Nieuwe regering gaat alle bestaande en geplande multilaterale verdragen analyseren en indien nodig opzeggen.

‘Eindelijk een president die zijn verkiezingsbeloftes waarmaakt,’ is de teneur op veel pro-Trump sites en forums. De ene ‘executive order’ is nog niet getekend, of de ander belandt al op zijn bureau. Nadat Trump gisteren aankondigde door te gaan met de plannen voor de bouw van een muur langs de grens met Mexico, werd bekend dat hij nu van plan is om de Amerikaanse bijdrage aan de Verenigde Naties te stoppen vanwege de steun en erkenning van de Palestijnse terreurorganisatie PLO, die zich voor de buitenwereld als de Palestijnse Autoriteit heeft vermomd, maar feitelijk één en dezelfde zijn.

Trumps volgende uitvoerende bevel treft alle organisaties die de Palestijnse Autoriteit en/of de PLO als volwaardige leden en/of onafhankelijke staten steunen, inclusief de Verenigde Naties. In de ontwerptekst staat te lezen dat de financiële steun voor iedere organisatie ‘die wordt gecontroleerd of substantieel wordt beïnvloed door iedere staat die het terrorisme steunt’, of minderheidsgroepen vervolgt (zoals christenen in veel moslimlanden), of zich schuldig maakt aan enige andere schending van de mensenrechten, wordt stopgezet.

Het Amerikaanse Congres uitte onlangs felle kritiek op VN resolutie 2334, waarmee eenzijdig de Israëlische aanwezigheid in Judea, Samaria en Oost Jeruzalem werd veroordeeld. Nadat president Obama de resolutie zonder veto liet passeren, pleitte senator Ted Cruz al voor het stopzetten van de Amerikaanse bijdrage aan de VN, totdat de internationale organisatie de resolutie ongedaan maakt.

Trump gaat zich mogelijk uit diverse verdragen terugtrekken

In Trumps decreet wordt gesproken van een vermindering van minstens 40% van het aantal Amerikaanse subsidies voor internationale organisaties. De VN is voor 22% afhankelijk van Amerikaans geld, en dreigt dus hard getroffen te worden.

Een speciaal comité gaat tevens kijken welke ‘vredes’operaties van de VN onder de maatregel kunnen gaan vallen. Daaronder vallen ook het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag, het VN Bevolking Fonds (dat vooral gericht is op het beteugelen van de bevolkingsaanwas in de Derde Wereld door o.a. abortus te promoten) en de ontwikkelingshulp aan landen die zich verzetten tegen belangrijk Amerikaanse beleid.

De nieuwe president kondigt ook een ‘Moratorium op Nieuwe Multilaterale Verdragen’ af. Alle bestaande en geplande verdragen met meerdere landen of partijen worden tegen het licht gehouden, met uitzondering van afspraken die gedaan zijn in het kader van de veiligheid en internationale handel. Het comité wordt gevraagd aanbevelingen te doen welke verdragen de Verenigde Staten kan opzeggen.

Bronnen:

(1) Arutz 7
(2) Ynet News

Share.