Nieuwe president geeft minister Defensie en legerleiders opdracht zo snel mogelijk met plan te komen om ISIS totaal te vernietigen – Amerikaanse subsidies voor buitenlandse instellingen die abortussen uitvoeren worden stopgezet – VS trekt zich terug uit vrijhandelsverdrag TPP (Trans-Pacifisch Partnerschap) (TTIP met Europa dood en begraven).

Al in zijn eerste dagen brengt Trump de extreemlinkse globalistische Nieuwe Wereld Orde elite in Washington, New York, Brussel en Rome, die hij in zijn inauguratietoespraak feitelijk de oorlog verklaarde, grote klappen toe.

De kersverse Amerikaanse president Donald Trump lijkt zich niets aan te trekken van de massale linkse protesten van de afgelopen dagen. De media berichtten uitgebreid over de soms gewelddadige demonstraties van een groot aantal organisaties die enkele honderdduizenden mensen op de been hadden gebracht, en waar volgens een (oud) journalist van de Wall Street Journal de globalistische miljardair en Hillary Clinton supporter George Soros achter zat (2). Terwijl de media in Amerika en Europa gewoon verder gaan met hun eenzijdige nepnieuws haat-propaganda, staat Trump op het punt om minstens 7 ‘executive orders’ uit te vaardigen, waarmee de globalistische Westerse elite onmiddellijk grote klappen worden toegebracht.

Puntsgewijs de leugens van de Amerikaanse massamedia, die zoals gebruikelijk klakkeloos door veel Nederlandse collega’s werden overgenomen:

* Trump zou de door Obama geplaatste buste van Martin Luther King uit het Witte Huis hebben verwijderd; (niet waar, die staat er gewoon nog);

* Trumps perssecretaris zou zich enkel hebben gefocust op de omvang van de menigte tijdens de inauguratie. In realiteit deden de media dit juist zelf, door voortdurend een vergelijking te maken met die van Obama in 2008, waar veel meer mensen op zouden zijn afgekomen.

De waarheid: de perssecretaris bevestigde enkel dat de exacte aantallen mensen nooit worden geteld, en dat de door de media gepubliceerde vergelijkende foto’s een vertekend beeld gaven, omdat het publiek zich in tegenstelling tot in 2008 niet vrijelijk kon bewegen, maar zich in aangegeven zones moest ophouden, in verband met de aangekondigde linkse demonstraties en rellen.

* Trump zou de CIA hebben beledigd door zijn opmerkingen over de omvang van de menigte te maken terwijl hij voor de herdenkingsmuur met omgekomen CIA agenten stond. Diezelfde media hadden er destijds geen enkel probleem mee dat Obama voor dezelfde muur zei dat hij memo’s zou vrijgeven over de ondervragingstactieken van de CIA, waarmee hij de organisatie openlijk in diskrediet bracht.

* De anti-Trump protesten zouden hebben aangetoond dat de meeste Amerikanen de nieuwe president niet accepteren. Het massale, vulgaire protest van ongeveer een half miljoen linkse en ‘progressieve’ vrouwen was echter op niet één inhoudelijk vrouwenstandpunt van Trump gericht, simpelweg omdat daar niets negatiefs over te zeggen is. De vrouwen focusten zich vooral op het behouden van hun ‘recht’ op abortus. Bovendien bleek de globalistische miljardair George Soros, Hillary-supporter en Trump-hater, nauwe banden te hebben met meer dan 50 organiserende ‘partners’ van de zogenaamd ‘spontane’ vrouwenmars. (1)

7 uitvoerende bevelen, waaronder totale vernietiging ISIS

Trump lijkt zich van dit alles weinig aan te trekken, en is vanaf dag 1 begonnen met het uitvoeren van zijn aangekondigde beleid. Hij zou op het punt staan om binnen zeer korte tijd maar liefst 7 ‘executive orders’ uit te vaardigen, waarmee:

* er een stop komt op de ongebreidelde groei van het leger ambtenaren. ‘De staat’ is onder Obama tot ongekende proporties opgezwollen, iets wat Trump wil terugdraaien.

* (voormalige) regeringsleden en overheidsofficials 5 jaar lang geen lobby werkzaamheden mogen uitvoeren;

* Amerikaanse subsidies voor buitenlandse instellingen die abortussen uitvoeren worden stopgezet (het is reeds verboden dat hiervoor Amerikaans geld wordt gebruikt, maar nu gaat het in het algemeen gelden);

* de minister van Defensie en de gezamenlijke stafchefs van het leger zo snel mogelijk met een plan moeten komen om ISIS totaal te vernietigen;

* een analyse wordt gemaakt van de paraatheid van de strijdkrachten, inclusief de status van de digitale veiligheid van de overheid en de samenleving;

* immigranten veel strenger worden gecontroleerd, en er iets wordt gedaan tegen de door Obama opgezette ‘vluchthavens’ (steden waar migranten niet worden gecontroleerd en vrijelijk hun gang kunnen gaan. Dit werden al snel bolwerken van criminaliteit.)

* de VS zich terugtrekt uit het TPP vrijhandelsverdrag met Aziatische landen, en er wordt gekeken of ook het NAFTA verdrag met Canada en Mexico kan worden herzien. Volgens persbureau Reuters zal Trump al vandaag het uitvoerende bevel hiertoe ondertekenen. Het nog in onderhandeling zijnde TTIP vrijhandelsverdrag met de EU kan hierom zo goed als zeker als dood en begraven worden beschouwd.

Daarnaast zou Trump tientallen executive orders voorbereiden aangaande de EPA, zeg maar het ministerie van Milieubescherming, dat dankzij Obama enorm veel macht heeft gekregen. (3) Kortom: de nieuwe president maakt werk van zijn beloften in zijn inauguratie toespraak, waarin hij op ongekend scherpe wijze feitelijk de oorlog verklaarde aan de ultralinkse, pro-islamistische Nieuwe Wereld Orde van de globalisten in Washington, New York (VN), Brussel (EU) en Rome (het Vaticaan).

Bronnen:

(1) Breitbart
(2) Zero Hedge
(3) Zero Hedge
(4) Infowars

Share.