De EU en vrijheid gaan slecht samen. De EU en het grootbedrijf gaan dan juist wel weer heel goed samen. De EU behartigt de belangen van het grootbedrijf dan ook aanzienlijk beter dan die van de vrijheid en democratie. En ook voor EU-internet-regulering. De Computable aan het woord:

De Europese Commissie (EC) wil dat providers online content, zoals teksten, foto’s of video’s, voor pubilcatie [sic] via filters en geautomatiseerde systemen inspecteren op auteursrechten-schendingen. Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) meent dat via deze EU-wet internetgebruikers censuur oplegt.

Totale hegemonie voor het intellectueel eigendom van het grootbedrijf

Het groot mediabedrijf moet van de EU voortaan alle uploads van internetgebruikers via alle websites gaan beoordelen voor weergave op internet nog voordat deze inzichtelijk wordt op internet. Elke afbeelding en video, op elke site, moet vooraf goedgekeurd door het groot medriabedrijf. De hegemonie van het auteursrecht en intellectueel eigendom van het grootbedrijf wordt dan ook totaal, die gaat ver voorbij en staat totalitair boven de rechten van de mens. Computable nogmaals aan het woord:

Een onderdeel [van de EU-hamonisatie van auteursrecht] is de verplichting voor elk internetbedrijf dat online publicaties faciliteert, om alle aangeboden bestanden vooraf te inspecteren op auteursrechten. ‘Niemand kan zomaar zijn favoriete filmpje, blog, document of foto uploaden zonder dat dat eerst wordt gecontroleerd, en zonder dat een uitgever of mediabedrijf daarvoor eerst toestemming geeft. Velen spreken dan ook over ‘de censorship machine’. De vrijheid van meningsuiting staat hier op het spel.’

De EU die censuur brengt, wie had dat toch gedacht… (Iedereen die oplet.) En de ‘harmonisatie van auteursrecht’ brengt uiteraard weer meer machtsoverdracht van Nederland naar de EU. Op naar de Single Market.

De EU is weer aan het werk en zoals altijd: zet zich sterk in voor het grootbedrijf, en immer zwak voor de rechten van de burger. De EU is er dan ook niet voor u. Herinner dat het Europese patent één van de hoofdredenen voor het bestaan van de EGKS / EU is. Dus het intellectueel eigendom van het Grootbedrijf wordt door de EU goed verzorgd, zo ook hier. En er gebeurt dan trouwens ook veel vreemds met het Europese patent bureau (EPO) en het schrikbewind aldaar van het ongekozen opperhoofd Battistelli.

Uiteraard is ook dit censuur-besluit van de EU dan ook weer killing voor kleine en nieuwe initiatieven en alternatieven voor de status quo van de wereldwijde hegemonie van Silicon Valley. (En uiteraard de vrije meningsuiting.) En de goed beschermde hegemonie van Silicon Valley komt uiteraard ook niet uit het niets. Die is eerst systematisch zo gecultiveerd. En die investering (en die hegemonie) moet daarna dus wel goed beschermd worden. De EU is er om de status quo van het grootbedrijf te beschermen. Waarvan akte.

De EU en vrijheid en democratie in Europa gaan dan ook zeer slecht samen. Uiteraard betreft de EU ook de lobby van het grootbedrijf (van origine: kolen, staal, chemie en patent, spoedig gevolgd door de lobby voor atoomenergie) en niet een overheid-achtig iets. De vele ongekozen eurocommissarissen zijn slechts de hoogst aangestelde (en door ons duurbetaalde) lobbyisten. Inspraak en democratie voor de bevolking was uiteraard nooit de bedoeling bij de EU, en dat gaat dus ook niet komen. De hoogste lobbyisten (de Eurocommissarissen) bepalen zelfstandig het beleid, voor Europa, namens de belangen van het grootbedrijf.

De EU is er niet voor u

Herinner, trouwens, dat het Europarlement een uitvinding betreft van de CIA om de EU lobbyorganisatie een licht democratische tintje te geven als PR-middel voor naar de bevolking. Uiteraard mag het Europarlement slechts ja en amen zeggen en blijft de Europese Commissie (ondemocratisch, ongekozen en zonder inspraak) het enige uitvoerende orgaan binnen de EU. Iets waar de EC trots op is, de EC als alleenheerser.

De OSS (nu CIA) baas Generaal Wild Bill Donovan blijkt feitelijk de grondlegger van de EU. Ja, de EU komt van Generaal Wild Bill en de Allen Dulles die met de OSS samen flink mee stuurden in Europa, namens het grote geld uit de VS, tijdens de tweede wereldoorlog.

En Robert Schuman en vele van Schuman’s collega’s uit de European Movementstonden daarbij gewoon op de payroll van de OSS/CIA als onderaannemers/contractors. De Schuman declaratie – deze maand nog weer groot gevierd door de EU, heel toevallig (kuch) een paar dagen na bevrijdingsdag – komt dan ook zo uit de koker van de OSS/CIA/State Department/Deep State.

The Schuman Declaration that set the tone of Franco-German reconciliation – and would lead by stages to the European Community – was cooked up by the US Secretary of State Dean Acheson at a meeting in Foggy Bottom. “It all began in Washington,” said Robert Schuman’s chief of staff.

En dan hebben we het maar niet over het feit dat de OSS en leiders van de CIA als Allen Dulles feitelijk Nazi-sympatisanten zijn. Het is je nooit opgevallen dat er wel veel Nazi’s betrokken waren bij de oprichting van de EU? 

Er zijn duidelijke redenen en oorzaken waarom de EU werkt voor het grootbedrijf en niet voor de bevolking. De EU is nooit voorzien als overheid, en gaat dat ook nooit worden. De EU dient een ander belang. Uw belang is van geen belang. EU Totalitair, wel zo gemakkelijk.

Bron

Share.