Een boeiende visie op het vrijhandelsverdrag TTIP op de website Libertaireorde:

Schurken Zonder Grenzen en het Trans-Atlantische Vrijhandelsverdrag TTIP

De onderhandelingen vinden in het grootste geheim plaats. Onderwerp van deze maffiose wijze van beraadslaging is het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten van Amerika (TTIP; ook bekend onder de afkorting TAFTA). Het verdrag gaat ondermeer sociale en milieunormen en normen voor voedingsmiddelen opleggen (denk bij dat laatste aan chloorkippen en genetische gemanipuleerde voedingsstoffen). Dit alles gaat ons allen rechtstreeks aan. Maar omdat hetgeen dat uitonderhandeld wordt alleen ten voordele strekt van een financiële oligarchie, worden de bevolkingen van de deelnemende landen met betrekking tot de besluitvorming erover buitengesloten. Zo werkt de maffia en zo werkten de Sovjet-Russische partijtop en fascistische regimes. Kortom, we zijn overgeleverd aan een oligarchie van schurken zonder grenzen. Ik overdrijf? Wel laten we eens kijken wat aan het Franse weekblad Marianne van 15-21 april 2016 over de gang van zaken is te ontlenen.

Lees snel verder op Libertaireorde.

Voor iedereen die een klein beetje verder kijkt dan officiële berichtgeving van de overheid, grote industrie en bankiers, wordt het duidelijk dat het CETA- en TTIP-verdrag niet voor uw en mijn welzijn wordt opgesteld. Het gaat hier over het uitbouwen van decorporatocratie voor het beschermen van een falend en achterhaald systeem.

TTIP: Het krampachtig in stand houden van een achterhaald systeem

Zo valt het op dat de auteur van bovenstaande bericht beschrijft dat 90% van de Amerikaanse onderhandelaars vertegenwoordigers (advocaten, maffiosi) waren van het grootbedrijf! Negentig procent! Daarnaast was de EU-kant van de onderhandelingen ook in het nieuws, met de uitspraak van de verantwoordelijk Eurocommissaris Malmstrom: “I do not take my mandate from the European people.”

Met deze uitspraak van ‘onze’ hoogste vertegenwoordigster wordt duidelijk dat de Europese bevolking in het geheel niet vertegenwoordigd is aan onderhandelingstafel. De Europese bedrijfslobby zit hier aan tafel met de EU die zelf van origine ook een lobby-organisatie is voor de belangen van chemie (IG Farben), kolen en staal. Zelfs de euro is –zoals u onlangs kon horen op staatstelevisie – voornamelijk geïntroduceerd voor het stabiliseren en maximaliseren van de chemie, kolen en staal sector in Europa.

En onze belangen in al dit geweld? Dit verdrag is goed voor iedereen die telt! En nee: de belangen van de bevolking tellen niet. Wij zijn geen speler om rekening mee te houden, onze belangen zitten bewust niet aan tafel bij TTIP, onze belangen werken immers averechts bij het oprichten van een corporatocratie. Maatregelen als TTIP-leeskamers in Brussel zijn uiteraard ingesteld om de bevolking buiten te sluiten.

Men wil uiteraard een TTIP-Nee referendum voorkomen

Het is u mogelijk ontgaan, maar de “sociaaldemocratische” PvdA minister Ploumen is voornemens zeer binnenkort het CETA handelsverdrag door te drukken in de EU. Het voornemen is uiteraard om te proberen de parlementen buiten te sluiten en alle bevolkingen te passeren bij Europese ratificatie van het CETA-verdrag. Dat terwijl ze weet dat de bevolking met drie miljoen handtekeningen1600 gemeenten en andere dag 90.000+ betogers in Hannover en masse tegen TTIP en CETA zijn. Sterker nog, de immer groeiende irritatie van de bevolking is uiteraard een reden om nu zo snel mogelijk TTIP af te ronden en in te voeren!

Gezien het Nee-referendum in Nederland onlangs, zullen Malmstrom, Ploumen en de overige EU handelsministers uiteraard meer dan ooit dit verdrag willen vaststellen zondertussenkomst van de lidstaat-regeringen en -bevolkingen. Dan loert er immers weer eenNee-referendum om de hoek. De EU en de handelsministers hebben reeds aangegeven en aangetoond dat ze geheel zelfstandig over handel kunnen, mogen en gaan besluiten. U, ik en onze belangen spelen hierin ook wetmatig gezien geen rol meer.

Niet alleen worden we dus niet betrokken bij de onderhandelingen, wordt er niet geluisterd, worden we zelfs bewust en actief buitengesloten. U moet op maximale afstand gehouden worden. Dit verdrag wordt duidelijk niet in onze beste interesse opgesteld. Dan komt al snel het parabel in gedachten van de twee wolven en het schaap die samen gaan besluiten over het avondmaal.

Via:  Lang Leve Europa

Share.