben een overzicht gemaakt van de rapportage vanaf week 14 (1e week april) tot en met week 39 (eind september), dit is dus een half jaar. Het RIVM omschrijft de overzichten als volgt:

Gegevens op deze pagina laten zien hoe vaak een virusinfectie in een bepaalde periode bij patiënten werd vastgesteld. De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeks-doeleinden worden gebruikt.

Virologie uitslagen per week

Hier vindt u de volgende gegevens:

Bestand met de virologie uitslagen van de afgelopen 27 weken

Wij doen geen onderzoek, maar maken gebruik van het recht om datgene te publiceren wat met ons belastinggeld wordt gepresenteerd. De omschrijving lijkt een poging tot een soort embargo. Daarom hebben wij voor de zekerheid de gegevens veilig gesteld. Hieronder eerst een tekstuele samenvatting van het spreadsheet.

’s Lands grootste bedreiging is een bacterie die seksueel overdraagbare aandoeningen veroorzaakt. Maar liefst driekwart (77%) van alle resultaten van laboratoriumonderzoeken geeft deze uitkomst. De grootste bacteriële vijand van de bevolking is “Chlamydia Trachomatis” en wordt 500 à 600 keer per week aan het licht gebracht. Toch ook wel een krantenkopje waard, want deze bacterie wordt jaarlijks bij meer dan 40.000 seksueel actieve personen geconstateerd. De tweede, in dit geval “virale” volksvijand, maar met grote achterstand is het “Rhinovirus” (8,5%), welke de neusverkoudheid zou veroorzaken. Het restant (14,5%) is een opsomming van 46 virussen en bacteriën, waaronder het Adenovirus ( 2%), de Hepatitis serie (3%) en de griepvirussen (1%).

En waar is het coronavirus dan, vragen we ons af?
Het coronavirus vertegenwoordigt precies 0,6% van de hele range die het RIVM zelf rapporteert. In het laatste halfjaar dus 93 keer, ongeveer 3 à 4 keer per week. Als deze cijfers kloppen, dan is er een gigantische discrepantie met de “positieve” testresultaten van de GGD. De afgelopen week werden bij 230.000 testen meer dan 27.000 gevallen (bij vreemd genoeg slechts 10.000 positieve testresultaten) bij het RIVM gemeld door de GGD. Als dit dan slechts 0,6% zou vertegenwoordigen, dan heeft Nederland meer inwoners dan de huidige 17,4 miljoen.

Als het RIVM deze gigantische uitslagen van de GGD’en accepteert en dat vergelijkt met hun eigen bevindingen, dan mogen we ons afvragen wat er met ons belastinggeld gebeurt, anders dan het te verbranden. Hoe kan er een dergelijk verschil bestaan, zonder dat er alarmbellen afgaan?

De GGD’en doen maar wat.
Het RIVM constateert voortdurend en consequent dat er volstrekt NIETS aan de hand is.

De Test-epidemie is geregisseerde oplichting met een politiek doel. Nederlanders moeten dit niet langer accepteren en in opstand komen door de overheid en de maatregelen tegen iets wat er dus niet is, te NEGEREN.

Als GGD en RIVM dit bedrog in collusie en collaboratie bewust aan het creëren zijn en willens en wetens in stand houden, dan is het leed voor deze instellingen niet te overzien. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Iemand van deze instellingen moet ooit terug in de REALITEIT stappen en uitleg geven.

Leest u de cijfers door en probeer te doorzien wat hier feitelijk aan de hand is. Zorg er alstublieft voor dat dit bedrog via alle mogelijke manieren bij de mensen terecht komt. Zorg ervoor dat de mensen deze aangerichte puinhoop kunnen doorgronden, zodat ze de maatregelen naast zich neer durven te leggen. Bedankt, PeacekeeperSamenvattend overzicht
Virologische weekstaten RIVM
t/m 30 september
Type Veroorzaakt Percentage Totaal
Aantal Labs
Adenovirus 40/41 0,11% 17
Adenovirus, geen typering (PCR) 1,72% 264
Adenovirus, non 40/41 0,21% 33
Astrovirus 0,14% 22
Bocavirus 0,27% 42
Bofvirus 0,06% 10
Chikungunya-virus 0,02% 3
Chlamydia niet getypeerd Bacterie SOA 0,00% 0
Chlamydia niet typeerbaar Bacterie SOA 0,00% 0
Chlamydia pneumoniae Bacterie SOA 0,05% 8
Chlamydia psittaci Bacterie SOA 0,10% 15
Chlamydia Trachomatis Bacterie SOA 76,88% 11828
Coronavirus 0,60% 93
Coxiella burnetii Bacterie Q-koorts 0,19% 29
Dengue virus 0,16% 25
Enterovirus 0,74% 114
Hantavirus 0,04% 6
Hepatitis A virus 0,14% 21
Hepatitis B virus 1,75% 269
Hepatitis C Virus 0,70% 107
Hepatitis D Virus 0,03% 4
Hepatitis E Virus 0,52% 80
HIV 1 1,74% 268
HIV 2 0,00% 0
hMPV 0,71% 110
HTLV 0,04% 6
Influenza A virus 0,55% 85
Influenza B virus 0,09% 14
Influenza C virus 0,00% 0
Mazelenvirus 0,01% 1
Mycopl. Pneumoniae Bacterie Longontsteking 0,73% 113
Norovirus 1,07% 164
Overige 0,29% 44
Para-influenza niet getypeerd 0,01% 1
Parainfluenza type 1 0,18% 27
Parainfluenza type 2 0,06% 10
Parainfluenza type 3 0,10% 16
Parainfluenza type 4 0,06% 10
Parechovirus 0,18% 27
Parvovirus 0,25% 39
Rhinovirus 8,47% 1303
Rickettsiae Bacterie Vele aandoeningen 0,00% 0
Rotavirus 0,42% 65
RS-virus 0,42% 64
Rubellavirus 0,03% 4
Sapovirus 0,16% 24
West-Nile Virus 0,00% 0
Zikavirus 0,01% 1
Totaal 100,00% 15386

Share.