Dat beweert lobbywaakhond Corporate Europe Observatory (CEO) in het rapport A spoon full of Sugar. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) vertelt dat ze haar collega’s in de Europese volksvertegenwoordiging beïnvloedbaar vindt.
Volgens CEO neemt de macht van de voedingsindustrie in Brussel toe. In het AD zegt freelance-journalist en CEO-onderzoeker Katharine Ainger: “multinationals kunnen regels tegenhouden die suikerconsumptie moeten tegengaan. Een bedrijf als Nestlé is inmiddels groter dan Shell. Het kan miljoenen steken in lobbypraktijken, en heeft een enorme waarde als het gaat om werkgelegenheid en export. De druk op Europa om hen ongemoeid te laten, is groot. Veel politici lijken daarvoor te bezwijken.”

Vijf speerpunten
CEO vermoedt dat koepelorganisaties en lobby-groepen achter de industrie die suikerhoudende producten en dranken verkopen in totaal jaarlijks €21.3 miljoen aan beïnvloeding van de politieke besluitvorming in de Europese Unie steken. Een en ander zou gebeuren vanuit vijf strategische speerpunten:

1. benadrukken van het beleid – vrijhandel en deregulering – zodat bestaande wetgeving wordt uitgehold
2. verwerven van oneigenlijke invloed op regulerende instanties
3. het bestellen van wetenschappelijk onderzoek met voor de industrie gunstige uitkomsten
4. het belangrijk maken van de vrije wil van individuen en zelfregulering
5. het ‘eruit financieren’ van NGO’s en consumentenorganisaties met grote budgetten voor agressieve lobby-campagnes

Volgens CEO moet er paal en perk gesteld worden aan de suikerconsumptie in de EU. Dat moet door het aanbod aan te pakken. CEO vindt dat de wetgeving ver achterloopt bij de ruimte die aanbieders inmiddels voor zichzelf zouden hebben gecreëerd.

De stemming liep goed af, maar van sommige collega’s viel het me echt tegen dat ze zich zo hadden laten beïnvloeden.
Beïnvloeding
In het AD verhaalt Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik over haar ervaringen bij een succesvol verlopen poging om het suikerrijke energiedrankje Red Bull te verbieden het product aan te bieden met de claim dat het de concentratie en het uithoudingsvermogen verbetert. “Dat vond ik niet kunnen, en daar was bijna iedereen het mee eens”, vertelt de CDA’er het AD. Toen de eindstemming in Straatsburg kwam, bleken veel collega’s er anders over te denken. Schreijer: “Zij vonden het bij nader inzien toch niet zo’n goed idee om Red Bull te bekritiseren. Ik zei: jongens, wat is er met jullie gebeurd? We willen toch dat mensen gezonder worden? De stemming liep goed af, maar van sommige collega’s viel het me echt tegen dat ze zich zo hadden laten beïnvloeden.”

Onderzoekers te koop
Volgens de Belgische hoogleraar Jan Geuns (KU Leuven) is de wetenschap te koop omdat onderzoekers geld nodig hebben voor hun onderzoek. Daarom zouden ze dat maar vorm geven binnen de belangen van de genotsmiddelenindustrie.

Een woordvoerder van de Europese Commissie noemt de stellingname van Geuns dat “een zwakke” Europese Commissie de industrie ruim baan zou bieden om suiker niet aan te hoeven pakken “belachelijk”. De EC zou juist met alle stakeholders overleggen.

CEO is opgericht om onterechte privileges van economisch machtige partijen in het politieke bestel aan de kaak te stellen door het publiek daar over te informeren. CEO is fiscaal een Nederlandse non-profit organisatie, maar werkt vanuit Brussel.

Bron
Share.