Stichting omega beheert vermogens van mensen die daar om allerlei redenen behoefte aan hebben. Het beheer gebeurt meestal in de vorm van een onderbewindstelling.
Daarnaast treden zij al jaren op als curator of mentor, wanneer er op het gebied van zorg professionele ondersteuning nodig is. Omega biedt een voorlichting aan vrijwilligers over maatregelen als bewind, curatele en mentorschap. Echter door het feit dat er gewerkt wordt door vrijwilligers komen er steeds meer klachten binnen bij de ombudsman en Tros Radar. Je zou zeggen moeten hier vrijwilligers werken of geschoolde krachten

Voor meer informatie en aanmelden:

https://www.vrijwilligershoogeveen.nl/college/de-zuiderbreedte-boekenberghstraat-12-voorlichting-over-bewind-curatele-en-mentorschap

Share.