zaterdag, september 23

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB) heeft in al zijn wijsheid berekend dat de afgelopen jaren het aantal arme mensen in ons land is afgenomen tot ongeveer één miljoen oftewel ruim 5% van de bevolking, weet Rens Kuijten.

Als norm hanteert het CPB het ’niet-veel-maar toereikend budget’ (NVMT), dat schommelt tussen 1135 euro voor een alleenstaande tot 1850 euro voor een stel met één kind. Zij die daaronder zitten, leven in armoede. Hoe valt dit te rijmen met de cijfers die onlangs de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken publiceerde en tot de conclusie kwam dat steeds meer alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen gebruik moeten gaan maken van de voedselbank. En dat aantal is de afgelopen jaren alleen maar gestegen tot ver boven de één miljoen gebruikers.

Vraag: méér of minder armoede? Duidelijk méér en dat komt doordat de kosten van levensonderhoud, zorgkosten, belastingen enz. alsmaar blijven stijgen en de aanpassing van lonen en pensioenen niet mee stijgen. Ben benieuwd wat voor beloften Rutte III onze koning in zijn Troonrede ons weer zal laten voorspiegelen en doen geloven. Ik voorspel: veel geschreeuw maar weinig wol!

Share.