Normale Syriërs waarschuwen Europa dat enkel criminele en onopgeleide landgenoten hun familie achterlaten en hun geluk in Europa zoeken. ‘Ik was woedend om het positieve beeld van de Syriërs dat hier wordt afgeschilderd,’ zegt Azad Hamoto, een 61 jarige Syrische archeoloog die in München woont en vanuit Aleppo naar Duitsland kwam.  ‘De Syriërs moeten zich eerst maar eens bewijzen voordat ze zo’n voorkeursbehandeling krijgen.’

Al in september 2015 waarschuwde Hamoto voor de gevolgen toen grote aantallen jonge Syrische mannen uit gebieden waar men geen enkel contact met de Westerse levenswijze heeft, tot Duitsland (en Europa) werden toegelaten. In de ogen van deze moslims zijn Europese vrouwen door hun kleding en gedrag moreel verwerpelijk, en worden daarom als ‘rechtmatige’ doelwitten voor aanrandingen en verkrachtingen beschouwd.

‘De criminelen zonder opleiding gaan naar Europa’

Een arts in Damascus emailt dat hij moest lachen toen hij hoorde hoe Europese politici zo positief over de Syriërs praatten. ‘De Syriërs met diploma’s en met geld gaan liever naar de VS, Australië en Zuid Amerika. De jongeren zonder opleiding en met een crimineel verleden willen naar Europa.’

Op ons continent heerst veel te weinig besef over hoe gespleten de Syrische samenleving is. Een ambachtsman of universitair docent heeft een veel overtuigender motief om te vluchten dan mannen van het platteland. Die zijn enkel weggegaan omdat ze hebben gehoord hoeveel beter het leven in Duitsland en Europa is. Volgens Hamoto kunnen herhalingen van Köln enkel worden voorkomen door deze Syriërs aan het werk te zetten of te laten sporten. (1)

‘Wij moslims moeten onze eigen zwijnenstal opruimen’

‘De in dorpen geleefde islam is beneden alle peil,’ bevestigt Feridun Zaimoglu, een islamitische bestseller auteur, dan ook. Hij reageerde zeer scherp op de massale seksuele aanvallen tijdens oud-en-nieuw in Köln en tal van andere Duitse en Europese steden. ‘Wij moslims moeten onze eigen zwijnenstal opruimen.’

‘Moslimmannen hebben minderwaardigheidscomplex’

In tegenstelling tot wat de politici in Europa beweerden waren de aanrandingen en verkrachtingen in Köln beslist geen uitzondering, zo stelt Zaimoglu, maar een duidelijk teken van ‘de crisis van de moslimmannen, die kampen met minderwaardigheidscomplexen’. Het zijn vooral mannen die niet in staat zijn om sterke, mondige vrouwen om hen heen te accepteren, en zich daarom zozeer in hun ‘mannelijkheid’ voelen aangetast, dat ze hen aanranden en verkrachten.

Zaimoglu begrijpt niet waarom in de maatschappelijke discussie niet gezegd mag worden dat de daders in Köln moslims waren. Dat verzwijgen vergroot in zijn ogen juist de kloof en het gebrek aan solidariteit in de samenleving, waardoor ‘rechts’ en ‘links’ elkaar letterlijk te lijf dreigen te gaan, en dat terwijl moslims en christenen in zijn ogen prima in vrede met elkaar kunnen leven. (2)

Bronnen:

(1) Epoch Times
(2) Epoch Times

Share.