Trump wil geen cent meer uitgeven aan ‘global warming’ klimaathoax – Lobbygroepen moeten vrezen voor hun macht en invloed – Ander militair beleid, vooral gericht op defensie, en niet meer op wereldwijd imperium.

Miljoenen Amerikaanse middenklasse gezinnen zagen hun ziektekostenpremies er maandelijks met tientallen, zelfs honderden procenten door stijgen: Obamacare, de faliekant mislukte, extreem kostbare socialistische gezondheidszorg van de scheidende president. Donald Trump wil in zijn eerste 100 dagen als president meteen beginnen met Obamacare te ontmantelen. Daarnaast wil hij 2 miljoen criminele migranten het land uitzetten. De landen die weigeren hun staatsburgers terug te nemen, kunnen op harde sancties rekenen.

Obama’s change: staatsschuld van $ 10 biljoen naar $ 20 biljoen

Barack Hussein Obama gebruikte het woord ‘Change’ om tot twee keer toe gekozen te worden, maar de enige ‘change’ die hij bereikt was er een ‘for the worse’: de staatsschuld verdubbelde onder zijn bewind van $ 10 biljoen naar $ 20 biljoen; de banken kregen nóg meer macht en miljarden toegestopt, en er werden nóg meer oorlogen begonnen, wat aan 1 miljoen mensen het leven kostte. In eigen land zijn de maatschappelijke en raciale spanningen in tientallen jaren niet zó groot geweest, de werkeloosheid zó hoog, en de armoede zó wijd verspreid.

Bureaucratie wordt fors teruggedrongen

Trump wil het totaal anders gaan doen en Obama’s nalatenschap als misschien wel de slechtste president die het land ooit gehad heeft, snel teniet doen. Al op de eerste dag wil Trump de ambtstermijn voor leden van het Congres beperken, en een ambtenarenstop bij ministeries invoeren (de enige werkgelegenheid die onder Obama flink groeide). Voormalige overheidsmedewerkers moeten na hun afscheid niet meer onmiddellijk zeer lucratieve functies bij de vele machtige lobbygroepen kunnen aannemen.

Tegelijkertijd wil hij de gigantische bureaucratie, die met name onder Obama is geëxplodeerd, fors terugdringen, Voor iedere nieuwe wet of maatregel moeten twee bestaande worden geschrapt.

Geen vrijhandelsverdragen

Zijn handelspolitiek zal bestaan uit het opstarten van nieuwe onderhandelingen om het Noord Amerikaanse NAFTA verdrag te veranderen. Het TTP, de Trans-Pacifische variant van het in de maak zijnde TTIP vrijhandelsverdrag met Europa, wil hij compleet laten vallen, net zoals het TTIP zelf. Dat is goed nieuws voor de Europese werknemers, die hun sociaal beschermde positie, salarissen en banen in groot gevaar zagen komen omdat met dit verdrag veel politieke macht aan de multinationals zou worden gegeven.

Maatregelen tegen China

Het ministerie van Financiën krijgt de opdracht om China als valutamanipulator te brandmerken, wat grote gevolgen kan hebben voor de prijs van Chinese import. China houdt zijn munt al jaren kunstmatig op een veel te laag niveau ten opzichte van zijn weliswaar teruglopende, maar nog altijd enorme economische groei. Dat beleid heeft overigens de met afstand allergrootste schuldenzeepbel ooit gecreëerd, veel groter nog dan alle schulden (publiek en privaat) van Europa en Amerika bij elkaar opgeteld.

2 miljoen criminele illegalen worden uitgezet

Trump is niet tegen immigratie, maar wel tegen onbeperkte. ‘Een land dat zijn grenzen niet kan beschermen, is geen land,’ is een bekende stelling van hem, waarmee hij zijn plannen voor een muur langs de grens met Mexico verdedigt.

Er mogen geen migranten meer komen uit (islamitische) staten die het terrorisme ondersteunen. Zo’n 2 miljoen illegale criminele migranten worden massaal gedeporteerd. Wie daarna toch terugkeert naar de VS, gaat minimaal 2 jaar het gevang in. Landen die weigeren hun criminele staatsburgers terug te nemen, kunnen op harde sancties rekenen. Van burgers van die landen zal het visumrecht worden ingetrokken. Met andere woorden: die mogen Amerika niet meer in.

Geen geld meer naar klimaathoax maar naar infrastructuur

Alle betalingen aan nationale, internationale en VN programma’s tegen ‘global warming’ worden gestopt. Trump heeft op basis van tal van onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken nooit geloofd in deze klimaathoax, en de feiten van de afgelopen decennia geven hem daarin gelijk. Zo kwamen de zwaarste orkanen in de 19e eeuw voor, en toen was er nog geen enkele sprake van massale door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot.

De enorme lading belastinggeld die met deze peperdure programma’s wordt uitgespaard wordt in de kwakkelende infrastructuur geïnvesteerd, wat vele honderdduizenden nieuwe banen zal opleveren. Nieuwe infrastructuur in de VS is van prima kwaliteit, maar aan bestaande wordt nauwelijks onderhoud gepleegd. Vicepresident Joe Biden gaf dan ook toe dat als hij over Amerika’s wegen rijdt, het inmiddels ‘voelt alsof dit een Derdewereldland is.’ (3)

Terugdraaien onbetaalbare Obamacare

Speerpunt is tevens het stopzetten en terugdraaien van Obamacare, de peperdure, voor miljoenen Amerikaanse middenklasse gezinnen onbetaalbaar geworden socialistische ziektekostenverzekering. Recent werd de toch al duizelingwekkende premies voor 2017 met nog eens tientallen tot soms honderden procenten verhoogd.

In oktober werden diverse foto’s van de nieuwe premienota’s online gezet. Voorbeelden: Jay Wells betaalt nu $ 711,83,- per maand, dat wordt $ 1872,17, een verhoging van 163%. Angie Mooring meldde een verdubbeling van haar premie naar $ 1628,16 per maand ‘dankzij jouw briljante gezondheidszorgplan, meneer de president!’ Een moeder zag haar premie worden verhoogd van $ 808,64 naar $ 1495,64 per maand. Gezinnen zien hun maandelijkse premie met gemiddeld $ 300,- stijgen, en ook het eigen risico wordt keer op keer flink verhoogd (wat ons Nederlanders bekend in de oren zal klinken, ook al zijn de bedragen hier vele malen lager). (2)

Lagere lasten

De nieuwe president wil tevens de belastingen verlagen, voor zowel burgers als bedrijven. Onder Obama nam het aantal pagina’s met belastingwetgeving toe naar 74.408 pagina’s. Zo’n 75 miljoen huishoudens worden bevrijd van inkomstenbelasting. Tegelijkertijd worden tal van aftrekposten en uitzonderingsregelingen geschrapt.

Vuurwapenbezit

Mede vanwege het snel stijgende aantal geweldsmisdrijven wil Trump niet tornen aan het recht op wapenbezit. Het illegaal bezitten van een vuurwapen –wat bij 99,9% van de misdaden waarbij deze worden gebruikt het geval is- wordt echter keihard aangepakt met torenhoge straffen, zoals in het bestaande ‘Project Exile’, wat in diverse steden zoals Richmond zeer succesvol is.

Ander militair beleid

Donald Trump is van meet af aan tegen de biljoenen dollars kostende interventies in Irak en Afghanistan geweest. Zijn waarschuwingen hiertegen werden destijds weggehoond, maar hij heeft in alle opzichten gelijk gekregen: deze interventies werden een extreem kostbaar fiasco, zowel in menselijk opzicht (honderdduizenden doden en gewonden) als financieel.

Trump wil conflicten voortaan niet als politicus, maar als zakenman oplossen. Hij wil geen wereldwijd imperium meer financieren, maar bondgenoten meer laten betalen voor hun eigen defensie (nu betaalt Amerika het leeuwendeel). De miljarden die worden uitgespaard door het aantal buitenlandse basis en interventies terug te draaien wil Trump in de economie steken en in ‘de sterkste defensie ooit’ (4). De eerste prioriteit van de strijdkrachten wordt het verdedigen van de VS. Oorlogen worden alleen gevoerd als landen een directe bedreiging voor Amerika vormen, en niet om geopolitieke overwegingen, zoals de bloederige, door de Obama/Clinton kliek gestarte burgeroorlogen in Libië en Syrië.

Trump heeft meerdere malen aangegeven de door Obama en Clinton veroorzaakte enorme spanningen met Rusland te willen wegnemen door met Putin om de tafel te gaan zitten voor een oplossing voor Syrië en Oekraïne. ‘Putin is a tough guy, but very smart, and we will get along very well’, is heel andere taal dan van Hillary Clinton, die Putin ‘een nieuwe Hitler’ noemde, en meerdere malen dreigde met militair ingrijpen tegen Rusland. Desondanks treurt bijna de hele vaderlandse politiek erom dat zij geen (oorlogs)president wordt.

Bronnen:

(1) Epoch Times
(2) Infowars
(3) KOPP
(4) Infowars (interview met Trump)
(5) Infowars

Share.