Een studie uit de negentiger jaren is opgedoken die (wederom) bewijs levert dat vergeleken met ongevaccineerde kinderen, gevaccineerde kinderen meer lijden onder astma, eczeem, oor infecties, hyperactiviteit en vele andere chronische condities.

Verder identificeerde de studie dat er een tienvoudige toename was bij tonsillitis (keelamandelen) onder gevaccineerde kinderen en een totaal ontbreken van problemen met de keelamandelen bij de ongevaccineerde kinderen.

Onethische studies?

Alhoewel overheidsinstanties over de gehele wereld continu hebben gesteld dat onderzoeken tussen de groep ongevaccineerd en gevaccineerd kinderen onethisch zijn is deze studies die plaatsvond in Nieuw Zeeland niet de enige studie die zijn licht schijnt over deze materie. Groepen over de hele wereld nemen het op zich om deze studies dan maar zelf te doen.

In 1992 is het de Immunization Awareness Society (IAS) die een studie uitvoeren en de gezondheid van de Nieuw Zeelandse kinderen onderzochten. Niet tot hun verrassing gaf het resultaat van hun studie te zien dat niet gevaccineerde kinderen veel gezonder bleken te zijn dan gevaccineerde kinderen.

Vragenlijsten werden uitgegeven aan IAS leden en hun vrienden en relaties. (noot: een bevooroordeelde groep zullen de farmaceuten zeggen) Een totaal van 245 families retourneerde de ingevulde formulieren wat de onderzoekers inzicht verschafte bij totaal 495 kinderen waarvan er 226 gevaccineerd waren en 269 niet gevaccineerd. (noot: mmmh toch niet zo bevooroordeeld)

Gezonde Kinderen en Ethiek

De leeftijden van de kinderen varieerde van twee weken tot 46 jaar. Van de bestudeerde kinderen waren 273 man en 246 vrouw (6 niet aangegeven)

Sue Claridge, die rapporteerde over de studie schreef; “De respondenten werden gevraagd naar het geboortejaar, geslacht, gevaccineerd, ja of nee, of er chronische condities waren zoals astma, eczeem, oor infecties, keelamandelen, hyperactiviteit, diabetes, epilepsie etc. Er werden vragen gesteld over de motorische vaardigheden, kruipen, zitten, lopen. Ouders verstrekten ook informatie over borstvoeding en flesvoeding en wanneer een kind werd gespeend als borstvoeding”.

Gedurende de studie kwam er een ander interessant feit naar voren. 92 procent van de tegen mazelen gevaccineerde kinderen ondergingen een keelamandel operatie wat een indicatie te zien gaf ten aanzien van dit probleem.

De studie toonde eveneens dat 81 procent van alle families zowel gevaccineerde als ongevaccineerde kinderen hadden. De meesten hadden hun oudere kinderen gevaccineerd maar waren klaarblijkelijk terughoudender geworden ten aanzien van het vaccinatieproces en met name de bewustwording over vaccinatie veligheid.

De onderzoekers concludeerden dat:

… “Terwijl dit een zeer beperkt onderzoek was, met name in termen van het aantal gevaccineerde kinderen die betrokken waren en het bereik van de chronische aandoeningen die werden onderzocht. Het biedt solide wetenschappelijk bewijs dat niet gevaccineerde kinderen gezonder zijn dat hun gevaccineerde leeftijdgenoten. [1]

Gevaccineerde kinderen hebben 5 keer meer
kans te lijden aan een reeks van ziekten

In september 2011 voerden Duitse wetenschappers een longitudinale studie uit (Bij longitudinaal onderzoek worden de waarnemingen of metingen bij ieder individu op een aantal achtereenvolgende tijdstippen herhaald.) onder 8000 ongevaccineerde kinderen tussen de leeftijd van 0 en 19 jaar. Net als bij de studie in Nieuws Zeeland door het invullen van een vragenlijst. [2]

De resultaten toonden dat gevaccineerde kinderen tot vijf maal meer lijden aan een variëteit van ziektes en aandoeningen dan ongevaccineerde kinderen.

Deze resultaten werden vergeleken met een andere Duitse studie (KiGGS) die een grote groep van 17.461 kinderen onderzochten tussen de 0 en 17 jaar

Dr. Andreas Bachmair, een Duitse klassieke homeopaat die de studie uitvoerde [3] stelde; “Er vier kinderen autisme hadden die allen hoge levels van kwik, aluminium en arseen lieten zien bij een test. Dit aantal steekt schril af op de cijfers van het CDC van 1 op 88 kinderen met autisme”. [4]

Vertaling: Henk Mutsaers


Ongevaccineerde kinderen laten een opvallend lagere score zien op deze aandoeningen

Dyslexia: 0.21%

Speech delay/articulation problems: 0.38%

Sensory Processing disorder: 0.28%

Anxiety: 0.25%

Depression: 0.12%

Bedwetting: 0.12%

Celiac disease: 0.12%

Gluten sensitivity: 0.41%

GERD (Gastroesophageal reflux disease): 0.06%”

Conclusie: Statements van ouders

While surveys of this kind are often dismissed as being purely epidemiological and passed off as little more than stamp collecting, I believe that studies of this nature should not be dismissed out of hand. After all, many stamp collections contain just one stamp that is worth far more than its weight in gold.

These studies show without doubt that unvaccinated children are healthier than their vaccinated peers and, for this reason, these studies should be given careful consideration by all parents and professionals studying vaccination safety.

Bronnen:
1. http://www.viewbix.com/
2. http://healthimpactnews.com/
3. http://www.vaccineinjury.info/
4. http://www.cdc.gov/

 

Share.