Mensen met openstaande boetes op hun naam vanwege uitkeringsfraude worden harder aangepakt. Dat laat staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten. Deze groep komt nu nog in aanmerking voor een bijstandsuitkering, ook wanneer zij bezittingen hebben in binnen- of buitenland.

De wijziging van de Participatiewet zorgt ervoor dat het bezit eerst verkocht moet worden of de schuld afgelost, voordat er opnieuw een uitkering wordt verstrekt. Gemeenten en de Sociale verzekeringsbank (SVB) waren binnen de huidige Participatiewet gedwongen om na het vaststellen van fraude in voorkomende gevallen direct weer een bijstandsuitkering te verstrekken.

Dit komt omdat de ontstane terugvorderingen en boetes als schuld kunnen worden afgetrokken van het bezit. Een fraudeur kan zo onder de vermogensgrens in de bijstand uitkomen en daardoor opnieuw recht hebben op een uitkering. Die vermogensgrens is ruim 6.000 euro voor een alleenstaande en bijna 12.500 euro voor een alleenstaande ouder en voor gehuwden.

Fraude was in deze gevallen dus lonend, zegt Van Ark. “Dit is niet uit te leggen tegenover alle anderen die de regels wel netjes naleven. Het tast het draagvlak en de solidariteit van ons sociale stelsel aan en ontmoedigt uitkeringsinstanties om fraude op te sporen.”

Share.