Hetgeen wat de gehele financiële wereld reeds enige tijd weet blijkt nu nog erger te zijn dan men eerst dacht. We spreken hier over één van de grootste kredietbubbels ooit, genaamd de Chinese economie.

De toxische leningen in China worden reeds langer genoemd als één van de volgende oorzaken van een financiële crisis. Niet enkel de toxische leningen aan privébedrijven maar ook de duizenden zogenaamde “zombie”-bedrijven die worden rechtgehouden via staatssubsidiering.

Fitch Ratings waarschuwt deze week dat deze toxische leningen tot 10x groter zouden zijn dan de cijfers die door officials worden genoemd.  Dit zou met andere woorden zeggen dat ongeveer 15-21% van de kredieten toxisch te noemen is wat een enorme druk op het systeem teweeg brengt.

Daarbovenop zal dit aantal op middellange termijn nog stijgen waarbij de eerste tekenen van problemen reeds zichtbaar zijn. Banken schrijven aan een verhoogde snelheid toxische lonen af en ook de Chinese overheid probeert op een voorzichtige manier het probleem aan te pakken.

Het oplossen van het gehele probleem heeft een behoorlijk duur prijskaartje waarbij 7,4 – 13,6 biljoen Yuan (0,9-1,9 biljoen Euro) de huidige schatting is. Dit cijfer bedraagt ongeveer 11%-20% van de Chinese economie aldus Fitch.

Op middellange termijn (einde 2018) zou dit bedrag nog verder oplopen met een 10%-13% wat de druk nog verder zou ophogen. Dit niet enkel op de Chinese economie maar op de gehele wereldeconomie. De inefficiëntie van de Chinese kredieten bezorgt ook de Chinese overheid kopzorgen die er behoorlijk wat aan wil doen om dit probleem te verhelpen.

Het is echter balanceren op een zijden koordje aangezien een zware financiële inspanning van de Chinese overheid om de kredietbubbel aan te pakken ironisch genoeg zou resulteren in een daling van de kredietrating. Momenteel heeft China een A+ rating, welke het mogelijks verliest indien de overheid zijn economische prioriteit zou verleggen.

De bedragen die hierboven worden genoemd zijn echter de optimistische schatting waarbij het probleem structureel en tijdig aangepakt kan worden. Indien het vertrouwen van beleggers en overheden plots zou wegvallen en de gehele kredietbubbel barst zijn de gevolgen vele malen zwaarder. In dat geval zal niet enkel de Chinese economie maar de volledige wereldeconomie jaren aan problemen ondervinden.

Op lange termijn blijft de Chinese economie echter in koppositie om de nieuwe wereldorde te domineren. Samen met India blijft het land groeien waarbij er nog een enorme potentieel aan werkkrachten en mogelijkheden onbenut blijven . Indien beide landen slechts een fractie produceren van het Westen zullen ze door de enorme grootte reeds het Westen domineren. Ook technologisch en militair zijn beide nu reeds ongenaakbaar waardoor binnen enkele decennia deze minimaal op gelijke hoogte zullen staan als Europa en de Verenigde Staten. Het risico dat het Westen zelfs zal moeten akkoord gaan met voorstellen uit China en India in de toekomst is al lang geen fictie meer.

Bronnen:

http://www.cnbc.com

Share.