Opkomen voor het milieu is geen vrijblijvende hobby. Steeds meer activisten zijn het slachtoffer van dodelijk geweld. Vooral inheemse bevolkingsgroepen worden geviseerd. Dat blijkt een rapport van Global Witness.

 

 

In 2014 werden niet minder dan 116 milieuactivisten vermoord. Dat komt neer op een gemiddelde van twee per week. Vooral Zuid- en Centraal Amerika blijken uiterst gevaarlijk voor activisten. Vijfenzeventig procent van alle dodelijke geweld vond daar plaats. Ook in Zuid-Oost Azië moesten een aanzienkelijk aantal activisten hun engagement met de dood bekopen.

Dat uitgerekend Zuid-Oost Azië en het Zuidelijke deel van Amerika de kroon spannen, is geen toeval. Het is in die regio’s dat multinationale ondernemingen, vaak geruggensteund door plaatselijke overheden, de meeste directe impact hebben op de leefomgeving. Ontbossing, verontreiniging en de intrede van industriële monoculturen eisen er een zware ecologische tol. Een tol die vaak betaald wordt door de inheemse groepen die zich in hun traditionele levenswijzen bedreigd weten.

Het zijn dan ook de inheemse groepen die zich het hardst verzetten tegen multinationale ondernemingen – en daar tevens de dodelijke prijs voor betalen. De conflicten tussen multinationals en inheemse groepen betreffen vaak eigendomskwesties. Die eigendomsconflicten ontstaan meestal doordat staten grote stukken land verpatsen aan bedrijven. Dat gebeurt boven de hoofden van inheemse volkeren die het land nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Aangezien zij doorgaans niet over de juiste juridische documenten beschikken die kunnen aantonen dat zij het land al eeuwenlang gebruiken, wordt gewoon geen rekening gehouden met hun verzuchtingen. De enige optie die dan overblijft is verzet.

Maar dat verzet wordt dus genadeloos afgestraft. Al te vaak met de dood als gevolg. Daar de conflicten zich vaak afspelen in verre en desolate gebieden is het soms moeilijk om te achterhalen wie de moorden precies uitvoert. Uit de weinige gedocumenteerde gevallen, is op te maken dat vooral paramilitaire groepen en privé-bewakingsfirma’s zich schuldig maken aan moorden. Maar ook politie en leger draaien er hun hand niet voor om. Over de eigenlijke opdrachtgevers is de informatie nog schaarser. Maar alles wijst in de richting van grote bedrijven en investeerders.

Lees hier het rapport

Bron

Share.