*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

In 2015 schreven 203 duizend mensen zich in als immigrant bij een Nederlandse gemeente. Dat is bijna 20 duizend meer dan in 2014. Het aantal emigranten dat Nederland verliet bleef op een vergelijkbaar hoog niveau als in de voorgaande jaren: 146 duizend. Het resultaat is een relatief hoog migratiesaldo, dat vergelijkbaar is met eerdere perioden waarin veel migranten naar Nederland kwamen.

Opvallend is dat het aantal mensen van Turkse, Somalische, Marokkaanse en Surinaamse herkomst dat het land verliet, groter was dan het aantal mensen dat zich uit die herkomstlanden vestigden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het hoge migratiesaldo is deels een gevolg van de gestegen asielinstroom. In 2015 werden 43,1 duizend asielzoekers in Nederland geregistreerd, twee keer zo veel als in 2014.

Immigratie

Van de 202.000 immigranten in 2015 werd de grootste groep immigranten gevormd door mensen van Poolse herkomst (22.238), gevolgd door Nederlanders (21.871) die terugkeerden naar Nederland. Dit zijn er nog net iets meer dan het aantal Syriers (20.871) dat zich in Nederland vestigden. Van een tsunami van moslim immigranten was niet echt sprake.

De meeste immigranten komen uit:
herkomstland
aantal immigranten
Polen  22 238
Nederland  21 871
Syrië  20 780
Duitsland  9 163
Voormalige Sovjet Unie  6 538
India  6 370
China  5 666
Verenigd Koninkrijk  5 402
Verenigde Staten  5 139
Italië  5 068
Turkije  4 769

Veel lager op de ranglijst staan de Antillen (3953 immigranten), Marokko (2510 immigranten) en Suriname (2262 immgranten).

Migratiesaldo

Dat er 22.000 Polen naar Nederland immigreerden, betekent niet dat het aantal Polen ook met 22.000 toenam. Er emigreerden namelijk ook weer ruim 13.000 mensen van Poolse herkomst. Netto kwamen er een kleine 9000 Polen bij. Het migratiesaldo kwam om precies te zijn uit op 8734. Omdat er relatief weinig Syriers vertrokken, ligt het migratiesaldo van deze groep wel bijna gelijk aan het immgratiecijfer.
Hieronder de herkomstgroepen met het hoogste migratiesaldo:

herkomstland migratiesaldo
Syrië 20 461
Polen 8 734
Eritrea 3 144
India 2 657
Voormalige Sovjet Unie 2 591
Ethiopië 2 332
Italië 2 032
Bulgarije 1 803
China 1 790
Roemenie 1 616

In de top 20 staan verder voornamelijk mensen afkomstig uit westerse landen: België, de Verenigde Staten, het Verenigd Konikrijk, Spanje, Brazilie, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije en op de 20e plaats Iran.

Helemaal onderaan dit lijstje staan de landen met een negatief migratiesaldo. Koplopers in dit lijstje zijn mensen van Nederlandse herkomst. Want tegenover de 21871 Nederlanders die afgelopen jaar naar Nederland terugkeerden, staan 29052 Nederlanders die emigreerden. Het migratiesaldo is daarom negatief:  -7181.
Ook is er voor het derde opeenvolgende jaar sprake van dat het aantal mensen van Turkse en Surinaamse herkomst die het land verliet hoger lag dan het aantal dat zich in Nederland vestigde. Er is bovendien sprake van een stijgende lijn: het verschil tussen het aantal emigranten in immigranten wordt steeds groter. Nieuw is dat nu ook dat er meer mensen van Marokkaanse herkomst vertrekken dan zich in Nederland vestigen.

Tot de herkomstgroepen met een hoog negatief migratiesaldo behoren verder voornamelijk landen waaruit vluchtelingen komen.

herkomstland
migratiesaldo
Nederland  -7 181
Turkije  – 2 498
Somalië  – 833
Suriname  – 617
Marokko  – 331
Sierra Leone  – 265
Angola  – 220
Afghanistan  – 214
Sri Lanka  – 106
Guinee  – 101
Share.
Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster