Het begon enkele jaren geleden al, en anno 2017 gaan er steeds meer toe over: de superrijken der aarde die massaal ondergrondse en vaak luxueuze bunkers kopen of voor zichzelf laten (om)bouwen. Het prestigieuze Forbes Magazine (2) wijdt er een heel artikel aan, en plaatst een kaart van de Verenigde Staten die na zo’n ‘cataclysmische’ gebeurtenis zijn gespleten en voor een heel groot deel zijn ondergelopen. ‘Wat weten zij over een mogelijke wereldramp wat wij niet weten?’ vragen commentatoren zich af. Wellicht heeft het te maken met de recente berichten over een eventuele uitbarsting van de Yellowstone supervulkaan, waar ook wij recent aandacht aan besteedden.

Wetenschappers denken dat er zo’n 75.000 jaar geleden een ‘Extinction Level Event’ (ELE) plaatsvond, een ramp die bijna al het leven uitroeide. In dat verre verleden zouden wereldwijd slechts 10.000 mensen de uitbarsting van de Toba supervulkaan in Indonesië hebben overleefd.

Zeker de afgelopen jaren vormt een vergelijkbare cataclysmische wereldramp, veroorzaakt door de Yellowstone supervulkaan, een massale uitbarsting van zonnedeeltjes of een asteroïde inslag, volgens steeds meer serieuze wetenschappers een serieus gevaar. Aanvankelijk was hier alleen op alternatieve nieuws- en complotsites iets over te lezen, maar inmiddels heeft ook Forbes Magazine er een artikel aan gewijd waarin wordt gewaarschuwd voor een zo’n mogelijke megacatastrofe. Het magazine plaatst zelfs een kaart waarop is te zien hoe de VS er dan zou kunnen uitzien: gespleten, en voor een groot deel ondergelopen met water.

Rijken kopen massaal bunkers en noodvoorraden

Zou dat de reden zijn waarom de rijken der aarde vooral het afgelopen jaar massaal bunkers zijn gaan kopen en aan het hamsteren zijn geslagen? Luxueuze bunkers zijn niet aan te slepen, en worden volgestopt met voedselvoorraden en beschermende materialen en kleding die nodig zijn na een eventuele wereldoorlog met nucleaire, chemische of biologische wapens.

‘Wat weten zij wat wij niet weten?’ vragen velen zich af. Wat we wel weten is dat ze overal ter wereld, onder andere op plaatsen die ver van de beschaving afliggen, grond en goederen opkopen. In Amerika zelf worden oude ondergrondse raketsilo’s opgekocht en omgebouwd tot bunkers.

‘Dit soort zaken kwamen vroeger nooit aan bod in publicaties zoals Forbes Magazine… Nu duiken ze vol op de ‘doemsdag’…. Als Forbes Magazine de doemsdag-kaart begint te publiceren, ga ik denken dat er wel eens iets van waar zou kunnen zijn,’ geeft analist Marc Slavo als commentaar.

Supervulkaan, asteroïde, WO-3 of economische crash?

Is het inderdaad een veel eerder dan verwachte uitbarsting van de Yellowstone supervulkaan, die een einde zal maken aan de Verenigde Staten, en die het hele noordelijke halfrond in een ‘nucleaire’ winter zal storten die aan ontelbare mensen het leven zal kosten? In 2014 sloot de Amerikaanse overheid voor honderden miljarden dollars 10-jaar lopende contracten af met Argentinië, Brazilië en Australië voor het opnemen van grote aantallen Amerikaanse vluchtelingen na een eventuele superramp.

Ook een eventuele recht op de planeet afstormende asteroïde, die voor het grote publiek verborgen zou worden gehouden, behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast speculeren sommigen over de –al dan niet geplande- Derde Wereldoorlog, die grote delen van Amerika en Azië, en heel Europa, volledig in puin zal achterlaten. Het kan ook vanwege een aantal wat minder catastrofale gebeurtenissen zijn, zoals het uitbreken van wijd verspreide chaos en anarchie na een financieel-economische instorting.

Maar mogelijk denkt u dat de rijken niets beters met hun geld te doen hebben dan zich voor te bereiden voor iets dat toch nooit gaat gebeuren?

Bronnen:

(1) Mac Slavo / SHTFplan via Zero Hedge
(2) Forbes Magazine

Share.