vrijdag, september 29

De SP, GroenLinks en PvdA geven in hun gezamenlijke tegenbegroting ruim 6 miljard euro meer uit vergeleken met de kabinetsplannen voor volgend jaar. Er gaat vooral meer geld naar de zorg, hogere lonen en een belastingverlaging voor de laagste inkomens.

De oppositiepartijen verhogen de belasting voor de middeninkomens (34.000 tot 68.000 euro bruto per jaar) een klein beetje. Daarnaast gaan hoge inkomens fors meer belasting betalen, als het aan de linkse oppositie ligt.

Werkgevers moeten bovendien voor inkomens boven de 150.000 euro een extra heffing van 16 procent inhouden. Het minimumloon gaat met 2,5 procent omhoog.

Verder wordt het eigen risico gehalveerd: een verlaging van 195 euro. Ook steken de partijen meer in sociale woningbouw, ze investeren een half miljard euro in een fonds voor sociale woningbouw.

Met die opbrengsten moeten de lonen van werknemers in de zorg, leraren, agenten en pro-Deoadvocaten worden verhoogd.

Hogere belasting voor bedrijven
Ook bedrijven gaan meer betalen. In de plannen staat een hogere belasting die 7 miljard euro oplevert. De verhoging van het lage btw-tarief wordt weer teruggeschroefd van 9 naar 6 procent.

De tegenbegroting dient als alternatief voor de plannen van het kabinet die woensdag en donderdag in de Tweede Kamer met het kabinet worden besproken tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Als het kabinet de plannen wil doorvoeren, moet bij de oppositie worden aangeklopt.

Zowel GroenLinks als PvdA heeft in de senaat genoeg zetels om de coalitie aan een meerderheid te helpen. Maar met de gezamenlijke tegenbegroting lijkt het erop dat de drie linkse partijen gezamenlijk optrekken.

Tegenbegroting leidt niet tot meer uitgaven ten opzichte van de inkomsten
Het Centraal Planbureau heeft de tegenbegroting van de oppositiepartijen onder de loep genomen en concludeert dat de linkse partijen de lasten voor bedrijven met 7 miljard euro willen verhogen ten opzichte van het kabinet. Gezinnen krijgen juist een extra lastenverlichting van 0,6 miljard euro ten opzichte van de kabinetsplannen.

Onder de streep leidt de tegenbegroting niet tot meer uitgaven ten opzichte van de inkomsten, concludeert het CPB. Wat de gevolgen van de tegenbegroting zijn voor de koopkracht en bbp-groei is niet bekend. Het planbureau kijkt hier bij een tegenbegroting niet naar.

Share.