*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Permanente verarming Nederlandse volk door massa immigratie onvermijdelijk

 

Het Duitse Centrum voor Europees Economisch Onderzoek (ZEW) heeft uitgerekend dat iedere immigrant de staatsschuld op de langere termijn met 79.000 euro doet stijgen. Ter vergelijk: het tekort bij Duitse autochtonen ligt op slechts 3100 euro per persoon. De bevindingen van het ZEW staan dus haaks op de totaal ongefundeerde beweringen van veel politici dat de massa immigratie zo goed voor onze economie zou zijn. Een simpel rekensommetje: als Nederland ‘slechts’ 200.000 migranten toelaat, dan stijgt de staatsschuld met maar liefst € 15,8 miljard – en dan hebben we het nog niet eens over de jaarlijkse onderhoudskosten, omdat het leeuwendeel tot in lengte van decennia van uitkeringen en toeslagen zal leven. ‘We worden allemaal armer,’ constateerde de Duitse topeconoom Hans-Werner Sinn, hoofd van het Ifo-Instituut, dan ook.

Immigratie verergert staatsschuldencrisis

De al jaren durende euro/banken/staatsschuldencrisis wordt fors verergerd door de massale immigratie, en is al lang niet meer met bezuinigingen en het verhogen van de belastingen op te lossen, zo stelt Sinn. Griekenland, Ierland, Italië, Spanje en Portugal hebben bij elkaar een dikke € 2 biljoen schuld. ‘Wie moet dat betalen?’ vraagt de Duitse econoom zich af. ‘Het geld is op.’

Dat dit tot een enorme crash zal leiden staat inmiddels buiten kijf. De vraag is alleen wanneer deze komt. De Duitsers staan garant voor maar liefst € 533 miljard zuidelijke schulden, dus die gaan dan eveneens het schip in – en met hen heel Europa.

Tot nu toe lukt het de schuldenlanden nog steeds om met nieuwe kredieten hun oude schulden af te lossen, maar over hooguit een paar jaar zal het plafond zijn bereikt. Dan moet er hoe dan ook een omvangrijk deel van de nooit meer af te lossen schuldenlast worden geschrapt, en daar gaan vooral de Noord Europese landen –met Duitsland en Nederland voorop- zwaar voor bloeden.

Ook financieel zijn migranten geen oplossing, maar loden last

Wie gelooft dat het binnenlaten van miljoenen migranten het probleem van de verouderende bevolking –waardoor steeds minder jongeren voor steeds meer ouderen moeten werken en betalen- oplost, vergist zich gruwelijk. Zelfs bij de migranten die hier al vele jaren zijn is de werkeloosheid minstens twee keer zo hoog als het gemiddelde. Van de nieuwe migranten blijkt maar 7% een school op opleiding te hebben voltooid. Tienduizenden kunnen niet eens lezen of schrijven.

Tal van experts hebben al gewaarschuwd dat het overgrote deel van hen nooit aan het werk gezet kan worden, àls ze dat al willen, aangezien het om minimaal 90% economische vluchtelingen gaat die enkel naar Europa zijn gekomen vanwege de hoge uitkeringen en goede sociale voorzieningen.

Bezuinigen op eigen volk om immigratie te betalen

De Europese overheden zullen ongetwijfeld wijzen op het licht stijgende BNP als gevolg van de massa immigratie, maar dat komt enkel omdat er meer geconsumeerd wordt en de overheid veel meer geld uitgeeft aan migranten. Dat moet natuurlijk wel ergens vandaan komen, en dat gebeurt door de tekorten en staatsschulden fors te laten stijgen.

Dat is tevens de belangrijkste reden dat er keer op keer zwaar wordt bezuinigd op de zorg voor met name ouderen en chronisch zieken, en de uitkeringen en toeslagen stap voor stap worden verlaagd, waardoor de armoede onder de autochtone Europese volken ook in het Westen explosief zal gaan stijgen.

Dat de economie cijfermatig zal groeien zegt dan ook helemaal niets over onze koopkracht en welvaart, die juist gestaag verder zullen dalen, zodat steeds meer mensen, ook werkenden, almaar minder te besteden zullen hebben en in grote financiële problemen dreigen te komen.

Staatsschuld explodeert, permanente verarming het gevolg

Het ZEW berekende op grond van alle cijfers en statistieken dat iedere immigrant de staatsschuld op lange termijn met € 79.000,- laat stijgen, tegen slechts € 3100,- voor een autochtone burger. Zelfs de zogenaamde tweede generatie, van wie verwacht wordt dat ze ‘ingeburgerd’ of ‘geïntegreerd’ zijn, levert nog een minus van € 44.100,- per persoon op. (1) Als Nederland ‘slechts’ 200.000 migranten toelaat, dan stijgt de staatsschuld met maar liefst € 15,8 miljard.

Ongeacht of u nu voor of tegenstander van de massale moslimimmigratie bent tonen de kille cijfers dus aan dat we er hoe dan ook flink armer door zullen worden, en dat niet voor eventjes, maar permanent. ‘Onze’ politici lijken dat er graag voor over te hebben, maar zij hebben natuurlijk al lang en breed hun eigen schaapjes op het droge.

Als we dan ook nog de extreem negatieve effecten van het TTIP vrijhandelsverdrag met Noord Amerika erbij betrekken, dan klinkt het ineens lang zo onwaarschijnlijk niet meer dat ons land hard op weg is in de niet al te verre toekomst een Derde Wereldland te worden – tenminste, voor de gewone man, voor u en mij, maar ‘natuurlijk’ niet voor de gevestigde orde die deze even ingrijpende als schadelijke besluiten over onze hoofden heen heeft genomen. Maar what’s new, dat doen ze al jaren, omdat wij, het volk, hen daartoe nog steeds in staat stellen.

Bron

Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster